Розклади руху УМТ
Перейти до вмісту сторінки

Katowice - przebudowa węzła Giszowiec

Останнє оновлення: 15.04.2022 10:24
Оновлення діє з: 29.01.2022

Dotyczy linii autobusowych: 30, 72, 108, 223, 292, 672N, 674, 695, 906N, 920

Aktualizacja IV: W związku z realizacją kolejnego etapu przebudowy węzła drogowego Giszowiec, od 20 kwietnia 2022 r. wprowadzone zostaną liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • z ruchu autobusów wyłączony zostanie fragment ul. Kolistej;

Wprowadzone zostaną zmiany w obsłudze przystanków:

 • zawieszona zostanie obsługa przystanków: Giszowiec Kolista Stacja Paliw 01 i 02, Giszowiec Przyjemna 02, Giszowiec Szyb Roździeński 02, Giszowiec Kosmiczna 02;
 • przystanki Giszowiec Kosmiczna 01 oraz Giszowiec Szyb Roździeński 01 będą obsługiwane wyłącznie przez linię 674;
 • uruchomione zostaną nowe przystanki tymczasowe: Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 i 32 (zlokalizowanych na ul. Mysłowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Karliczka); Giszowiec Przyjemna 03 (zlokalizowany na ul. Górniczego Stanu w rejonie skrzyżowania z ul. Przyjazną) oraz Giszowiec Górniczego Stanu 03 (zlokalizowany na ul. Górniczego Stanu w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską);
 • uruchomione zostaną nowe przystanki stałe: Giszowiec Karolinki 03 i 04 zlokalizowane na łącznicy zjazdowej z ul. Pszczyńskiej w kierunku skrzyżowania z ul. Karolinki/Kolista/73 Pułku Piechoty.
 • przystanek Giszowiec Karolinki 01 będzie obsługiwany w docelowej lokalizacji, w nowo utworzonej zatoce przystankowej;
 • przystanek Giszowiec Karolinki 02 nadal będzie obsługiwany w lokalizacji tymczasowej;

Wprowadzone zostaną zmiany tras i rozkładów jazdy linii autobusowych 30, 72, 108, 223, 292, 672N, 674, 695, 906N, 920:

 • trasa linii 30 w kierunku Kopalni Staszic: … - Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 02 – Giszowiec Osiedle 02 – Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01;
 • trasa linii 30 w kierunku Michałkowic: Giszowiec Kopalnia Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Karolinki 04 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …;
 • trasa linii 72 w kierunku Kopalni Staszic*: … - Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 02 – Giszowiec Osiedle 02 – Giszowiec Karolinki 03 – Giszowiec Kolista Pętla 01 – Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01;
 • trasa linii 72 w kierunku Michałkowic*: Giszowiec Kopalnia Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Kolista Pętla 01 – Giszowiec Karolinki 04 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …;
 • trasa linii 108 i 906N w kierunku pętli przy ul. Kolistej: … - Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 02 – Giszowiec Osiedle 02 – Giszowiec Karolinki 03 – Giszowiec Kolista Pętla 01;
 • trasa linii 108 i 906N w kierunku centrum Katowic: Giszowiec Kolista Pętla 01 – Giszowiec Karolinki 04 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …;
 • trasa linii 223 w kierunku pętli na ul. Kolistej: … - Ćmok Tysiąclecia 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 02 – Giszowiec Osiedle 02 – Giszowiec Karolinki 03 – Giszowiec Kolista Pętla 01;
 • trasa linii 223 w kierunku Kopalni Staszic: … - Ćmok Tysiąclecia 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 02 – Giszowiec Osiedle 02 – Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01;
 • trasa linii 223 w kierunku Mysłowic (od pętli przy ul. Kolistej): Giszowiec Kolista Pętla 01 – Giszowiec Karolinki 04 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 01 - …;
 • trasa linii 223 w kierunku Mysłowic (od Kopalni Staszic): Giszowiec Kopalnia Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Karolinki 04 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 01 - …;
 • trasa linii 292 w kierunku Ligoty: … - Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 02 – Giszowiec Osiedle 02 – (Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02)** – Muchowiec 73 Pułku Piechoty nż 01 - …;
 • trasa linii 292 w kierunku Mysłowic: … - Muchowiec 73 Pułku Piechoty nż – (Giszowiec Karolinki 01 - Giszowiec Kopalnia Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Karolinki 04)** – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …;
 • linia 674 będę dodatkowo obsługiwała przystanek Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32;
 • trasa linii 695 i 672N w kierunku Mikołowa i Murcek: … - Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 01 - …;
 • trasa linii 695 i 672N w kierunku Szopienic i centrum Katowic: … – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …;
 • trasa linii 920 w kierunku centrum Katowic: … - Giszowiec Mysłowicka 03 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 31 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 – Giszowiec Przyjemna 03 – Giszowiec Górniczego Stanu 02 – Giszowiec Osiedle 02 – Kolonia Zuzanna nż 02 - …;
 • trasa linii 920 w kierunku Giszowca: … - Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka Tymczasowy 32 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …;

*wybrane kursy linii 72 realizowane z pominięciem obsługi przystanku Giszowiec Kolista Pętla;

**przystanki obsługiwane wyłącznie w kursach wariantowych przez Kopalnię Staszic;   

Aktualizaja III:  29 stycznia 2022 r., przywrócone zostaną stałe trasy przejazdu linii 30, 72, 223, 292, 672N, 695, 920. Jednocześnie likwidacji ulega specjalna linia Z-1, kursująca w relacji Giszowiec Kościół - Giszowiec Kopalnia Staszic - Giszowiec Kościół.

Aktualizacja II: od 11 października 2021 r., w związku z wprowadzeniem możliwości jednostronnego przejazdu ul. Kolistą pod wiaduktem DK 86, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej:

Trasa linii 292 w kierunku Mysłowic: przywrócenie stałej trasy przejazdu;

Trasa linii 292 w kierunku Ligoty: utrzymana zostanie trasa objazdowa;

Trasa linii 920: przywrócenie stałej trasy przejazdu;

Trasa tymczasowej linii autobusowej Z-1 w kierunku przystanku Giszowiec Kościół: … - Giszowiec Kopania Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Kolista Stacja Paliw 02 – Giszowiec Kościół 02;

Trasa tymczasowej linii autobusowej Z-1 w kierunku przystanku Giszowiec Kopalnia Staszic: Giszowiec Kościół 02 - Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Mysłowicka 02 – Kolonia Wysockiego Woźniaków 02 – Kolonia Wysockiego Kulika 02 – Nikiszowiec Szyb Pułaski 02 – Nikiszowiec Szyb Pułaski 03 – Nikiszowiec Szyb Jan nż 01 – Kolonia Amandy nż 01 – Katowice Cmentarz Komunalny 02 – Katowice Porcelanowa 01 – Kolonia Zuzanna nż 01 – Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01;

Aktualizacja: od 4 października 2021 r., w związku z całkowitym wyłączeniem możliwości przejazdu ul. Kolistą pod wiaduktem DK 86, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej:

Trasa linii 30 w kierunku Kopalni Staszic zostanie skrócona do przystanku Giszowiec Kościół 01,

Trasa linii 30 w kierunku Katowic oraz Siemianowic Śląskich: Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Radosna 31 (tymczasowy) – Giszowiec Przyjazna 02 – …;

Trasa linii 72 i 223: trasy tych linii skrócone zostaną do przystanku Giszowiec Kolista Pętla, który stanowić będzie przystanek końcowy i początkowy dla tych linii;

Trasa linii 292 w kierunku Ligoty: … - Nikiszowiec Szyb Pułaski 03 (tymczasowy) – Nikiszowiec Szyb Jan nż 01 – Kolonia Amandy nż 01 – Katowice Cmentarz Komunalny 02 – Katowice Porcelanowa 01 – Kolonia Zuzanna nż 01  – Giszowiec Karolinki 01 * – Giszowiec Kopalnia Staszic 01 * – Giszowiec Karolinki 02 * – Muchowiec 73 Pułku Piechoty nż 01 - …;

*- przystanki obsługiwane w wybranych kursach

Trasa linii 292 w kierunku Mysłowic: … Muchowiec 73 Pułku Piechoty nż 02 - Giszowiec Karolinki 01 * - Giszowiec Kopalnia Staszic 01 * – Giszowiec Karolinki 02 * – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …; - zmiana obowiązuje do 10.10.2021 r.;

*- przystanki obsługiwane w wybranych kursach

Trasa 672N w kierunku Murcek: … - Giszowiec Mysłowicka 03 (tymczasowy) – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 - Giszowiec Przyjemna 03 (tymczasowy) – Giszowiec Górniczego Stanu 01 - …;

Trasa linii 672N w kierunku Szopienic: autobusy linii powrócą na stałą trasę przejazdu, z obsługą przystanków Giszowiec Górniczego Stanu 02, Giszowiec Osiedle 02, Giszowiec Stacja Paliw 02;

Trasa linii 695 w kierunku Mikołowa: … - Giszowiec Mysłowicka 03 (tymczasowy) – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Radosna 02 – Giszowiec Przyjazna 02 - Giszowiec Przyjemna 03 (tymczasowy) – Giszowiec Górniczego Stanu 01 - …;

Trasa linii 695 w kierunku Szopienic: autobusy linii powrócą na stałą trasę przejazdu, z obsługą przystanków Giszowiec Górniczego Stanu 02, Giszowiec Osiedle 02, Giszowiec Stacja Paliw 02;

Trasa linii 920 w kierunku Giszowca i Nikiszowca: … Kolonia Zuzanna nż 01 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 - Giszowiec Mysłowicka 02 - …;  - zmiana obowiązuje do 10.10.2021 r.;

Trasa linii 920 w kierunku centrum Katowic nie ulegnie zmianie.

Trasa tymczasowej linii autobusowej Z-1 w kierunku przystanku Giszowiec Kościół: … - Giszowiec Kopania Staszic 01 – Giszowiec Karolinki 02 – Giszowiec Osiedle 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01; - zmiana obowiązuje do 10.10.2021 r.;

Trasa tymczasowej linii autobusowej Z-1 w kierunku przystanku Giszowiec Kopalnia Staszic: Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka 02 – Kolonia Wysockiego Woźniaków 02 – Kolonia Wysockiego Kulika 02 – Nikiszowiec Szyb Pułaski 02 – Nikiszowiec Szyb Pułaski 03 – Nikiszowiec Szyb Jan nż 01 – Kolonia Amandy nż 01 – Katowice Cmentarz Komunalny 02 – Katowice Porcelanowa 01 – Kolonia Zuzanna nż 01 – Giszowiec Karolinki 01 – Giszowiec Kopalnia Staszic 01,  - zmiana obowiązuje do 10.10.2021 r..

Aktualizacja: od 23 sierpnia 2021 r. do odwołania, obsługa przystanku Giszowiec Osiedle 01 i 02 odbywać się będzie w zmienionej lokalizacji na nowo otwartej jezdni DK86. Stanowisko w kierunku Tychów zlokalizowane zostanie w utworzonej zatoce przystankowej zaś stanowisko w kierunku Katowic obsługiwane będzie z pasa zieleni stale rozdzielającego kierunki jazdy (tak jak dotychczas stanowisko w kierunku Tychów).

Aktualizacja: 

od 22 czerwca do odwołania, w związku z wyłączeniem zjazdu z ulicy Pszczyńskiej w ulicę Kolistą, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej:

 • zmianie ulegną trasy linii 672N i 695;

Trasa linii 672N  w kierunku centrum Katowic: … - Murcki Dolina Murckowska 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …

Uwaga! Brak obsługi przystanków Giszowiec Osiedle 02, Giszowiec Stacja Paliw 02.

Trasa linii 695 w kierunku Szopienic: … - Murcki Dolina Murckowska 01 – Giszowiec Górniczego Stanu 03 – Giszowiec Przyjemna 01 – Giszowiec Przyjazna 01 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Giszowiec Mysłowicka 02 - …

Uwaga! Brak obsługi przystanków Giszowiec Osiedle 02, Giszowiec Stacja Paliw 02, Giszowiec Szyb Roździeński 02, Giszowiec Kosmiczna 02.

Tymczasowo zmieniona zostanie lokalizacja przystanków:

 • uruchomione zostanie tymczasowe stanowisko Giszowiec Górniczego Stanu 03 zlokalizowane przy ulicy Górniczego Stanu, w rejonie skrzyżowania z ulicą Pszczyńską;
 • przystanki Giszowiec Kościół 02 i Giszowiec Radosna 02 – czasowo zlokalizowane będą po przeciwnej stronie stanowisk 01;
 • Giszowiec Karolinki 01 – stanowisko czasowo przesunięte o ok. 100-metrów w kierunku kopalni.

Aktualizacja:

11 listopada 2020 r. (środa), w związku z otwarciem łącznika ul. Karolinki i Kolistej do ul. Pszczyńskiej, nastąpi przywrócenie stałych tras przejazdu linii autobusowych nr: 695 i 672N.

695 – dwukierunkowo kursować będzie ulicami: Mysłowicką, Kosmiczną, Górniczego Stanu, Przyjazną, Radosną, Batalionów Chłopskich (obsługa wszystkich stałych przystanków autobusowych),

672N – utrzymany zostanie dwukierunkowy przejazd przez rejon dzielnicy Nikiszowiec oraz wprowadzone zostaną zmiany w obsłudze dzielnicy Giszowiec – w kierunku Murcek. Autobusy tej linii, po obsłudze tymczasowego przystanku GISZOWIEC MYSŁOWICKA 03, skierowane zostaną ulicami: Przyjazną, Radosną, Batalionów Chłopskich, Mysłowicką, Kolistą do ul. Pszczyńskiej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizacja: z dniem 1 kwietnia 2020 r. (środa) zostaje uruchomiony jednokierunkowy, tymczasowy przystanek autobusowy GISZOWIEC KOLISTA STACJA PALIW, który będzie obsługiwany przez linie nr: 672N i 920 (tylko w kierunku Giszowca). Przystanek zostaje zlokalizowany w ciągu ulicy Kolistej. Wprowadzony jest on w celu zwiększenia dostępności do komunikacji miejskiej dla rejonu Katowic-Giszowca, ze względu na trwającą rozbudowę węzła DK81 z DK86.

Aktualizacja: od godz. 12:00 dnia 23 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania, w związku z kolejnym etapem rozbudowy węzła Giszowiec, nastąpi zmiana w obsłudze przystanku GISZOWIEC OSIEDLE 1 (w kierunku Murcek i Tychów). Obsługa tego stanowiska będzie realizowana z pasa zieleni pomiędzy jezdniami. Dojście do przystanku będzie możliwe z wykorzystaniem wyłączonej z ruchu jezdni w kierunku Tychów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z ww. przystanku.

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że w związku z rozpoczęciem prac przebudowy Węzła Giszowiec  zlokalizowanego w ciągu DK86 w Katowicach Giszowcu od niedzieli 26 maja 2019 r. (zmiana wprowadzana dzień wcześniej przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu drogowego) wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy dla linii autobusowych nr: 672, 672N oraz 674:

 • Linie autobusowe nr: 672 i 672N w kierunku katowickich dzielnic: Giszowiec i Murcki oraz miasta Mysłowice po obsłudze przystanku autobusowego „Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy” skierowane zostaną ulicami: Górnośląską, przejazdem przez „Węzeł Murckowska” w kierunku Sosnowca, Murckowską, Gospodarczą, Trzech Stawów, Murckowską dokonując powrotów w stronę Giszowca. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest wyłączeniem z ruchu kołowego łącznicy ulicy Górnośląskiej w ul. Pszczyńską. W kierunku do centrum Katowic trasa przejazdu pozostaje bez zmian.
 • Linia autobusowa nr 674 w dalszym ciągu funkcjonować będzie z okrężnym charakterem linii. Autobusy tej linii po obsłudze przystanku „Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy” skierowane zostaną ulicami: Górnośląską, przejazdem przez „Węzeł Murckowska” w kierunku Sosnowca, Murckowską, Gospodarczą, Górniczego Dorobku, Szopienicką, Mysłowicką, Kosmiczną, Górniczego Stanu, Przyjazną, Radosną, Batalionów Chłopskich, Mysłowicką włączając się na swoją rozkładową trasę przejazdu. Zwracamy uwagę, że obsługa dzielnicy Giszowiec przez autobusy tej linii realizowana będzie z przystanków zwyczajowo przyjętych w kierunku kopalni i dzielnicy Murcki (po przeciwnej stronie).

Wraz z wprowadzanymi zmianami uruchomione zostanie nowe stanowisko przystanku autobusowego „Katowice Cmentarz Komunalny” (rejon podziemnego przejścia dla pieszych) oraz dwukierunkowy przystanek „Giszowiec Kosmiczna” zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ul. Kosmicznej z ul. Mysłowicką. Nadmieniamy jednocześnie, że szczególnie w pierwszych dniach funkcjonowania czasowej organizacji ruchu drogowego przewidywane są utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Prosimy o planowanie podróży z wyprzedzeniem czasowym.