ZTM timetables
Go to the page content

Stop: Grabowa Pętla Station: 1

Direction: Tworzeń Huta Katowice
Timetable valid from 01.06.2023 r.

Dni robocze

Dni wolne od pracy - Soboty, niedziele i święta