ZTM timetables
Go to the page content

Stop: Czułów Fabryka Station: 2

Direction: Czułów Fabryka Change the direction
Timetable valid from 01.03.2023 r.
Czułów Fabryka is last stop on route for line nr Sz4. Presented times are arrival times.

Dni robocze szkolne - Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN