ZTM timetables
Go to the page content

Stop: Wiśnicze Caritas Station: 2

Direction: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
Timetable valid from 01.12.2023 r.

All courses of a day: Friday 12.07.2024

Dni robocze szkolne - Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN