ZTM timetables
Go to the page content

Stop: Dąbrówka Station: 1

Direction: Wielowieś Centrum Przesiadkowe Change the direction
Timetable valid from 01.12.2023 r.

All courses of a day: Saturday 20.04.2024

Dni robocze szkolne - Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN