ZTM timetables
Go to the page content

Stop: Dąbrówka Kościół Station: 1

Direction: Dąbrówka Kościół Change the direction
Timetable valid from 01.12.2023 r.
Dąbrówka Kościół is last stop on route for line nr 737. Presented times are arrival times.

Dni robocze szkolne - Dni zajęć szkolnych zgodnie z kalendarzem MEN

Route variants taking into account the stop Dąbrówka Kościół Default route Variant Z
Wielowieś Centrum Przesiadkowe 1
Wielowieś Szkoła 4
Świbie Poczta 2
Dąbrówka 2
Dąbrówka Kościół 1