Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Sosnowiec – przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego

Data obowiązywania od: 29.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2023 09:51

Dotyczy linii autobusowych: 18, 26, 55, 160, 160S, 220, 221, 690 i 902N oraz autobusowej komunikacji zastępczej T-26, Z-26 i Z-29

W związku z przebudową wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz sprawdzania rozkładów jazdy w Internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

Aktualizacja: 27 listopada 2023 r. na wniosek Urzędu Miasta Sosnowiec wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii Z-26, zakładający rozdzielenie linii autobusowej Z-26 na dwie odrębne relacje:

 • Dańdówka Os. Kalinowa Kościół – Sosnowiec Urząd Miasta
 • Dańdówka Os. Kalinowa Kościół – Dańdówka Skrzyżowanie jako linia autobusowa Z-29:

Trasa Z-29 w stronę przystanku Dańdówka Skrzyżowanie:

(…) – Dębowa Góra Wiadukt 02 – Dębowa Góra Niwecka 01 – Dańdówka Niwecka nż 01 – Dańdówka Wiadukt 01 – Dańdówka Dworzec PKP 01 - Dańdówka Skrzyżowanie 02.

Trasa Z-29 w stronę przystanku Dańdówka Os. Kalinowa Kościół:

(…) – Dańdówka Skrzyżowanie 02 – Dańdówka Skrzyżowanie 01 – Dańdówka Dworzec PKP 02 – Dańdówka Wiadukt 02 – Dańdówka Niwecka nż 02 – Dębowa Góra Niwecka 02 – Dębowa Góra Lipowa 02 – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – Sosnowiec Os. Wanda 01 – Sosnowiec Rondo Ludwik 05 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – (…).

Linia autobusowa Z-29 będzie kursować tylko w dni robocze.

Aktualizacja: 31 marca 2023 r. na wniosek Urzędu Miasta Sosnowiec wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii autobusowej komunikacji zastępczej Z-26 polegająca na przyspieszenie kursu w relacji Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół – Sosnowiec Urząd Miasta z godz. 05:12 na godz. 04:23. Zmiana ta umożliwi pasażerom skorzystanie z połączenia przesiadkowego na linię autobusową 18 w kierunku Katowic.

29 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Trasa linii autobusowych 18, 26 w kierunku Tworzeń Huta Katowice/ Zagórze Zajezdnia:

 • (…) – Niwka Fabryka 02 – Niwka Pawiak 03 – Niwka Watta nż 02 – Niwka Kolonia Staszic 02 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 02 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 02 – Dębowa Góra Wiadukt 02 – Sosnowiec Rondo Ludwik 04 – Dębowa Góra Zakopiańska 01 – Dańdówka Cmentarz 01 – Dańdówka Skrzyżowanie 03 – Dańdówka Jedności Szkoła 02 – Dańdówka KSSE 02 – (…).

Trasa linii autobusowej 18 w kierunku Zawodzie Centrum Przesiadkowe:

 • (…) – Dańdówka KSSE 01 – Dańdówka Jedności Szkoła 01 – Dańdówka Skrzyżowanie 04 – Dańdówka Cmentarz 02 – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – Sosnowiec Osiedle Wanda 01 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 01 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 01 – Niwka Kolonia Staszic 03 – Niwka Watta nż 01 – Niwka Pawiak 04 – Niwka Fabryka 01 – (…).

Trasa linii autobusowej 902N w kursie o godz. 02:17 z Osiedle Bór Pętla w kierunku Zagórze Zajezdnia:

 • (…) – Niwka Tuwima 01 – Niwka Pawiak 03 – Dębowa Góra Wiadukt 02 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – (…).

Trasa linii autobusowej 902N w kursie o godz. 00:13 z Zagórze Zajezdnia w kierunku Osiedle Bór Pętla:

 • (…) – Sosnowiec Rondo Ludwik 03 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – Niwka Pawiak 04 – (…)

Trasa linii autobusowej 902N w kursie o godz. 01:56 z Zagórze Zajezdnia w kierunku Osiedle Bór Pętla:

 • (…) – Dańdówka Skrzyżowanie 04 – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – Sosnowiec Rondo Ludwik 05 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – Niwka Pawiak 04 – (…).

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: Dańdówka Osiedle i Niwka Cmentarz Komunalny, a dla kursu linii 902N dodatkowo: Dębowa Góra Zakopiańska, Dańdówka Skrzyżowanie, Dańdówka Osiedle oraz Niwka Cmentarz Komunalny.

Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej: Dańdówka Cmentarz, Dańdówka Zakopiańska, Sosnowiec Osiedle Wanda, Rondo Ludwik, Dębowa Góra Wiadukt, Dębowa Góra Ogródki Działkowe, Dębowa Góra Kolonia Ludmiła, Niwka Kolonia Staszic oraz Niwka Watta nż.

Obsługa przystanków Dańdówka Skrzyżowanie i Niwka Pawiak będzie odbywała się na stanowiskach 03 i 04.

Trasa linii autobusowej 160 w kierunku Sosnowiec Urząd Miasta:

 • (…) – Dańdówka Osiedle Kalinowa 02 – Niwka Cmentarz Komunalny 01 – Niwka Pawiak 03 – Niwka Watta nż 02 – Niwka Kolonia Staszic 02 – Dębowa Góra Ludmiła 02 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 02 – Dębowa Góra Wiadukt 02 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – (…).

Trasa linii autobusowej 160 w kierunku Wesoła Kopalnia:

 • (…) – Sosnowiec Rondo Ludwik 03 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 01 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 01 – Niwka Kolonia Staszic 03 – Niwka Watta nż 01 – Niwka Pawiak 04 – Niwka Cmentarz Komunalny 02 – Dańdówka Osiedle Kalinowa 01 – (…).

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: Sosnowiec Osiedle Wanda, Dębowa Góra Zakopiańska, Dębowa Góra Lipowa, Dębowa Góra Niwecka, Dańdówka Niwecka nż, Dańdówka Wiadukt, Dańdówka Dworzec PKP oraz Dańdówka Osiedle.

Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej: Dębowa Góra Wiadukt, Dębowa Góra Ogródki Działkowe, Dębowa Góra Kolonia Ludmiła, Niwka Kolonia Staszic, Niwka Watta nż, Niwka Pawiak oraz Niwka Cmentarz Komunalny.

Trasa linii autobusowej 160S w kierunku Sosnowiec Urząd Miasta:

 • (…) – Dańdówka Traugutta 02 – Dańdówka Osiedle 01 – Niwka Cmentarz Komunalny 01 – Niwka Pawiak 01 – Niwka Watta nż 02 – Niwka Kolonia Staszic 02 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 02 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 02 – Dębowa Góra Wiadukt 02 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02.

Trasa linii autobusowej 160S w kierunku Bobrek Inwestycyjna Pętla II:

 • (…) – Sosnowiec Rondo Ludwik 01 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 01 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 01 – Niwka Kolonia Staszic 03 – Niwka Watta nż 01 – Niwka Pawiak 02 – Niwka Cmentarz Komunalny 02 – Dańdówka Osiedle 02 – Dańdówka Traugutta 01 – (…).

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: Sosnowiec Osiedle Wanda, Dębowa Góra Zakopiańska, Dańdówka Cmentarz i Dańdówka Skrzyżowanie.

Do obsługi włączone zostaną przystanki znajdujące się na trasie objazdowej: Dębowa Góra Wiadukt, Dębowa Góra Ogródki Działkowe, Dębowa Góra Kolonia Ludmiła, Niwka Kolonia Staszic, Niwka Watta nż, Niwka Pawiak, Niwka Cmentarz Komunalny oraz Dańdówka Osiedle.

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dzielnicy Dańdówka, zmieniona zostanie trasa przejazdu linii autobusowej 690:

Trasa linii autobusowej 690 w kierunku Sosnowiec Dworzec PKP:

 • (…) – Dańdówka Skrzyżowanie 01 – Dańdówka Dworzec PKP 02 – Dańdówka Wiadukt 02 – Dańdówka Niwecka nż 02 – Dębowa Góra Niwecka 02 – Dębowa Góra Lipowa – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – (…).

Trasa linii autobusowej 690 w kierunku Tworzeń Huta Katowice:

 • (…) – Dębowa Góra Zakopiańska 01 – Dębowa Góra Lipowa 01 – Dębowa Góra Niwecka 01 – Dańdówka Niwecka nż 01 – Dańdówka Wiadukt 01 – Dańdówka Dworzec PKP 01 – Dańdówka Skrzyżowanie 02 – (…).

W zamian za wyłączony z obsługi przystanek Dandówka Cmentarz autobusy tej linii obsługiwać będą przystanki: Dańdówka Dworzec PKP, Dańdówka Wiadukt, Dańdówka Niwecka nż, Dębowa Góra Niwecka oraz Dębowa Góra Lipowa.

Obsługa przystanku Dańdówka Skrzyżowanie będzie odbywała się na stanowiskach 01 i 02.

Linia autobusowa T-26, funkcjonująca jako zastępcza dla połączeń tramwajowych, zostanie podzielona na dwie linie: T-26 oraz Z-26:

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-26 w kierunku Mysłowice Poczta:

 • (…) – Sosnowiec Rondo Ludwik 01 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 01 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 01 – Niwka Kolonia Staszic 03 – Niwka Watta nż 03 – Niwka Pawiak 04 – Niwka Fabryka 01 – Niwka Kościół 01 – (…)

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-26 w kierunku Sosnowiec Urząd Miasta:

 • (…) – Niwka Kościół 02 – Niwka Fabryka 02 – Niwka Pawiak 03 – Niwka Watta nż 02 – Niwka Kolonia Staszic 02 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 02 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 02 – Dębowa Góra Wiadukt 02 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – (…)

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej Z-26 w kierunku Sosnowiec Urząd Miasta:

 • Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół 01 – Dańdówka Osiedle 01 – Niwka Cmentarz Komunalny 01 – Niwka Pawiak 03 – Niwka Watta nż 02 – Niwka Kolonia Staszic 02 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 02 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 02 – Dębowa Góra Wiadukt 02 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – Sosnowiec Sąd 32 – Sosnowiec Sienkiewicza 01 – Sosnowiec Wspólna 02 – Sosnowiec Dworzec PKP 02 – Sosnowiec Aleja Zwycięstwa 02 – Sosnowiec Urząd Miasta 01.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej Z-26 w kierunku Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół:

 • Sosnowiec Urząd Miasta 01 – Sosnowiec Dworzec PKP 03 – Sosnowiec Wspólna 01 – Sosnowiec Sąd 31 – Sosnowiec Rondo Ludwik 01 – Dębowa Góra Wiadukt 01 – Dębowa Góra Ogródki Działkowe 01 – Dębowa Góra Kolonia Ludmiła 01 – Niwka Kolonia Staszic 03 – Niwka Watta nż 01 – Niwka Pawiak 02 – Niwka Cmentarz Komunalny 02 – Dańdówka Osiedle Kalinowa 01 – Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół 01.

Zmienione zostaną rozkłady jazdy linii autobusowych 55, 220 oraz 221.

Rozkład jazdy linii autobusowej 55 na dni robocze zakłada zmianę częstotliwości kursowania w godzinach poza szczytem komunikacyjnym do co ok. 40-50 minut. Trasa linii nie ulegnie zmianie.

Nowy rozkład jazdy linii autobusowej 220 to połączenie tras i kursów obecnych linii 220 i 221. Autobusy będą kursować pod numerem 220. Dzięki tej zmianie na ul Klimontowskiej w Sosnowcu liczba kursów realizowanych w dni robocze wzrośnie z 8 do 15 w każdym z kierunków.

Trasa nowej linii 220 w kierunku Sosnowiec Urząd Miasta:

 • Szczakowa Dworzec PKP 01 – Szczakowa Przychodnia 01 – Szczakowa Osiedle Gagarina 01 – Szczakowa Góra Piasku 01 – Szczakowa Batorego 01 – Szczakowa Lokomotywownia 01 – Maczki Kościuszki 02 – Maczki Krakowska 02 – Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna 02 – Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks 02 – Ostrowy Górnicze Niecała 02 – Ostrowy Górnicze Pomnik 02 – Ostrowy Górnicze Kościół 01 – Ostrowy Górnicze Juliuszowska 02 – Porąbka Ośrodek Rekreacyjny nż 02 – Porąbka Zawodzie 02 – Porąbka Osiedle Juliusz I 01 – Porąbka Osiedle Juliusz II 01 – Porąbka Osiedle Juliusz I 02 – Porąbka Kopalnia 03 – Porąbka Łukasiewicza 03 – Porąbka Wiejska 02 – Porąbka Hurtownie nż 02 – Zagórze Zajezdnia 02– Zagórze Aleja Paderewskiego 02 – Zagórze Gwiezdna 02 – Zagórze Rondo Jana Pawła II 02 – Zagórze Droga do Klimontowa 02 – Sosnowiec Zielona Dolina 02 – Sosnowiec Kosów 02 – Sielec Klimontowska 02 – Sielec Wawel Kościół 02 – Sielec Wawel 02 – Sosnowiec Urząd Miasta 02.

Trasa nowej linii 220 w kierunku Szczakowa Dworzec PKP:

 • Sosnowiec Urząd Miasta 02 – Sielec Wawel 01 – Sielec Wawel Kościół 01 – Sielec Klimontowska 01 – Sosnowiec Kosów 01 – Sosnowiec Zielona Dolina 01 – Zagórze Droga do Klimontowa 01 – Zagórze Rondo Jana Pawła II 03 – Zagórze Gwiezdna 01 – Zagórze Aleja Paderewskiego 01 – Zagórze Zajezdnia 01 – Porąbka Hurtownie nż 01 – Porąbka Wiejska 03 – Porąbka Łukasiewicza 04 – Porąbka Kopalnia 04 – Porąbka Osiedle Juliusz I 01 – Porąbka Osiedle Juliusz II 01 – Porąbka Osiedle Juliusz I 02 – Porąbka Zawodzie 01 – Porąbka Ośrodek Rekreacyjny nż 01 – Ostrowy Górnicze Juliuszowska 01 – Ostrowy Górnicze Rondo 01 – Ostrowy Górnicze Pomnik 01 – Ostrowy Górnicze Niecała 01 – Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks 01 – Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna 01 – Maczki Krakowska 01 – Maczki Kościuszki 01 – Szczakowa Lokomotywownia 02 – Szczakowa Batorego 02 – Szczakowa Góra Piasku 02 – Szczakowa Osiedle Gagarina 02 – Szczakowa Przychodnia 02 – Szczakowa Dworzec PKP 01.

W okresie wakacji, w ciągu całego tygodnia, linia zapewniać będzie również obsługę Zalewu Sosina w Jaworznie na przystanku Szczakowa Ośrodek Sosina.

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.