Fahrplan der Verwaltung des Metropolentransports
Gehe zum Inhalt der Seite über

Komunikacja ZTM w okresie epidemii

Datum der Geltung vom: 23.03.2020


Komunikat aktualizowany na bieżąco (aktualizacja: 26 maja godz. 11:25)

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zmniejszającą się liczbą pasażerów oraz dyspozycyjnych kierowców autobusów, a także wskutek wprowadzonych odgórnie ograniczeń w zakresie dostępności miejsc w pojazdach, Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 

I. LINIE AUTOBUSOWE

1. Ogólna zasada: obowiązują stałe rozkłady jazdy.

2. Wyjątki - dni robocze:

 • inne zmiany:

Linia

Wprowadzone zmiany

A4

rozkłady na dni robocze nieszkolne

zmniejszenie pojemności taboru w wybranych kursach

J

rozkłady na dni robocze nieszkolne

 P

 sezonowe kursy weekendowe nie są uruchomione od 1 maja

R

specjalny rozkład jazdy

S

sobotni rozkład jazdy

W

sobotni rozkład jazdy

1

rozkłady na dni robocze nieszkolne; czasowe zawieszenie kursów nocnych

2

sobotni rozkład jazdy

2A

rozkłady na dni robocze nieszkolne

8

rozkłady na dni robocze nieszkolne; zmiana taboru na przegubowy w wybranych kursach, charakteryzujących się największymi napełnieniami;

dostosowanie pojemności taboru do aktualnych potrzeb (zwiększenie w godzinach szczytu, zmniejszenie poza szczytem);

12

rozkład sobotni specjalny zakładający realizację dodatkowych kursów - zapewniają one dojazdy i powroty ze szpitala oraz zakładów opieki medycznej zlokalizowanych w katowickiej dzielnicy Ligota (na i po godzinach 6, 14, 19)

13

rozkład specjalny zakładający ograniczenia w kursowaniu linii w godz. 8:30 - 12:30 oraz po godz. 17:30

15

­ dodatkowe kursy w dni robocze:
- z przystanku ZABRZE GOETHEGO do BYTOM DWORZEC trzy kursy o godz. 5:12, 6:17 i 13:12,
- z przystanku BYTOM DWORZEC do ZABRZE GOETHEGO jeden kurs o godz. 5:52;

16

sobotni rozkład jazdy

18

dodatkowe kursy w szczytach komunikacyjnych

wzmocnienie oferty w godzinach porannych; dublowanie kursów:
- z GOŁONÓG ALEJA PIŁSUDSKIEGO o 4:43 do ZAWODZIE ZAJEZDNIA;
- z ZAWODZIE ZAJEZDNIA o 5:51 do TWORZEŃ HUTA KATOWICE;
- z GOŁONÓG ALEJA PIŁSUDSKIEGO o 5:10 do DAŃDÓWKA JEDNOŚCI SZKOŁA;
- z ZAGÓRZE PEKIN o 4:45 do TWORZEŃ HUTA KATOWICE.

19

rozkłady na dni robocze nieszkolne

23

2 dodatkowe kursy w skróconych relacjach: ZABRZE GOETHEGO (13:36) - BIELSZOWICE KOPALNIA (14:00) - NOWY BYTOM CENTRUM (14:10) oraz NOWY BYTOM CENTRUM (14:10) - BIELSZOWICE KOPALNIA (14:20) - ZABRZE GOETHEGO (14:44);

­ dodatkowy kurs o 5:17 z przystanku ZABRZE GOETHEGO na godz. 6 do Kopalni Bielszowice

24

zawieszone następujące kursy:
- z Będzina w kierunku Bytomia o: 8:59, 10:49, 17:09, 18:43,
- z Bytomia w kierunku Będzina o: 10:10, 11:57, 18:16, 20:10

wycofane kursy o 7:47 z Będzina w kierunku Bytomia) i o 9:00 z Bytomia w kierunku Będzina)

25

wyłączenie z obsługi gminy Wojkowice, za wyjątkiem kursów obsługujących ulicę Maszyńsko. Linia kończy i rozpoczyna kursy na przystanku GRODZIEC RÓŻYCKIEGO (stanowisko nr 1 i 2). Godziny przyjazdów na poszczególne przystanki zostają zachowane

26

w związku z otwarciem galerii handlowych ponownie obsługuje przystanek SOSNOWIEC JĘZOR CENTRUM HANDLOWE. Tym samym przywrócony zostaje standardowy rozkład jazdy tej linii

27

skierowanie dodatkowego autobusu z przystanku TWORZEŃ HUTA KATOWICE o 22:18 do przystanku OSIEDLE MYDLICE MIRECKIEGO

32

obsługa taborem przegubowym również w godzinach wczesnoporannych

dodatkowa para kursów w relacji: ZABRZE GOETHEGO (4:59) – GLIWICE PLAC PIASTÓW (5:38) – ZABRZE GOETHEGO (6:04)

dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE PLAC PIASTÓW (3:50) – ŁABĘDY HUTA (4:12 - 4:22) – GLIWICE PLAC PIASTÓW (4:46)

dodatkowe kursy w relacji: ZABRZE GOETHEGO - GLIWICE DWORZEC PKP, w godz. od 4:30 do 7:30 oraz 13:30 do 16:30. Zmiana ta spowoduje zwiększenie częstotliwości kursowania na ww odcinku z 30 do 15 min.

dodatkowy kurs w relacji: GLIWICE DWORZEC PKP (21:13) - ZABRZE GOETHEGO (21:44)

33

­ brak kursów: o godz. 12:55 z przystanku GLIWICE DWORCOWA w kierunku Tychów oraz o godz. 14:36 z przystanku TYCHY TOWAROWA w kierunku Gliwic

36

rozkłady na dni robocze nieszkolne

42

specjalne rozkłady jazdy na dni robocze wraz ze wzmocnieniem oferty w celu umożliwienia dojazdu do pracy na godziny 6, 14, 22 oraz powrotów

44

rozkłady na dni robocze nieszkolne

46

ograniczenie częstotliwości kursowania w dni robocze w godzinach około 8:30 – 12:30

47

zwiększenie pojemności taboru w wybranych kursach

zmniejszenie częstotliwości kursownia w godz. 8:30 - 12:30 (z ok. 45 do 90 min.) oraz 16:30 - 18:30 (z 30 do 60 min.);

53

obowiązują rozkłady jazdy ważne w soboty

kurs o godz. 4:51 z Sączowa jest przyspieszony o 20 min.

56

rozkłady na dni robocze nieszkolne

57

­wydłużenie kursu realizowanego w relacji: GLIWICE DWORCOWA (5:21) – BRZEZINKA PARK LOGISTYCZNY (5:47) do relacji: ZABRZE HELENKA ELZAB (4:47) – BRZEZINKA PARK LOGISTYCZNY (5:47);

dodatkowa para kursów w relacji: ŻERNIKI ROGOZIŃSKIEGO (4:51) – BRZEZINKA WAŁBRZYSKA (5:23 – 5:27) – GLIWICE PIWNA (5:49);

dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE DWORCOWA (17:36) - BRZEZINKA WAŁBRZYSKA (17:57 - 18:07) - ŻERNIKI ROGOZIŃSKIEGO (18:43);

dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE DWORCOWA (21:46) – BRZEZINKA WAŁBRZYSKA (22:04 - 22:07) – GLIWICE PIWNA (22:31)

dodatkowe kursy w relacji:

 • GLIWICE PIWNA (4:51) - HELENKA ELZAB (5:25 - 5:29) - BRZEZINKA WAŁBRZYSKA (6:28 - 6:37) - GLIWICE PIWNA (6:59);
 • GLIWICE PIWNA (5:49) - HELENKA ELZAB (6:25 - 6:29) - GLIWICE PLAC PIASTÓW (7:05);
 • GLIWICE DWORCOWA (14:16) - BRZEZINKA WAŁBRZYSKA (14:38 - 14:48) - ŻERNIKI ROGOZIŃSKIEGO (15:24);

Kursy wykonywane w relacji Gliwice Plac Piastów - Brzezinka Wałbrzyska, rozpoczynające się o godz. 4:51 oraz 12:56 będą dodatkowo obsługiwały przystanki STARE GLIWICE GAUDIEGO i STARE GLIWICE WYCZÓŁKOWSKIEGO.

58

rozkłady na dni robocze nieszkolne

zmiana taboru na przegubowy w wybranych kursach, charakteryzujących się największymi napełnieniami

dostosowanie pojemności taboru do aktualnych potrzeb (zwiększenie w godzinach szczytu, zmniejszenie poza szczytem);

60

zmniejszenie pojemności taboru w wybranych kursach

61

rozkłady na dni robocze nieszkolne

65

rozkłady na dni robocze nieszkolne

66

rozkład specjalny, zakładający ograniczenia w kursowaniu linii w godz. 8:30 - 12:30 oraz po godz. 17:30

67

rozkłady jazdy na soboty

71

­ zmiana taboru na przegubowy w wybranych kursach, charakteryzujących się największymi napełnieniami

tymczasowa zmiana rozkładu jazdy; w dni robocze wprowadzona zmiana typu taboru na przegubowy w wybranych kursach, charakteryzujących się największymi napełnieniami

74

dodatkowe, wspomagające kursy w dni robocze, w godzinach szczytu komunikacyjnego - do firm zlokalizowanych w ciągu ul. Michałkowickiej i Niedźwiedziniec w Chorzowie (dojazdy i powroty na i po godz. 6 oraz 14 w rejon Centrum Logistycznego w dz. Batory);

76

rozkład specjalny, zakładający ograniczenia w kursowaniu linii w godz. 8:30 - 12:30 oraz po godz. 17:30

76N

zawieszenie kursu o godz. 0:42 z przystanku KATOWICE DWORZEC

77

obowiązuje rozkład specjalny zakładający ograniczenia w kursowaniu linii w godz. 8:30 - 12:30 oraz po godz. 17:30

77N

przywrócono stały rozkład jazdy

81

rozkłady na dni robocze nieszkolne

dodatkowa para kursów w relacji: ZABRZE GOETHEGO (5:15) – HELENKA ELZAB (5:43 - 6:11) – ZABRZE GOETHEGO (6:38),

82

sobotni rozkład jazdy

84

dodatkowe kursy (realizowane taborem przegubowym), z przystanku DĄBROWA GÓRNICZA CENTRUM (4:42) przez STRZEMIESZYCE MAŁE KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ do Huty Katowice (5:47)

85

rozkłady na dni robocze nieszkolne

86

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

92

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

94

rozkłady na dni robocze nieszkolne

96

rozkłady jazdy na soboty

97

rozkłady jazdy na soboty

kurs o godz. 16:24 zostaje skierowany do obsługi Twardowic;

98

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

99

zawieszenie następujących kursów:
- z Będzina w kierunku Bytomia o godzinie: 8:19, 9;49, 11:22 17:47, 19:27,
- z Bytomia w kierunku Będzina o godzinie: 9:34, 11:05, 12:37, 19:02, 20:35

przywrócenie kursów o 11:29 z Będzina w kierunku Bytomia i o 12:37 z Bytomia w kierunku Będzina

101

dodatkowe kursy: z p. TYCHY CZUŁÓW DROGA DO KOSTUCHNY o godz. 5:00 oraz z p. TYCHY TOWAROWA o godz. 14:06

104

rozkłady na dni robocze nieszkolne

111

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone oraz zmiana taboru na przegubowy

od 21 maja: przywrócone zostają 2 kursy popołudniowe - o 18:40 i 19:55

115

sobotni rozkład jazdy

121

dodatkowe kursy w relacji BYTOM DWORZEC - CHEBZIE RONDO

127

sobotni rozkład jazdy

129

rozkłady na dni robocze nieszkolne

130

rozkład jazdy na dni robocze nieszkolne, tj. ograniczenie liczby kursów w godzinach międzyszczytowych

131

sobotni rozkład jazdy

zmiana taboru z minibusowego na standardowy

137

sobotni rozkład jazdy

143

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

146

­ częściowa zamiana taboru na przegubowy (z uwzględnieniem szczytów komunikacyjnych);

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

149

rozkład specjalny, zakładający ograniczenia w kursowaniu linii w godz. 8:30 - 12:30 oraz po godz. 17:30

152

rozkład na dni robocze nieszkolne

153

rozkład na dni robocze nieszkolne

154

rozkład na dni robocze nieszkolne

155

rozkład na dni robocze nieszkolnedodatkowy kurs o 5:03 z HALEMBA PĘTLA 

156

rozkład na dni robocze nieszkolne

159

rozkład na dni robocze nieszkolne 

160S

dodatkowe kursy w szczytach komunikacyjnych

160

obsługa taborem przegubowym

162

rozkład na dni robocze nieszkolne; ograniczenie w dni robocze poza godzinami dojazdów i powrotów z pracy (8:00 – 13:00)

164

sobotni rozkład jazdy

166

ograniczenie częstotliwości kursowania w dni robocze w godzinach około 8:30 – 12:30

169

rozkład jak w dni wolne od pracy

173

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

175

rozkład jazdy na dni robocze;

Dodatkowo rozkład jazdy zakłada przyspieszenie o 3 minuty odjazdu kursu z godz. 6:29 na 6:26 z przystanku DĄBROWA GÓRNICZA PODWARPIE PĘTLA. Korekta zapewni połączenie przesiadkowe na linię nr 831, odjeżdżającą do Katowic z przystanku DĄBROWA GÓRNICZA DWORZEC PKP o godz. 7:09. Tym samym przyspieszony o 3 minuty zostanie wcześniejszy kurs, z przystanku początkowego „DĄBROWA GÓRNICZA OSIEDLE MYDLICE PĘTLA z godz. 5:25 na 5:22.

186

rozkłady na dni robocze nieszkolneobsługa taborem przegubowym

dodatkowy kurs w relacji: TRYNEK TORUŃSKA (4:50) - ŁABĘDY HUTA (5:34)

187

zawieszenie kursowania linii w godz. 9:00 - 13:00;

189

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

191

rozkłady na dni robocze nieszkolne

193

sobotni rozkład jazdy

194

dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE ZAJEZDNIA (2:46) – LESZCZYNY OSIEDLE (3:45 - 3:55) – GLIWICE ZAJEZDNIA (5:14) oraz zmiana typu taboru na przegubowy w wieczornych kursach

194N

skierowanie linii bezpośrednio ul. Rybnicką, z pominięciem osiedli Sikornik i Trynek

196

sobotni rozkład jazdy

197

dodatkowe pary kursów w relacji: SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (4:57) – OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA (5:25 - 5:40) – SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (6:08) oraz SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (5:22) – OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA (5:50 - 6:17) – SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (6:45),

dodatkowy kurs w relacji: ŁABĘDY HUTA (5:34) - GLIWICE PLAC PIASTÓW (5:58)

dodatkowe kursy w relacji: 

 • SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (4:28) - OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA (4:55)
 • OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA (4:57) - SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (5:25)
 • SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (5:52) - OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA (6:20)
 • OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA (5:57) - SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (6:25)

Kurs z przystanku OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA o godz. 6:17 zostanie opóźniony o 10 min.

202

obsługa taborem przegubowym

203

rozkład na dni robocze nieszkolne

204

rozkład na dni robocze nieszkolne

205

rozkład na dni robocze nieszkolne

206

rozkład na dni robocze nieszkolne

207

rozkład na dni robocze nieszkolne

208

rozkład na dni robocze nieszkolne

219

rozkład na dni robocze nieszkolne

222

zmiana rozkładu jazdy; zmiana taboru z A na B

223

rozkład na dni robocze nieszkolne

227

sobotni rozkład jazdy

 230

rozkład na dni robocze nieszkolne

232

tymczasowy rozkład jazdy

 236

rozkład na dni robocze nieszkolne

skrócenie wszystkich kursów do relacji LEBOSZOWICE LAS - SZCZYGŁOWICE CENTRUM PRZESIADKOWE

254

sobotni rozkład jazdy

255

rozkład na dni robocze nieszkolne;

­ dodatkowy kurs o 4:23 z HALEMBA PĘTLA

259

dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE ZAJEZDNIA (4:57) – STARE ŁABĘDY EINSTEINA (5:34 - 5:48) – GLIWICE ZAJEZDNIA (6:27);

kurs, który realizowany był na trasie Gliwice Zajezdnia (4:47) - Stare Łabędy Einsteina (5:34) jest tymczasowo realizowany w relacji SOŚNICA OSIEDLE ŻEROMSKIEGO (4:40) - STARE ŁABĘDY EINSTEINA (5:34)

260

obsługa taborem przegubowym

262

rozkład na dni robocze nieszkolne

264

sobotni rozkład jazdy

269

rozkład na dni robocze nieszkolne

274

rozkład na dni robocze nieszkolne

­ część kursów wykonywana taborem autobusowym w zamian za minibusowy

286

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

289

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

291

sobotni rozkład jazdy

297

sobotni rozkład jazdy

515

sobotni rozkład jazdy

525

sobotni rozkład jazdy

zmiana taboru z minibusowego na standardowy

551

sobotni rozkład jazdy

617

obsługa taborem przegubowym

dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE ZAJEZDNIA (4:23) – ZABRZE ROKITNICA BUDOWLANA (4:55 - 5:01) – GLIWICE PLAC PIASTÓW (5:54);

dodatkowa para kursów w relacji: ZABRZE GOETHEGO (5:32) – ZABRZE ROKITNICA BUDOWLANA (5:59 - 6:01) – GLIWICE ZAJEZDNIA (6:42), przy jednoczesnym skróceniu kursu w relacji: ZABRZE ROKITNICA BUDOWLANA (5:01) – GLIWICE PLAC PIASTÓW (5:54) do przystanku ZABRZE GOETHEGO;

od 20 maja uruchomienie dodatkowych w relacji:

 • GLIWICE ZAJEZDNIA (13:08) - ROKITNICA BUDOWLANA (13:49);
 • ROKITNICA BUDOWLANA (14:00) - ZABRZE GOETHEGO (14:30);
 • ZABRZE GOETHEGO (14:32) - ROKITNICA BUDOWLANA (15:01);
 • ROKITNICA BUDOWLANA (15:30) - GLIWICE ZAJEZDNIA (16:12).

619

rozkład na dni robocze nieszkolne

623

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

624

od 20 maja: tymczasowa zmiana rozkładu jazdy, która zakłada skrócenie wybranych kursów do relacji: GLIWICE PLAC PIASTÓWWILCZE GARDŁO PĘTLA (4 pary kursów w godzinach porannych i popołudniowych) w dni robocze. W wyżej wymienionych kursach utrzymana zostanie obsługa wszystkich przystanków, znajdujących się na terenie Gliwic

634

kursy w relacji OSIEDLE MYDLICE GRYNIA I (6:14) - STRZEMIESZYCE KRZYŻ (6:45) oraz STRZEMIESZYCE KRZYŻ (6:45) - OSIEDLE MYDLICE GRYNIA I (7:16) są obsługiwane 2 pojazdami 

635

sobotni rozkład jazdy

od 26 maja: powrót rozkładów obowiązujących w dni robocze

 636

skrócenie wybranych kursów realizowanych wcześniej w relacji: ORZESZE SZKOŁA GIERAŁTOWICE KOŚCIÓŁ KNURÓW SZPITALNA, do relacji: ORZESZE SZKOŁA – GIERAŁTOWICE KOŚCIÓŁ (3 pary kursów w dni robocze)

646

rozkład na dni robocze nieszkolne

673

rozkład specjalny, zakładający ograniczenia w kursowaniu linii w godz. 8:30 - 12:30 oraz po godz. 17:30

677

rozkład na dni robocze nieszkolne; dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE PLAC PIASTÓW (4:33) – PYSKOWICE SZPITALNA (4:55 - 5:01) – TRYNEK TORUŃSKA (5:44)

686

rozkład na dni robocze nieszkolne

690

­ kurs z godz. 5:42 z przystanku TWORZEŃ HUTA KATOWICE zostaje przyspieszony na godz. 5:35 i skierowany do obsługi KSSE w Sosnowcu (Dańdówka KSSE odjazd 6:16); dodatkowy kurs (taborem przegubowym) z przystanku DĄBROWA GÓRNICZA CENTRUM (4:59) do Huty Katowice (5:18). UWAGA! Dodatkowy kurs realizowany jako linia 807

692

obsługa taborem przegubowym

dodatkowa para kursów w relacji: GLIWICE DWORCOWA (4:51) - BRZEZINKA PARK LOGISTYCZNY (5:20 - 5:21) - OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA (6:04)

696

sobotni rozkład jazdy

708

rozkład na dni robocze nieszkolne

710

rozkład na dni robocze nieszkolne

skrócenie wybranych kursów do relacji OSIEDLE KOPERNIKA PĘTLA - KNURÓW SZPITALNA oraz uruchomienie 3 dodatkowych par kursów w relacji GLIWICE PLAC PIASTÓW - KNURÓW SZPITALNA (w godz. 4:30 - 7:30)

721

rozkład jazdy na sobotę

722

rozkład jazdy na sobotę

742

rozkład na dni robocze nieszkolne

743

rozkład na dni robocze nieszkolne

769

rozkład na dni robocze nieszkolne

 780

zawieszenie kursów o godz. 7:22 ze Świerklańca do Piekar Śląskich Kauflandu, o godz. 9:30 i 12:39 ze Starych Tarnowic GCR do Piekar Śląskich oraz o godz. 8:19, 11:25 i 14:19 z Piekar Śląskich Kauflandu do Starych Tarnowic GCR (kurs będzie rozpoczynał się z przystanku Świerklaniec Park o godz. 14:44)

788

rozkład na dni robocze nieszkolne

801

rozkład na dni robocze nieszkolne

831

rozkład na dni robocze nieszkolne

835

­ dodatkowe kursy w relacji: KATOWICE PIOTRA SKARGI - SOSNOWIEC PORĄBKA OSIEDLE JULIUSZ II w godzinach ok. 5-16

840

­ dodatkowe kursy w relacji: KATOWICE MICKIEWICZA GLIWICE PLAC PIASTÓW w godzinach ok. 4-10 i 13-20

dodatkowe kursy: z KATOWICE MICKIEWICZA (4:32) oraz z GLIWICE PLAC PIASTÓW (17:28),

zawieszenie kursów: z KATOWICE MICKIEWICZA (9:26) oraz z GLIWICE PLAC PIASTÓW (12:48)

dodatkowe kursy: GLIWICE PLAC PIASTÓW (4:10) – KATOWICE MICKIEWICZA (5:15) oraz KATOWICE MICKIEWICZA (5:28) – GLIWICE PLAC PIASTÓW (6:36)

zawieszone kursy o 5:59 z GLIWICE PLAC PIASTÓW

850

dodatkowa para kursów w relacji: BYTOM DWORZEC (5:00) - GLIWICE PLAC PIASTÓW (5:43-5:52) BYTOM DWORZEC (6:35)

od 27 maja: przywrócony zostanie stały rozkład jazdy, tj. obowiązujący do 19 kwietnia - zlikwidowana zostanie powyżej opisana dodatkowa para kursów

870

­ dodatkowe kursy w relacji: KATOWICE MICKIEWICZAGLIWICE PLAC PIASTÓW w godzinach ok. 4:30-18:30

zawieszone kursy o godzinie 7:19 z KATOWICE MICKIEWICZA

880

rozkład na dni robocze nieszkolne

901

sobotni rozkład jazdy

910

sobotni rozkłady jazdy

911

rozkład na dni robocze nieszkolne

913

­ kursuje na trasie zmienionej - PANEWNIKI OWSIANA LIGOTA DWORZEC PKP (bez obsługi przystanków: Ligota Kolejowa, Ligota Kłodnicka, Ligota Kolejowa Libero i Ligota LIBERO)

916

sobotni rozkład jazdy

921

sobotni rozkład jazdy

931

rozkład na dni robocze nieszkolne

rozkład specjalny, zakładający ograniczenia w kursowaniu linii w godz. 8:30 - 12:30 oraz po godz. 17:30

969

rozkłady na dni robocze nieszkolne

974

wznowione kursowanie linii wg stałego rozkładu jazdy

982

specjalne rozkłady, gdzie kursy poza szczytami zostały ograniczone

3. Wyjątki - dni wolne od pracy (weekendy):

 • w wybranych kursach do obsługi linii nr 186, 259 i 692 skierowany został tabor przegubowy w miejsce standardowego;
 • linia nr 25w soboty i niedziele wyłączenie z obsługi gminy Wojkowice, za wyjątkiem kursów obsługujących ulicę Maszyńsko. Linia będzie kończyć i rozpoczynać kursy na przystanku autobusowym GRODZIEC RÓŻYCKIEGO (stanowisko nr 1 i 2). Godziny przyjazdów na poszczególne przystanki zostaną zachowane;
 • zawieszenie linii nr 900 w soboty, niedziele i święta;
 • linie nr 137, 254, 268, 291, 525S oraz W w weekendy będą kursować według niedzielnego rozkładu jazdy.
 • uruchomione dodatkowe sobotnie kursy:
  • linii nr 8 w relacji Gliwice Lipowa (5:19) - Knurów Szpitalna (5:53);
  • linii nr 58 w relacji Knurów Szpitalna (5:59) - Gliwice Lipowa (6:30);
 • linia nr 76N - zawieszenie kursu o godz. 0:42 z przystanku Katowice Dworzec;
 • linia nr 77N - zawieszenie kursów o godz. 1:40 z przystanku Katoce Dworzec oraz o godz. 2:39 z przystanku Wesoła Kopalnia (w nocy z 14 na 15 maja przywrócony zostanie stały rozkład jazdy);
 • linia nr 689 - zawieszenie kursów: o godz. 6:31, 14:31 i 22:21 z przystanku Murcki Szyb Stanisław oraz o godz. 4:33, 12:28 i 20:28 z przystanku Katowice Dworzec;
 • linie nr 8 i 58 - w soboty wprowadzony tabor przegubowy w wybranych kursach, charakteryzujących się największymi napełnieniami;
 • linia nr 636 - skrócenie wybranych kursów realizowanych obecnie w relacji: ORZESZE SZKOŁA – GIERAŁTOWICE KOŚCIÓŁ – KNURÓW SZPITALNA, do relacji: ORZESZE SZKOŁA – GIERAŁTOWICE KOŚCIÓŁ (jednego kursu w dni wolne);
 • linia nr 912 - zawieszenie kursowania w soboty, niedziele i święta;
 • linia nr 166 - zawieszenie w niedzielę i święta. Rozkłady sobotnie pozostają bez zmian;
 • linia nr 8 i 58zawieszenie dodatkowych sobotnich kursów w godz. 5:19 - 6:30;
 • linia nr 156zmniejszenie częstotliwości kursowania w godz. 4:30 - 15:30 (z 60 do 120 min.);
 • linii nr 194N - skierowanie bezpośrednio ul. Rybnicką, z pominięciem osiedli Sikornik i Trynek.

II. LINIE TROLEJBUSOWE

1. Zmiany obowiązujące w dni robocze:

 • linie A, B i C kursują zgodnie z rozkładami na dni robocze nieszkolne;
 • linie D, E i G kursują zgodnie ze stałymi rozkładami jazdy;
 • dodatkowe kursy na linii A z przystanku TYCHY TOWAROWA o godz. 4:55, 12:40, 14:08 i 22:10 oraz powrotne o 5:21, 13:06, 14:36;
 • linia F w dni robocze kursuje jak w soboty.

2. W weekendy komunikacja trolejbusowa funkcjonuje bez zmian.

 

III. LINIE TRAMWAJOWE

1. Zawieszone jest kursowanie linii: 0, 23, 3840, 43.

2. Linie tramwajowe kursują wg specjalnych rozkładów jazdy. Aktualne rozkłady znajdują się na stronie internetowej ZTM oraz w SDIP.

Aktualne oznaczenia elektronicznych rozkładów jazdy

Numer linii

Dni robocze

Soboty

Niedziele

1, 4, 5, 6, 11, 13, 1415, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 2627, 42

dni robocze

dni wolne

3, 7, 9 i 19

dni robocze

sobotni

niedzielny

29 i 30

dni robocze

sobotni

nie kursuje

49

dni robocze szkolne

sobotni

niedzielny

 Linia zastępcza T-11 w soboty kursuje wg niedzielnego rozkładu jazdy.

Nowe zmiany, wprowadzone 25 maja:

 • wznowienie kursowania linii tramwajowych nr 11 i 49;
 • wprowadzenie nowych stałych rozkładów jazdy linii nr 6, 7 i 19;
 • korekta rozkładu jazdy i obsady taborowej linii nr 17;
 • zmiany na linii nr 20 - informacje w odrębnym komunikacie;
 • likwidacja kursów linii nr 5 realizowanych na trasie Stroszek Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego, realizację przedmiotowych kursów przejmie linia nr 49.

IV. LINIE LOTNISKOWE

Linie AP1, AP2, AP3 i AP4 są zawieszone.

WSZYSTKIE POWYŻSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA.

Prosimy o sprawdzanie rozkładów jazdy przed planowaną podróżą. 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wprowadzanymi w sposób dynamiczny zmianami w komunikacji miejskiej, zachęcamy aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej oraz na tablicach SDIP. W wyniku wdrażania wielu korekt niestety nie jest możliwe zamieszczanie aktualnych informacji na wszystkich przystankach.

Prosimy również, aby mieszkańcy pilnie zgłaszali nam, na których liniach i w jakich godzinach liczba zajętych miejsc w pojazdach przekracza 50 proc. Informacje prosimy przesyłać na adres kancelaria@metropoliaztm.pl lub poprzez infolinię ZTM, która pracuje przez całą dobę, siedem dni w tygodniu – bezpłatny numer tel. 800 16 30 30. Dzięki temu będziemy mogli szybciej podjąć niezbędne decyzje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym.

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję