Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:11 1N Kierunek: Katowice Dworzec
02:29 1N Kierunek: Katowice Dworzec
03:43 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
03:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:02 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
04:08 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
04:13 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
04:21 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
04:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:29 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
04:31 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
04:41 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
04:41 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
04:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
05:07 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
05:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:10 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
05:11 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
05:18 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
05:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
05:35 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
05:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:40 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
05:48 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
05:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
06:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
06:07 696 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
06:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:10 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
06:15 137 Kierunek: Wilkowyje Dojazdowa
06:17 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
06:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
06:27 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
06:31 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
06:32 128 Kierunek: Tychy Towarowa
06:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:40 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
06:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
06:51 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
06:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
07:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
07:09 696 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
07:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
07:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:12 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
07:12 137 Kierunek: Wilkowyje Dojazdowa
07:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
07:28 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
07:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
07:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:39 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
07:39 137 Kierunek: Wilkowyje Dojazdowa
07:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
07:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
08:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
08:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
08:12 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
08:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
08:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
08:34 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
08:36 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
08:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
09:00 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
09:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
09:21 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
09:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
09:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
09:33 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
09:39 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
09:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:40 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
10:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
10:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
10:20 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
10:23 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
10:24 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
10:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
10:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
10:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:42 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
10:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
11:00 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
11:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
11:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
11:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:13 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
11:24 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
11:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
11:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
11:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:40 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
11:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
12:03 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
12:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
12:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
12:10 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
12:13 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
12:20 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
12:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
12:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:39 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
12:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
12:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
13:03 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
13:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
13:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
13:09 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
13:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
13:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
13:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:39 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
13:40 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
13:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
13:50 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
13:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
14:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
14:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
14:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
14:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
14:30 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
14:32 128 Kierunek: Tychy Towarowa
14:32 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
14:35 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
14:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:39 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
14:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
14:47 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
14:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
15:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
15:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
15:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
15:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:28 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
15:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
15:32 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
15:37 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
15:39 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
15:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
15:55 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
16:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
16:09 696 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
16:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
16:20 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
16:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
16:25 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
16:38 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
16:39 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
16:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:40 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
16:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
16:59 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
17:00 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
17:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
17:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:19 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
17:20 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
17:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
17:29 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
17:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:40 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
18:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
18:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:09 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
18:15 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
18:20 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
18:30 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
18:30 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
18:34 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
18:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
19:03 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
19:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
19:05 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
19:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
19:13 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
19:25 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
19:32 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
19:39 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
19:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
19:45 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
20:05 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
20:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
20:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:12 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
20:13 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
20:21 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
20:32 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
20:35 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
20:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:05 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
21:05 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
21:08 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
21:09 E Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:13 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
21:18 137 Kierunek: Tychy Dworzec PKP
21:32 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
21:35 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
21:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:47 137 Kierunek: Wilkowyje Murarska
22:05 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
22:11 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
22:13 268 Kierunek: Mikołów Dworzec
22:31 696 Kierunek: Wilkowyje Obywatelska
22:32 75 Kierunek: Mikołów Dworzec
22:32 128 Kierunek: Tychy Towarowa
22:39 G Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
22:42 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP
23:13 B Kierunek: Tychy Dworzec PKP