Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
04:22 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
04:33 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
04:40 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
04:51 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
05:01 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
05:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
05:27 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
05:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
05:39 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
05:40 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
05:45 D Kierunek: Tychy Towarowa
05:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
06:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
06:13 686 Kierunek: Bieruń Pętla
06:15 D Kierunek: Tychy Towarowa
06:21 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:22 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
06:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
06:26 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
06:34 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
06:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
06:43 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
06:45 D Kierunek: Tychy Towarowa
06:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
07:02 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
07:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
07:13 686 Kierunek: Bieruń Pętla
07:15 D Kierunek: Tychy Towarowa
07:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
07:25 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
07:29 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
07:29 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
07:44 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
07:45 D Kierunek: Tychy Towarowa
07:46 Sz4 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
07:55 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
07:56 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:04 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
08:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
08:14 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
08:15 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
08:21 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
08:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
08:37 Sz4 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
08:45 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
08:49 14 Kierunek: Tychy Towarowa
08:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
08:56 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
08:59 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
09:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
09:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
09:24 14 Kierunek: Tychy Towarowa
09:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
09:31 Sz4 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
09:44 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
09:51 686 Kierunek: Bieruń Pętla
09:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
09:54 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
10:12 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
10:15 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
10:19 14 Kierunek: Tychy Towarowa
10:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
10:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
10:29 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
10:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
10:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
10:56 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
11:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
11:14 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
11:19 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
11:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
11:29 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
11:34 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
11:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
11:46 686 Kierunek: Bieruń Pętla
11:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
11:59 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
12:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
12:18 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
12:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
12:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
12:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
12:44 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
12:49 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
12:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
13:04 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
13:08 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
13:16 D Kierunek: Tychy Towarowa
13:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
13:29 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
13:33 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
13:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
13:46 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
13:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
13:54 D Kierunek: Tychy Towarowa
13:59 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
14:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
14:14 D Kierunek: Tychy Towarowa
14:14 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
14:14 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:16 686 Kierunek: Bieruń Pętla
14:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
14:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
14:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
14:46 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
14:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
14:54 D Kierunek: Tychy Towarowa
14:54 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:54 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
14:59 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
15:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
15:16 D Kierunek: Tychy Towarowa
15:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
15:24 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:26 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
15:33 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
15:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
15:44 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
15:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
15:54 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
15:56 D Kierunek: Tychy Towarowa
16:03 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
16:04 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
16:14 D Kierunek: Tychy Towarowa
16:21 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
16:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
16:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
16:29 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
16:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
16:39 14 Kierunek: Tychy Towarowa
16:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
16:56 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
16:56 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
16:59 14 Kierunek: Tychy Towarowa
17:02 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
17:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
17:14 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
17:16 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
17:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
17:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
17:35 686 Kierunek: Bieruń Pętla
17:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
17:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
17:54 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:59 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
18:07 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
18:22 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
18:24 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
18:26 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
18:29 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
18:37 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
18:37 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
18:44 F Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
18:52 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
18:59 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
19:06 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
19:21 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
19:24 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
19:36 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
19:41 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
19:51 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
20:02 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:06 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
20:09 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
20:13 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
20:21 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
20:22 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
20:36 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
20:51 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
20:56 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
21:07 14 Kierunek: Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:11 D Kierunek: Tychy Towarowa
21:17 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
21:22 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
21:31 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
21:41 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
22:09 D Kierunek: Tychy Towarowa
22:14 686 Kierunek: Oświęcim Dąbrowskiego Miasto
22:22 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
22:24 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
22:28 274 Kierunek: Bieruń KWK Piast
22:51 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
23:06 686 Kierunek: Bieruń Pętla
23:08 D Kierunek: Tychy Zajezdnia
23:25 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus
23:29 M108 Kierunek: Tychy Lodowisko
23:41 14 Kierunek: Tychy Towarowa
23:59 B Kierunek: Paprocany Pętla T-bus