Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Tarnowskie Góry Dworzec Stanowisko: 1

Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
03:44 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
03:46 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
04:30 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
04:32 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
04:38 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
04:41 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
04:44 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
04:56 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
04:57 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
04:58 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
05:02 143 Kierunek: Nowa Wieś Pętla
05:13 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
05:17 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
05:26 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
05:31 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
05:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
05:33 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
05:35 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
05:42 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
05:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
05:45 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
05:50 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
05:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
06:05 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
06:13 78 Kierunek: Wojska Szkoła
06:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
06:20 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
06:25 736 Kierunek: Pniowiec Pętla
06:27 143 Kierunek: Nowa Wieś Pętla
06:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
06:35 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
06:40 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
06:40 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
06:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
06:43 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
06:47 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
06:55 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
06:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
07:07 780 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
07:10 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
07:12 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
07:20 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
07:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
07:35 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
07:35 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
07:37 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
07:42 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
07:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
07:43 78 Kierunek: Strzybnica Park Hutnika
07:46 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
07:53 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
07:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
08:00 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
08:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
08:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
08:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
08:45 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
08:46 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
08:57 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
08:58 780 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
09:00 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
09:15 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
09:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
09:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
09:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
09:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
10:12 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
10:22 671 Kierunek: Pniowiec Pętla
10:24 780 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
10:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
10:35 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
10:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
10:46 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
10:50 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
11:10 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
11:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
11:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
11:42 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
11:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
11:46 671 Kierunek: Pniowiec Pętla
11:46 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
11:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
12:04 780 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
12:11 736 Kierunek: Pniowiec Pętla
12:12 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
12:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
12:35 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
12:38 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
12:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
12:43 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
12:49 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
12:55 780 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
13:12 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
13:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
13:27 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
13:30 671 Kierunek: Pniowiec Pętla
13:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
13:36 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
13:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
13:50 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
13:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
14:00 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
14:11 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
14:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
14:17 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
14:19 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
14:25 143 Kierunek: Nowa Wieś Pętla
14:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
14:35 671 Kierunek: Pniowiec Pętla
14:35 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
14:42 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
14:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
14:45 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
14:54 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
14:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
15:04 780 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
15:07 129 Kierunek: Strzybnica Park Hutnika
15:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
15:16 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
15:23 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
15:27 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
15:32 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
15:35 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
15:35 671 Kierunek: Pniowiec Pętla
15:40 129 Kierunek: Strzybnica Park Hutnika
15:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
15:45 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
15:54 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
15:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
16:00 174 Kierunek: Sowice Czarna Huta
16:05 143 Kierunek: Nowa Wieś Pętla
16:07 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
16:25 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
16:27 78 Kierunek: Miedary Posesja 17
16:37 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
16:42 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
16:42 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
16:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
16:55 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
17:06 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
17:07 746 Kierunek: Sowice Czarna Huta
17:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
17:22 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
17:43 744 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
17:45 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
17:55 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
18:15 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
18:15 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
18:22 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
18:27 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
18:45 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
19:00 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
19:18 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
19:23 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
19:24 189 Kierunek: Strzybnica Kościelna
19:45 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
20:12 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
20:30 671 Kierunek: Pniowiec Pętla
20:35 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
20:45 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
21:07 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna
21:27 670 Kierunek: Pniowiec Pętla
22:05 3 Kierunek: Stare Tarnowice GCR
22:30 671 Kierunek: Pniowiec Pętla
22:34 180 Kierunek: Wielowieś Centrum Przesiadkowe
22:37 129 Kierunek: Krupski Młyn Słoneczna