Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
04:15 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:24 5 Kierunek: Dołki Kaplica
04:25 73 Kierunek: Stroszek Poczta
04:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:41 5 Kierunek: Dołki Kaplica
04:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:03 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:05 164 Kierunek: Dołki Kaplica
05:25 73 Kierunek: Stroszek Poczta
05:30 114 Kierunek: Bytom Dworzec
05:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:04 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:05 164 Kierunek: Dołki Kaplica
06:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
06:25 700 Kierunek: Bytom Dworzec
06:25 73 Kierunek: Stroszek Poczta
06:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:40 114 Kierunek: Bytom Dworzec
06:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
07:16 73 Kierunek: Stroszek Poczta
07:19 53 Kierunek: Bytom Dworzec
07:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:40 114 Kierunek: Bytom Dworzec
07:45 164 Kierunek: Dołki Kaplica
07:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
08:16 73 Kierunek: Stroszek Poczta
08:35 700 Kierunek: Bytom Dworzec
08:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:45 164 Kierunek: Dołki Kaplica
08:50 114 Kierunek: Bytom Dworzec
08:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:30 114 Kierunek: Bytom Dworzec
09:35 73 Kierunek: Stroszek Poczta
09:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
10:15 164 Kierunek: Dołki Kaplica
10:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:50 114 Kierunek: Bytom Dworzec
10:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:55 700 Kierunek: Bytom Dworzec
11:05 73 Kierunek: Stroszek Poczta
11:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:25 780 Kierunek: Szarlej Kaufland
11:30 114 Kierunek: Bytom Dworzec
11:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:45 164 Kierunek: Dołki Kaplica
12:05 700 Kierunek: Bytom Dworzec
12:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
12:25 73 Kierunek: Stroszek Poczta
12:30 164 Kierunek: Dołki Kaplica
12:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:50 114 Kierunek: Bytom Dworzec
12:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:20 700 Kierunek: Bytom Dworzec
13:25 164 Kierunek: Dołki Kaplica
13:25 73 Kierunek: Stroszek Poczta
13:30 114 Kierunek: Bytom Dworzec
13:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:37 53 Kierunek: Bytom Dworzec
13:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:00 780 Kierunek: Szarlej Kaufland
14:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
14:15 164 Kierunek: Dołki Kaplica
14:35 700 Kierunek: Bytom Dworzec
14:35 73 Kierunek: Stroszek Poczta
14:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:50 114 Kierunek: Bytom Dworzec
14:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:15 164 Kierunek: Dołki Kaplica
15:30 114 Kierunek: Bytom Dworzec
15:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:45 700 Kierunek: Bytom Dworzec
15:50 73 Kierunek: Stroszek Poczta
15:54 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
16:15 164 Kierunek: Dołki Kaplica
16:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:45 700 Kierunek: Bytom Dworzec
16:50 114 Kierunek: Bytom Dworzec
16:55 780 Kierunek: Szarlej Kaufland
17:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:15 164 Kierunek: Dołki Kaplica
17:24 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:25 73 Kierunek: Stroszek Poczta
17:30 114 Kierunek: Bytom Dworzec
17:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:50 700 Kierunek: Bytom Dworzec
18:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
18:20 114 Kierunek: Bytom Dworzec
18:30 164 Kierunek: Dołki Kaplica
18:36 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
18:50 700 Kierunek: Bytom Dworzec
19:05 73 Kierunek: Stroszek Poczta
19:06 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:10 114 Kierunek: Bytom Dworzec
19:24 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:35 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:39 700 Kierunek: Bytom Dworzec
19:45 164 Kierunek: Dołki Kaplica
20:00 114 Kierunek: Bytom Dworzec
20:05 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
20:30 73 Kierunek: Stroszek Poczta
20:35 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
20:50 114 Kierunek: Bytom Dworzec
21:05 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
21:20 164 Kierunek: Dołki Kaplica
21:24 M28 Kierunek: Katowice Plac Wolności
21:35 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
21:40 114 Kierunek: Bytom Dworzec
22:04 700 Kierunek: Bytom Dworzec
22:05 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
22:10 73 Kierunek: Stroszek Poczta
22:30 114 Kierunek: Bytom Dworzec
22:42 5 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:20 114 Kierunek: Bytom Dworzec
23:30 5 Kierunek: Dołki Kaplica