Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:35 1N Kierunek: Katowice Dworzec
02:53 1N Kierunek: Katowice Dworzec
03:58 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:08 36 Kierunek: Ligota Akademiki
04:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:37 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
04:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:40 36 Kierunek: Ligota Akademiki
04:49 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:54 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
05:05 514 Kierunek: Czułów Fabryka
05:08 36 Kierunek: Ligota Akademiki
05:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
05:23 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
05:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:29 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
05:36 36 Kierunek: Ligota Akademiki
05:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:39 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
05:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
05:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:04 514 Kierunek: Czułów Fabryka
06:05 36 Kierunek: Ligota Akademiki
06:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:09 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
06:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
06:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:31 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
06:35 36 Kierunek: Ligota Akademiki
06:39 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
06:39 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
06:39 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
06:40 101 Kierunek: Czułów Fabryka
06:41 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
06:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:02 514 Kierunek: Czułów Fabryka
07:08 36 Kierunek: Ligota Akademiki
07:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
07:19 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
07:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:28 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
07:34 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
07:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:39 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
07:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
07:49 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
07:51 36 Kierunek: Ligota Akademiki
07:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:02 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
08:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
08:13 514 Kierunek: Czułów Fabryka
08:19 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
08:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:25 36 Kierunek: Ligota Akademiki
08:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
08:54 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
08:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:58 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
09:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
09:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:20 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
09:29 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
09:34 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
09:54 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:55 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
09:56 514 Kierunek: Czułów Fabryka
10:00 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
10:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
10:14 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
10:24 36 Kierunek: Ligota Akademiki
10:27 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
10:34 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
10:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
10:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
10:57 514 Kierunek: Czułów Fabryka
11:00 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
11:04 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
11:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
11:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
11:15 36 Kierunek: Ligota Akademiki
11:34 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
11:43 36 Kierunek: Ligota Akademiki
11:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
11:54 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:00 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
12:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
12:12 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
12:14 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:15 36 Kierunek: Ligota Akademiki
12:22 514 Kierunek: Czułów Fabryka
12:25 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
12:34 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:41 101 Kierunek: Czułów Fabryka
12:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
12:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:57 36 Kierunek: Ligota Akademiki
12:59 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
13:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
13:20 36 Kierunek: Ligota Akademiki
13:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:34 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
13:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:44 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
13:47 514 Kierunek: Czułów Fabryka
13:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
13:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:01 36 Kierunek: Ligota Akademiki
14:02 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
14:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:14 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
14:19 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
14:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:35 36 Kierunek: Ligota Akademiki
14:37 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
14:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:40 101 Kierunek: Czułów Fabryka
14:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
14:49 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
14:49 514 Kierunek: Czułów Fabryka
14:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:57 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
15:05 36 Kierunek: Ligota Akademiki
15:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
15:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:29 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
15:36 36 Kierunek: Ligota Akademiki
15:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:44 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
15:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
15:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:59 565 Kierunek: Czułów Narcyzów
15:59 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
16:03 514 Kierunek: Czułów Fabryka
16:09 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:16 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
16:24 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
16:24 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:34 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
16:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
16:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:00 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
17:05 36 Kierunek: Ligota Akademiki
17:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
17:10 514 Kierunek: Czułów Fabryka
17:14 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
17:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:21 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
17:34 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:47 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
17:49 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
17:50 36 Kierunek: Ligota Akademiki
17:54 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
18:09 514 Kierunek: Czułów Fabryka
18:14 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:34 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:50 36 Kierunek: Ligota Akademiki
18:52 565 Kierunek: Wartogłowiec Kościół
18:55 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:57 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
18:58 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
19:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
19:12 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
19:19 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
19:26 514 Kierunek: Czułów Fabryka
19:45 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
19:50 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
20:01 36 Kierunek: Ligota Akademiki
20:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
20:19 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
20:29 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
20:31 131 Kierunek: Wygorzele Sportowa
20:36 101 Kierunek: Czułów Fabryka
20:50 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
21:09 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
21:19 36 Kierunek: Ligota Akademiki
21:19 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
21:29 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
21:33 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
21:50 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
22:09 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
22:09 788 Kierunek: Brzezinka Centrum
22:19 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
22:28 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
22:36 36 Kierunek: Ligota Akademiki
22:37 131 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
22:40 101 Kierunek: Czułów Fabryka
22:53 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
23:14 788 Kierunek: Brzezinka Centrum
23:20 2 Kierunek: Wartogłowiec Pętla
23:40 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe