Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:40 1N Kierunek: Katowice Dworzec
02:58 1N Kierunek: Katowice Dworzec
04:03 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:13 36 Kierunek: Ligota Akademiki
04:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:42 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
04:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:45 36 Kierunek: Ligota Akademiki
04:54 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
04:59 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
05:13 36 Kierunek: Ligota Akademiki
05:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
05:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:15 514 Kierunek: Czułów Fabryka
05:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:34 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
05:41 36 Kierunek: Ligota Akademiki
05:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
05:44 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
05:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:10 36 Kierunek: Ligota Akademiki
06:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
06:14 514 Kierunek: Czułów Fabryka
06:14 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
06:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:40 36 Kierunek: Ligota Akademiki
06:44 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
06:44 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
06:45 101 Kierunek: Czułów Fabryka
06:46 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
06:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:12 514 Kierunek: Czułów Fabryka
07:13 36 Kierunek: Ligota Akademiki
07:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
07:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:24 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
07:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
07:44 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
07:54 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
07:56 36 Kierunek: Ligota Akademiki
07:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
08:23 514 Kierunek: Czułów Fabryka
08:24 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
08:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:30 36 Kierunek: Ligota Akademiki
08:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
08:59 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
08:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
09:19 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:34 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
09:39 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
09:59 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
10:05 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
10:06 514 Kierunek: Czułów Fabryka
10:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
10:19 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
10:29 36 Kierunek: Ligota Akademiki
10:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
10:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
11:05 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
11:07 514 Kierunek: Czułów Fabryka
11:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
11:19 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
11:20 36 Kierunek: Ligota Akademiki
11:39 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
11:48 36 Kierunek: Ligota Akademiki
11:59 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:05 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
12:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
12:19 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:20 36 Kierunek: Ligota Akademiki
12:32 514 Kierunek: Czułów Fabryka
12:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
12:46 101 Kierunek: Czułów Fabryka
12:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:02 36 Kierunek: Ligota Akademiki
13:04 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
13:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
13:25 36 Kierunek: Ligota Akademiki
13:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:39 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
13:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
13:49 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
13:57 514 Kierunek: Czułów Fabryka
13:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:06 36 Kierunek: Ligota Akademiki
14:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:19 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
14:24 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
14:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:40 36 Kierunek: Ligota Akademiki
14:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:45 101 Kierunek: Czułów Fabryka
14:54 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
14:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
14:59 514 Kierunek: Czułów Fabryka
15:10 36 Kierunek: Ligota Akademiki
15:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
15:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:34 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
15:41 36 Kierunek: Ligota Akademiki
15:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
15:49 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
15:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:04 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
16:13 514 Kierunek: Czułów Fabryka
16:14 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:29 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
16:29 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:39 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
16:44 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
16:59 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:10 36 Kierunek: Ligota Akademiki
17:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
17:19 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
17:19 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:20 514 Kierunek: Czułów Fabryka
17:39 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:54 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
17:55 36 Kierunek: Ligota Akademiki
17:59 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
18:19 514 Kierunek: Czułów Fabryka
18:19 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:39 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
18:55 36 Kierunek: Ligota Akademiki
19:00 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
19:02 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
19:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
19:24 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
19:35 514 Kierunek: Czułów Fabryka
19:50 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
19:55 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
20:06 36 Kierunek: Ligota Akademiki
20:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
20:24 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
20:34 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
20:41 101 Kierunek: Czułów Fabryka
20:55 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
21:14 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
21:24 36 Kierunek: Ligota Akademiki
21:24 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
21:34 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
21:55 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
22:14 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
22:14 788 Kierunek: Brzezinka Centrum
22:24 4 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
22:41 36 Kierunek: Ligota Akademiki
22:45 101 Kierunek: Czułów Fabryka
22:58 1 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
23:19 788 Kierunek: Brzezinka Centrum
23:45 688 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe