Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Komunikacja ZTM w okresie nauki i epidemii
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 10:55
Zmiany w zakresie obsługi przystanków
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021 14:00
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
04:16 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
04:21 619 Kierunek: Siewierz Zamek
04:34 619 Kierunek: Siewierz Zamek
04:44 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:48 738 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
05:21 619 Kierunek: Siewierz Zamek
05:28 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
05:28 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:39 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:42 619 Kierunek: Siewierz Zamek
06:00 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:04 738 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
06:29 619 Kierunek: Siewierz Zamek
06:31 2A Kierunek: Siewierz Zamek
06:34 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:36 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
06:40 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:46 619 Kierunek: Siewierz Zamek
06:51 2A Kierunek: Myszków Dworzec PKP
07:04 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
07:27 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:33 619 Kierunek: Siewierz Zamek
07:37 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
07:40 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:50 738 Kierunek: Świerklaniec Park
08:27 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
08:31 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
08:50 619 Kierunek: Siewierz Zamek
09:00 738 Kierunek: Świerklaniec Park
09:31 2A Kierunek: Siewierz Zamek
09:37 619 Kierunek: Siewierz Zamek
09:50 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:31 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
10:45 2A Kierunek: Myszków Dworzec PKP
11:27 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
11:46 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:49 619 Kierunek: Siewierz Zamek
12:10 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
12:25 738 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
12:36 619 Kierunek: Siewierz Zamek
12:50 619 Kierunek: Siewierz Zamek
12:53 2A Kierunek: Siewierz Zamek
12:58 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:05 2A Kierunek: Myszków Dworzec PKP
13:07 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
13:31 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
13:37 619 Kierunek: Siewierz Zamek
14:10 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
14:32 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:38 738 Kierunek: Tarnowskie Góry Dworzec
14:40 619 Kierunek: Siewierz Zamek
14:46 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
15:11 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:15 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
15:30 2A Kierunek: Siewierz Zamek
15:30 619 Kierunek: Siewierz Zamek
15:40 619 Kierunek: Siewierz Zamek
15:41 2A Kierunek: Myszków Dworzec PKP
15:44 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:44 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
16:18 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:20 738 Kierunek: Świerklaniec Park
16:20 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
16:30 619 Kierunek: Siewierz Zamek
16:34 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:40 619 Kierunek: Siewierz Zamek
16:50 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
17:20 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:23 738 Kierunek: Świerklaniec Park
17:27 619 Kierunek: Siewierz Zamek
17:53 2A Kierunek: Siewierz Zamek
18:07 969 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
18:21 2A Kierunek: Myszków Dworzec PKP
18:24 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:25 619 Kierunek: Siewierz Zamek
18:26 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
18:53 738 Kierunek: Świerklaniec Park
19:15 619 Kierunek: Siewierz Zamek
19:19 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:53 738 Kierunek: Świerklaniec Park
20:05 619 Kierunek: Siewierz Zamek
20:28 637 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
20:52 619 Kierunek: Siewierz Zamek
21:01 637 Kierunek: Tucznawa Remiza
21:08 769 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:06 269 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:13 619 Kierunek: Krzanów Sklep