Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:20 50 Kierunek: Katowice Dworzec
01:18 30N Kierunek: Katowice Dworzec
03:16 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:33 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
04:43 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:44 663 Kierunek: Chorzów Miasto Dworzec PKP
04:53 296 Kierunek: Ochojec Szpital
05:00 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
05:02 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
05:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
05:11 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
05:14 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:16 665 Kierunek: Przełajka Pętla
05:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
05:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
05:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
05:45 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
06:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
06:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
06:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
06:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:25 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:36 665 Kierunek: Przełajka Pętla
06:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
06:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
06:42 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
06:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
06:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:03 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
07:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
07:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
07:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
07:25 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:36 665 Kierunek: Przełajka Pętla
07:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
07:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
07:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
07:52 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
07:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
08:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
08:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
08:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
08:36 665 Kierunek: Przełajka Pętla
08:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
08:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
08:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
08:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
09:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
09:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
09:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
09:32 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
09:36 665 Kierunek: Przełajka Pętla
09:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
09:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
09:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
09:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
10:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
10:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
10:36 665 Kierunek: Przełajka Pętla
10:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
10:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
10:51 296 Kierunek: Ligota LIBERO
10:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
11:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
11:17 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
11:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
11:36 665 Kierunek: Przełajka Pętla
11:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
11:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
11:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
11:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
12:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
12:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
12:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
12:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
12:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
12:41 665 Kierunek: Przełajka Pętla
12:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
12:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:02 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
13:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
13:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
13:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
13:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
13:25 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
13:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
13:41 665 Kierunek: Przełajka Pętla
13:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
13:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
14:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
14:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
14:25 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:33 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
14:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
14:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
14:41 665 Kierunek: Przełajka Pętla
14:47 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
14:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
14:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
15:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
15:17 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
15:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
15:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
15:25 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
15:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
15:41 665 Kierunek: Przełajka Pętla
15:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
15:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
16:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
16:21 296 Kierunek: Ochojec Szpital
16:25 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
16:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
16:51 296 Kierunek: Ochojec Szpital
16:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
17:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
17:22 296 Kierunek: Katowice Sądowa
17:23 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
17:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
17:37 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
17:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
17:52 296 Kierunek: Ochojec Szpital
17:55 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
18:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
18:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
18:22 296 Kierunek: Katowice Sądowa
18:37 0 Kierunek: Katowice Dworzec
18:40 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
18:41 665 Kierunek: Przełajka Pętla
18:52 296 Kierunek: Katowice Sądowa
19:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
19:10 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
19:17 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
19:17 296 Kierunek: Ochojec Szpital
19:42 0 Kierunek: Katowice Dworzec
19:45 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
19:53 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
20:07 50 Kierunek: Katowice Dworzec
20:09 296 Kierunek: Ochojec Szpital
20:24 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
20:33 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
20:42 50 Kierunek: Katowice Dworzec
21:02 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
21:09 296 Kierunek: Ochojec Szpital
21:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
21:42 0 Kierunek: Katowice Dworzec
21:45 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
21:51 665 Kierunek: Przełajka Pętla
21:53 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
22:09 296 Kierunek: Brynów Centrum Przesiadkowe
22:33 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
22:42 50 Kierunek: Katowice Dworzec
22:47 222 Kierunek: Siemianowice Konopnickiej
23:09 296 Kierunek: Katowice Sądowa
23:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
23:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
23:48 190 Kierunek: Chorzów Rynek