Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:34 30N Kierunek: Przełajka Pętla
01:59 30N Kierunek: Przełajka Pętla
03:59 30N Kierunek: Przełajka Pętla
04:27 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
04:42 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
04:43 0 Kierunek: Pszczelnik Park
04:45 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
05:02 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
05:07 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
05:13 222 Kierunek: Bańgów Strefa Zakłady
05:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
05:33 663 Kierunek: Pszczelnik Park
05:35 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
05:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
05:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
06:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
06:07 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:09 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:12 665 Kierunek: Przełajka Pętla
06:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
06:26 663 Kierunek: Pszczelnik Park
06:33 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
06:43 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
06:48 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
06:56 663 Kierunek: Pszczelnik Park
07:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
07:18 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
07:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
07:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
07:32 665 Kierunek: Przełajka Pętla
07:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
07:36 663 Kierunek: Pszczelnik Park
07:48 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
07:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
07:50 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
07:59 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
08:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
08:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
08:18 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
08:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
08:32 665 Kierunek: Przełajka Pętla
08:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
08:48 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
08:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
09:00 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
09:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
09:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
09:18 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
09:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
09:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
09:32 665 Kierunek: Przełajka Pętla
09:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
09:47 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
09:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
10:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
10:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
10:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
10:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
10:32 665 Kierunek: Przełajka Pętla
10:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
10:45 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
10:47 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
10:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
11:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
11:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
11:17 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
11:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
11:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
11:32 665 Kierunek: Przełajka Pętla
11:36 0 Kierunek: Pszczelnik Park
11:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
12:06 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
12:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
12:18 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
12:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
12:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
12:32 665 Kierunek: Przełajka Pętla
12:36 0 Kierunek: Pszczelnik Park
12:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
13:03 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
13:06 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
13:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
13:15 222 Kierunek: Bańgów Strefa Zakłady
13:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
13:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
13:33 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
13:36 0 Kierunek: Pszczelnik Park
13:36 663 Kierunek: Pszczelnik Park
13:37 665 Kierunek: Przełajka Pętla
13:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
14:03 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
14:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
14:06 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
14:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
14:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
14:33 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
14:36 663 Kierunek: Pszczelnik Park
14:36 0 Kierunek: Pszczelnik Park
14:37 665 Kierunek: Przełajka Pętla
14:48 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
14:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
15:03 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
15:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
15:06 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
15:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
15:29 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
15:33 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
15:36 663 Kierunek: Pszczelnik Park
15:36 0 Kierunek: Pszczelnik Park
15:37 665 Kierunek: Przełajka Pętla
15:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
15:58 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
16:03 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
16:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
16:06 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
16:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
16:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
16:33 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
16:36 663 Kierunek: Pszczelnik Park
16:36 0 Kierunek: Pszczelnik Park
16:37 665 Kierunek: Przełajka Pętla
16:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
17:03 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
17:06 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
17:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
17:08 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
17:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
17:33 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
17:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
17:36 663 Kierunek: Pszczelnik Park
17:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
18:03 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
18:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
18:06 663 Kierunek: Pszczelnik Park
18:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
18:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
18:33 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
18:35 0 Kierunek: Pszczelnik Park
18:45 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
18:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
19:03 663 Kierunek: Pszczelnik Park
19:03 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
19:05 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
19:20 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
19:35 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
19:36 665 Kierunek: Przełajka Pętla
19:39 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
19:50 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
20:30 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
20:39 0 Kierunek: Pszczelnik Park
20:58 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
21:00 663 Kierunek: Pszczelnik Park
21:13 222 Kierunek: Bańgów Strefa Zakłady
21:15 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
21:16 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
21:39 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
21:55 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
21:58 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
22:30 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
22:39 0 Kierunek: Pszczelnik Park
22:46 665 Kierunek: Przełajka Pętla
22:47 222 Kierunek: Michałkowice Budryka
22:58 296 Kierunek: Węzłowiec Pętla
23:00 663 Kierunek: Pszczelnik Park
23:13 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
23:37 50 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
23:53 190 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi