Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Michałkowice Park Górnik Stanowisko: 2

Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
01:11 30N Kierunek: Katowice Dworzec
03:09 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:15 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
04:20 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:36 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:39 663 Kierunek: Chorzów Miasto Dworzec PKP
04:49 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:53 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
04:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
05:05 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
05:06 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
05:08 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
05:09 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:20 196 Kierunek: Przełajka Pętla
05:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
05:38 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
05:40 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
05:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
06:08 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
06:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:20 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:22 170 Kierunek: Katowice Wita Stwosza
06:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
06:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
06:34 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
06:38 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
06:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
06:58 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
07:04 119 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:08 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
07:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
07:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:20 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
07:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
07:29 98 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
07:38 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
07:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
07:44 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
07:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
08:08 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
08:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
08:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
08:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
08:38 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
08:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
09:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
09:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
09:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:24 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
09:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
09:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
09:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
09:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
10:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
10:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
10:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
10:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
10:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
10:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
10:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
11:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:09 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
11:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
11:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
11:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
11:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
11:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
11:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
12:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
12:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
12:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
12:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
12:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
12:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
12:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
12:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:54 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
12:54 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
13:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
13:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
13:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:20 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
13:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
13:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
13:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
13:55 196 Kierunek: Przełajka Pętla
14:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
14:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:20 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
14:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
14:28 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
14:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:39 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
14:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
14:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:54 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
14:55 196 Kierunek: Przełajka Pętla
15:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:09 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
15:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
15:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
15:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:20 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
15:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
15:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:39 98 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
15:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
15:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
15:55 196 Kierunek: Bytków Kapicy
16:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
16:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
16:18 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:20 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
16:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
16:39 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
16:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
16:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
17:09 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
17:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
17:11 170 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
17:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
17:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
17:29 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
17:39 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
17:50 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:54 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
17:54 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
18:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
18:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
18:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
18:40 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
18:51 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
18:54 98 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
18:54 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
19:09 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
19:10 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
19:11 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
19:24 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
19:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
19:37 22 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
19:40 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
19:51 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
19:54 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
20:07 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
20:19 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
20:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
20:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
20:51 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
20:54 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
21:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
21:24 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
21:25 196 Kierunek: Przełajka Pętla
21:40 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
21:51 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
22:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
22:20 196 Kierunek: Przełajka Pętla
22:24 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
22:39 222 Kierunek: Siemianowice Konopnickiej
22:51 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
22:57 22 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
23:23 196 Kierunek: Bytków Kapicy
23:28 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:33 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję