Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Michałkowice Kościół Stanowisko: 2

Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
01:10 30N Kierunek: Katowice Dworzec
03:08 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:14 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
04:19 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:35 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:38 663 Kierunek: Chorzów Miasto Dworzec PKP
04:48 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:52 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
04:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
05:04 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
05:05 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
05:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
05:08 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:19 196 Kierunek: Przełajka Pętla
05:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
05:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
05:39 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
05:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
06:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
06:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:19 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:21 170 Kierunek: Katowice Wita Stwosza
06:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
06:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
06:33 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
06:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
06:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
06:57 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
07:03 119 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
07:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
07:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:19 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
07:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
07:28 98 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
07:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
07:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
07:43 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
07:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
08:07 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
08:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
08:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
08:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
08:37 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
08:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
09:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
09:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
09:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:23 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
09:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
09:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
09:36 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
09:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
10:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
10:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
10:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
10:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
10:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
10:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
10:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
11:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:08 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
11:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
11:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
11:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
11:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
11:36 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
11:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
12:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
12:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
12:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
12:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
12:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
12:36 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
12:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
12:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:53 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
12:53 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
13:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
13:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
13:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:19 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
13:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
13:36 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
13:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
13:54 196 Kierunek: Przełajka Pętla
14:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
14:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:19 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
14:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
14:27 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
14:36 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:38 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
14:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
14:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:53 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
14:54 196 Kierunek: Przełajka Pętla
15:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:08 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
15:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
15:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
15:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:19 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
15:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
15:36 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:38 98 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
15:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
15:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
15:54 196 Kierunek: Bytków Kapicy
16:06 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
16:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
16:17 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:19 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
16:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
16:38 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
16:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
16:47 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
17:08 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
17:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
17:10 170 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:17 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
17:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
17:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
17:28 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
17:38 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
17:49 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:53 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
17:53 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
18:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
18:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
18:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
18:39 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
18:50 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
18:53 98 Kierunek: Siemianowice Powstańców Pętla
18:53 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
19:08 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
19:09 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
19:10 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
19:23 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
19:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
19:36 22 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
19:39 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
19:50 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
19:53 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
20:06 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
20:18 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
20:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
20:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
20:50 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
20:53 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
21:08 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
21:23 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
21:24 196 Kierunek: Przełajka Pętla
21:39 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
21:50 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
22:08 22 Kierunek: Siemianowice Rurownia
22:19 196 Kierunek: Przełajka Pętla
22:23 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
22:38 222 Kierunek: Siemianowice Konopnickiej
22:50 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
22:56 22 Kierunek: Siemianowice Plac Skargi
23:22 196 Kierunek: Bytków Kapicy
23:27 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:32 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję