Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:23 50 Kierunek: Katowice Plac Wolności
01:21 30N Kierunek: Katowice Dworzec
03:19 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:22 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
04:25 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:36 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
04:46 30N Kierunek: Katowice Dworzec
04:47 663 Kierunek: Chorzów Miasto Dworzec PKP
04:54 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:56 296 Kierunek: Ochojec Szpital
05:01 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
05:03 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
05:05 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
05:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
05:14 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
05:17 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:17 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
05:19 665 Kierunek: Przełajka Pętla
05:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
05:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
05:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
05:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
05:47 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
05:48 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
06:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
06:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
06:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
06:17 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
06:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
06:27 170 Kierunek: Katowice Wita Stwosza
06:28 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
06:39 665 Kierunek: Przełajka Pętla
06:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
06:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
06:45 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
06:47 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
06:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
07:06 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
07:09 119 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
07:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
07:17 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
07:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
07:28 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
07:39 665 Kierunek: Przełajka Pętla
07:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
07:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
07:47 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
07:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
07:55 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
07:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
08:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
08:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
08:17 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
08:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
08:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
08:39 665 Kierunek: Przełajka Pętla
08:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
08:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
08:47 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
08:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
09:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
09:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
09:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
09:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
09:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
09:35 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
09:39 665 Kierunek: Przełajka Pętla
09:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
09:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
09:46 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
09:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
10:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
10:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
10:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
10:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
10:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
10:39 665 Kierunek: Przełajka Pętla
10:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
10:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
10:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
10:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
11:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
11:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
11:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:20 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
11:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
11:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
11:39 665 Kierunek: Przełajka Pętla
11:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
11:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
11:46 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
11:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
12:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
12:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
12:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
12:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
12:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
12:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
12:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
12:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
12:44 665 Kierunek: Przełajka Pętla
12:46 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
12:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
12:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:03 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
13:05 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
13:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
13:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
13:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
13:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
13:28 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
13:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
13:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
13:44 665 Kierunek: Przełajka Pętla
13:46 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
13:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
14:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
14:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
14:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
14:28 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
14:36 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
14:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
14:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
14:44 665 Kierunek: Przełajka Pętla
14:46 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:50 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
14:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
14:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:03 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
15:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
15:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
15:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:20 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
15:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
15:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
15:28 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
15:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
15:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
15:44 665 Kierunek: Przełajka Pętla
15:46 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
15:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
16:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
16:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
16:16 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
16:23 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:24 296 Kierunek: Ochojec Szpital
16:28 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
16:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
16:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
16:48 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
16:53 168 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:54 296 Kierunek: Ochojec Szpital
16:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
17:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
17:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
17:16 170 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:18 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
17:25 296 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:26 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
17:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
17:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
17:40 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
17:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
17:48 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
17:55 296 Kierunek: Ochojec Szpital
17:58 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
18:03 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
18:03 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
18:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
18:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
18:25 296 Kierunek: Katowice Plac Wolności
18:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
18:40 0 Kierunek: Katowice Dworzec
18:43 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
18:44 665 Kierunek: Przełajka Pętla
18:55 296 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:00 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
19:03 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
19:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
19:13 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
19:20 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
19:20 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
19:20 296 Kierunek: Ochojec Szpital
19:33 110 Kierunek: Muchowiec Korty Pętla
19:45 0 Kierunek: Katowice Dworzec
19:48 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
19:56 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
20:00 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
20:03 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
20:10 50 Kierunek: Katowice Dworzec
20:12 296 Kierunek: Ochojec Szpital
20:27 664 Kierunek: Węzłowiec Pętla
20:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
20:36 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
20:45 50 Kierunek: Katowice Dworzec
21:00 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
21:05 222 Kierunek: Siemianowice Budowlana Wolf
21:12 296 Kierunek: Ochojec Szpital
21:16 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
21:33 110 Kierunek: Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy
21:45 0 Kierunek: Katowice Dworzec
21:48 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
21:54 665 Kierunek: Przełajka Pętla
21:56 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
22:00 30 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
22:12 296 Kierunek: Ligota Kolejowa LIBERO
22:33 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
22:36 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
22:45 50 Kierunek: Katowice Dworzec
22:50 222 Kierunek: Siemianowice Konopnickiej
23:00 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
23:12 296 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:16 190 Kierunek: Chorzów Krakusa Basen
23:35 110 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:40 30 Kierunek: Katowice Aleja Korfantego
23:43 0 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:51 190 Kierunek: Chorzów Rynek

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję