Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:16 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
00:41 149 Kierunek: Katowice Dworzec
00:46 149 Kierunek: Katowice Dworzec
01:01 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
02:01 76N Kierunek: Katowice Dworzec
02:21 149 Kierunek: Katowice Dworzec
03:01 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
04:11 76N Kierunek: Katowice Dworzec
04:40 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
04:41 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
04:42 292 Kierunek: Ligota Akademiki
04:51 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
04:55 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:01 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:04 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
05:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:12 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
05:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:13 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
05:17 223 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
05:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
05:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:37 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
05:42 292 Kierunek: Ligota Akademiki
05:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
05:47 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:48 219 Kierunek: Mysłowice Targ Miejski
05:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
06:07 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:15 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
06:17 223 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
06:23 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
06:30 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
06:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:37 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
06:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
06:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
06:47 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:53 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
06:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
07:07 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:13 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
07:15 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
07:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
07:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
07:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:37 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
07:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
07:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
07:47 223 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
07:48 219 Kierunek: Mysłowice Targ Miejski
07:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
08:07 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:15 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
08:17 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
08:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
08:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:42 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
08:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
08:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
08:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
09:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
09:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
09:17 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
09:21 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
09:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
09:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
09:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
09:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
09:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
09:48 219 Kierunek: Mysłowice Kąpielisko Hubertus
09:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
09:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
10:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
10:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
10:17 223 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
10:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
10:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
10:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
10:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
10:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
10:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
10:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
10:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:59 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
11:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:17 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
11:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
11:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
11:48 219 Kierunek: Mysłowice Kąpielisko Hubertus
11:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
11:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:17 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
12:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
12:26 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
12:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
12:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
12:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
12:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:17 223 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
13:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
13:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
13:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
13:48 219 Kierunek: Mysłowice Kąpielisko Hubertus
13:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
14:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:17 223 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
14:20 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
14:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
14:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:33 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
14:37 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
14:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
14:47 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:55 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
14:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
15:04 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
15:07 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
15:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
15:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:37 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
15:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
15:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
15:47 223 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
15:48 219 Kierunek: Mysłowice Kąpielisko Hubertus
15:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:56 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
16:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
16:07 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:17 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
16:20 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
16:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
16:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:37 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
16:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
16:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:00 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
17:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
17:07 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:16 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
17:17 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
17:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
17:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:37 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
17:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
17:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
17:48 219 Kierunek: Mysłowice Kąpielisko Hubertus
17:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
18:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
18:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
18:17 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
18:17 223 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
18:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
18:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
18:32 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
18:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
18:42 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
18:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
18:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
18:52 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
18:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
19:02 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
19:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
19:30 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
19:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:41 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
19:47 44 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
19:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
19:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
20:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
20:11 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
20:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
20:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
20:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
20:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
20:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
20:46 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
20:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
20:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
20:56 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
21:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
21:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
21:17 223 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
21:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
21:24 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
21:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
21:45 788 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
21:46 76 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
21:47 292 Kierunek: Ligota Akademiki
21:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
22:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
22:12 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
22:16 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:18 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:22 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
22:33 106 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:37 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
22:46 76 Kierunek: Katowice Dworzec
22:52 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
23:02 931 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
23:11 149 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
23:21 M101 Kierunek: Katowice Sądowa
23:36 536 Kierunek: Mysłowice Centrum Handlowe
23:36 66 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
23:50 76N Kierunek: Katowice Dworzec
23:51 M101 Kierunek: Katowice Sądowa