Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:48 911N Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
01:58 911N Kierunek: Wojkowice Park
03:48 911N Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
04:13 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
04:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
04:28 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
04:43 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
04:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
05:05 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
05:05 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:10 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:19 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:20 70 Kierunek: Borki Pętla
05:23 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
05:27 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
05:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
05:34 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
05:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:47 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
05:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
05:57 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
05:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:04 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:10 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
06:12 70 Kierunek: Borki Pętla
06:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:17 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
06:19 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
06:27 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
06:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
06:29 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
06:42 70 Kierunek: Borki Pętla
06:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:48 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
06:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
06:57 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
06:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:04 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:09 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
07:12 70 Kierunek: Borki Pętla
07:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:18 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
07:19 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
07:27 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
07:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:34 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
07:42 70 Kierunek: Borki Pętla
07:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:48 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
07:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
07:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
07:57 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
08:04 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:09 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
08:12 70 Kierunek: Borki Pętla
08:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:18 108 Kierunek: Wilhelmina Skrzyżowanie
08:19 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
08:27 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
08:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
08:42 70 Kierunek: Borki Pętla
08:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:48 108 Kierunek: Wilhelmina Skrzyżowanie
08:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
08:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
08:57 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
09:04 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:09 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
09:12 70 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking
09:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:18 108 Kierunek: Wilhelmina Skrzyżowanie
09:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
09:26 109 Kierunek: Wilhelmina Skrzyżowanie
09:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
09:34 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
09:42 70 Kierunek: Borki Pętla
09:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
09:56 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
09:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
10:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
10:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
10:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
10:42 70 Kierunek: Borki Pętla
10:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
10:56 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
10:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
11:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
11:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
11:42 70 Kierunek: Borki Pętla
11:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
11:56 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
11:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:10 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
12:12 70 Kierunek: Borki Pętla
12:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
12:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
12:34 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
12:42 70 Kierunek: Borki Pętla
12:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
12:56 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
12:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:04 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:10 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
13:12 70 Kierunek: Borki Pętla
13:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
13:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
13:34 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
13:42 70 Kierunek: Borki Pętla
13:43 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
13:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:49 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
13:55 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
13:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:12 70 Kierunek: Borki Pętla
14:13 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
14:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
14:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
14:34 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:37 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
14:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
14:42 70 Kierunek: Borki Pętla
14:43 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
14:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
14:55 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
14:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:09 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
15:12 70 Kierunek: Borki Pętla
15:13 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
15:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
15:25 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
15:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
15:34 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
15:42 70 Kierunek: Borki Pętla
15:43 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
15:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:49 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
15:55 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
15:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:09 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
16:12 70 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking
16:13 108 Kierunek: Giszowiec Kolista Pętla
16:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
16:25 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
16:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
16:34 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
16:42 70 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking
16:43 108 Kierunek: Wilhelmina Skrzyżowanie
16:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
16:55 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
16:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:12 70 Kierunek: Borki Pętla
17:13 108 Kierunek: Wilhelmina Skrzyżowanie
17:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
17:24 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
17:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
17:34 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
17:42 70 Kierunek: Borki Pętla
17:44 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
17:54 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
17:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
18:12 70 Kierunek: Borki Pętla
18:14 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:19 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:24 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
18:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
18:39 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
18:44 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:54 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
18:54 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
18:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:04 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:12 70 Kierunek: Borki Pętla
19:17 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
19:19 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
19:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:38 177 Kierunek: Dąbrówka Mała Grzegorzka
19:44 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
19:48 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
19:54 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
19:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
19:57 70 Kierunek: Borki Pętla
20:04 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:17 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
20:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
20:39 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
20:48 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
20:57 70 Kierunek: Borki Pętla
20:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
20:59 61 Kierunek: Będzin Johnson Electric
21:17 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
21:19 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
21:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
21:39 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
21:48 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
21:57 70 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe Parking
21:57 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
22:09 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:19 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:27 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
22:39 109 Kierunek: Janów Ośrodek Bolina
22:42 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:45 70 Kierunek: Borki Pętla
22:48 657 Kierunek: Dąbrówka Mała Nowosam
23:08 600 Kierunek: Zawodzie Centrum Przesiadkowe
23:23 61 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:36 109 Kierunek: Janów Zamkowa