Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Giszowiec Kolista Pętla Stanowisko: 1

Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
04:39 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
05:07 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
05:42 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
06:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
06:17 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
06:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
06:42 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
07:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
07:17 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
07:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
07:42 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
07:45 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
08:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
08:17 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
08:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
08:42 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
08:55 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
09:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
09:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
09:45 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
10:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
10:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
10:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
10:45 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
11:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
11:42 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
11:45 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
12:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
12:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
12:42 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
13:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
13:05 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
13:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
14:07 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
14:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:07 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
15:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
15:42 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
16:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
16:07 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
16:10 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
16:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
16:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
17:07 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
17:31 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
17:35 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
17:42 72 Kierunek: Szopienice Kościół
18:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
18:15 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
19:01 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
19:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
19:30 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
19:56 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
20:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
20:15 223 Kierunek: Krasowy Przedszkole
20:56 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
21:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
21:56 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
22:12 72 Kierunek: Michałkowice Bytomska
22:56 72 Kierunek: Giszowiec Kopalnia Staszic
23:12 72 Kierunek: Siemianowice Rynek