Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
01:37 911N Kierunek: Katowice Dworzec
03:22 911N Kierunek: Katowice Dworzec
04:15 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
04:37 911N Kierunek: Katowice Dworzec
04:42 61 Kierunek: Katowice Dworzec
04:45 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
04:55 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
05:10 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
05:10 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
05:20 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
05:25 177 Kierunek: Halemba Pętla
05:28 61 Kierunek: Katowice Dworzec
05:39 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
05:40 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
05:50 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
05:51 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
06:05 177 Kierunek: Halemba Pętla
06:09 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
06:10 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
06:20 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
06:29 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
06:33 61 Kierunek: Katowice Dworzec
06:35 177 Kierunek: Halemba Pętla
06:39 911 Kierunek: Katowice Dworzec
06:40 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
06:50 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
06:51 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
06:59 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
07:05 177 Kierunek: Halemba Pętla
07:08 61 Kierunek: Katowice Dworzec
07:10 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
07:20 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
07:29 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
07:33 61 Kierunek: Katowice Dworzec
07:35 177 Kierunek: Halemba Pętla
07:39 911 Kierunek: Katowice Dworzec
07:40 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
07:50 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
07:51 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
07:59 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
08:10 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
08:15 177 Kierunek: Halemba Pętla
08:20 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
08:29 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
08:33 61 Kierunek: Katowice Dworzec
08:39 911 Kierunek: Katowice Dworzec
08:40 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
08:45 177 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:50 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
08:51 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
08:58 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
09:03 61 Kierunek: Katowice Dworzec
09:10 109 Kierunek: Koszutka Katowicka
09:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
09:19 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
09:28 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
09:33 61 Kierunek: Katowice Dworzec
09:39 911 Kierunek: Katowice Dworzec
09:40 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
09:44 177 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:54 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
10:03 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
10:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
10:24 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
10:33 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
10:40 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
10:43 61 Kierunek: Katowice Dworzec
10:54 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
11:03 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
11:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
11:24 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
11:33 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
11:41 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
11:43 61 Kierunek: Katowice Dworzec
11:54 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
12:03 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
12:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
12:24 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
12:33 61 Kierunek: Katowice Dworzec
12:33 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
12:41 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
12:44 177 Kierunek: Halemba Pętla
12:53 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
13:03 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
13:11 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
13:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
13:18 61 Kierunek: Katowice Dworzec
13:24 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
13:33 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
13:41 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
13:42 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
13:44 177 Kierunek: Halemba Pętla
13:48 61 Kierunek: Katowice Dworzec
13:54 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
14:03 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
14:07 911 Kierunek: Katowice Dworzec
14:11 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
14:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
14:24 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
14:33 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
14:41 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
14:42 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
14:48 61 Kierunek: Katowice Dworzec
14:54 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
15:03 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
15:07 911 Kierunek: Katowice Dworzec
15:11 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
15:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
15:18 61 Kierunek: Katowice Dworzec
15:24 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
15:33 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
15:41 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
15:42 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
15:44 177 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:48 61 Kierunek: Katowice Dworzec
15:54 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
16:03 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
16:07 911 Kierunek: Katowice Dworzec
16:11 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
16:14 177 Kierunek: Halemba Pętla
16:24 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
16:33 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
16:41 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
16:42 108 Kierunek: Dąb Silesia City Center
16:44 177 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:48 61 Kierunek: Katowice Dworzec
16:54 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
17:04 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
17:10 109 Kierunek: Koszutka Katowicka
17:15 177 Kierunek: Halemba Pętla
17:17 911 Kierunek: Katowice Dworzec
17:25 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
17:34 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
17:40 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
17:43 61 Kierunek: Katowice Dworzec
17:55 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
18:04 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
18:10 109 Kierunek: Koszutka Katowicka
18:15 177 Kierunek: Halemba Pętla
18:17 911 Kierunek: Katowice Dworzec
18:25 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
18:33 61 Kierunek: Katowice Dworzec
18:42 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
18:45 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
18:57 911 Kierunek: Katowice Dworzec
19:02 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
19:07 177 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:16 911 Kierunek: Katowice Dworzec
19:27 657 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:37 61 Kierunek: Katowice Dworzec
19:47 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
19:58 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
20:07 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
20:12 177 Kierunek: Halemba Pętla
20:17 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
20:32 61 Kierunek: Katowice Dworzec
20:37 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
20:46 911 Kierunek: Katowice Sądowa
20:58 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
21:07 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
21:17 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
21:42 61 Kierunek: Katowice Dworzec
21:51 911 Kierunek: Katowice Dworzec
22:12 657 Kierunek: Panewniki Owsiana
22:27 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
22:28 109 Kierunek: Osiedle Witosa Pętla
22:46 911 Kierunek: Katowice Dworzec
23:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
23:12 657 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:21 911 Kierunek: Katowice Dworzec
23:51 911 Kierunek: Katowice Dworzec