Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Czeladź Zespół Szkół Stanowisko: 2

Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
01:19 911N Kierunek: Katowice Dworzec
03:04 911N Kierunek: Katowice Dworzec
03:07 902N Kierunek: Zagórze Zajezdnia
04:19 911N Kierunek: Katowice Dworzec
04:51 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
04:51 935 Kierunek: Ćmok Pętla
04:55 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:01 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:05 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
05:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
05:13 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
05:19 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
05:27 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
05:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
05:49 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
05:49 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
05:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:05 133 Kierunek: Katowice Wita Stwosza
06:08 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
06:09 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
06:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
06:15 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
06:17 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
06:23 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
06:37 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
06:39 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:39 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
06:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
06:49 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
06:50 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:09 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
07:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
07:17 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
07:18 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
07:20 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:27 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
07:37 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
07:39 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
07:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
07:47 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
08:05 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
08:09 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:09 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
08:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
08:26 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
08:30 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:38 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
08:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
08:52 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
08:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
08:57 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
09:08 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
09:09 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:10 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
09:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
09:17 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
09:26 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
09:37 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
09:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
09:43 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
09:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
10:09 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:10 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
10:13 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
10:22 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
10:26 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
10:27 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
10:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
10:43 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
10:47 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
10:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
11:07 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:09 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
11:13 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
11:26 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
11:27 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
11:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
11:43 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
11:47 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
11:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
11:58 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:59 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:12 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
12:13 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
12:21 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
12:26 88 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
12:30 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
12:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
12:41 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
12:43 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
12:48 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
13:00 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:07 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
13:09 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
13:13 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
13:16 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
13:17 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
13:37 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
13:39 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
13:43 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
13:48 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
14:09 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
14:13 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
14:14 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:17 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
14:26 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
14:27 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
14:37 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
14:39 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
14:43 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
14:45 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
14:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
15:07 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
15:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
15:13 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
15:14 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:22 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
15:26 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
15:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
15:43 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
15:44 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:47 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
15:50 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
15:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
15:57 235 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
16:11 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
16:13 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
16:27 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
16:30 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:36 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
16:41 935 Kierunek: Ćmok Pętla
16:44 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
16:49 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:58 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
17:00 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:07 235 Kierunek: Pogoń Akademiki
17:14 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
17:16 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
17:17 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
17:18 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
17:34 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:38 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
17:44 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
17:48 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
17:51 935 Kierunek: Ćmok Pętla
18:08 100 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
18:14 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
18:15 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
18:16 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
18:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
18:28 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
18:30 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
18:34 911 Kierunek: Katowice Dworzec
18:51 935 Kierunek: Ćmok Pętla
18:53 100 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
18:54 911 Kierunek: Katowice Dworzec
19:00 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
19:27 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
19:27 88 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
19:28 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
19:37 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
19:51 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
19:57 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
19:59 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
20:04 133 Kierunek: Katowice Plac Wolności
20:21 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
20:24 911 Kierunek: Katowice Dworzec
20:51 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
20:54 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
20:57 88 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
20:57 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
21:11 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
21:12 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
21:29 911 Kierunek: Katowice Dworzec
21:51 35 Kierunek: Kosztowy Rynek
21:56 100 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:07 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
22:21 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:24 911 Kierunek: Katowice Dworzec
22:26 35 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:27 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
22:47 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:59 88 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
23:00 911 Kierunek: Katowice Dworzec
23:04 27 Kierunek: Gołonóg Kosmonautów
23:21 35 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
23:30 911 Kierunek: Katowice Dworzec
23:32 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję