Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
01:17 911N Kierunek: Katowice Dworzec
03:02 911N Kierunek: Katowice Dworzec
04:17 911N Kierunek: Katowice Dworzec
04:43 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:49 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
04:53 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
04:55 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
05:24 723 Kierunek: Czeladź Rynek
05:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
05:40 911 Kierunek: Katowice Sądowa
05:47 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
05:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
06:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
06:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
06:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
06:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
07:07 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
07:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
07:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
07:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
07:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
08:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
08:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
08:19 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
08:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
08:47 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
09:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
09:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
09:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
09:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
09:46 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
09:56 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
09:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
10:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
10:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
10:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
10:47 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
10:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
11:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
11:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
11:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
11:47 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
11:56 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
11:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
12:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
12:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
12:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
12:47 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
12:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
13:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
13:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
13:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
13:47 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
13:56 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
13:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
14:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
14:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
14:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
14:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
14:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
15:07 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
15:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
15:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
15:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
15:47 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
15:53 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
16:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
16:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
16:19 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
16:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
16:47 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
16:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
17:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
17:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
17:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
17:52 911 Kierunek: Katowice Sądowa
17:59 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
18:03 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
18:07 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
18:09 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
18:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
18:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
18:43 723 Kierunek: Czeladź Rynek
18:52 911 Kierunek: Katowice Dworzec
19:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
19:19 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
19:25 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
19:40 911 Kierunek: Katowice Dworzec
19:42 723 Kierunek: Czeladź Rynek
19:46 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:49 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
19:55 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
20:02 100 Kierunek: Sosnowiec Urząd Miasta
20:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
20:22 911 Kierunek: Katowice Sądowa
20:42 723 Kierunek: Czeladź Rynek
20:49 35 Kierunek: Kosztowy Pętla
20:55 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
21:02 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
21:09 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
21:25 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
21:27 911 Kierunek: Katowice Dworzec
21:42 723 Kierunek: Czeladź Rynek
21:49 35 Kierunek: Kosztowy Rynek
22:02 100 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:05 11 Kierunek: Piotrowice Pętla
22:19 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:22 911 Kierunek: Katowice Dworzec
22:24 35 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:37 723 Kierunek: Czeladź Rynek
22:47 723 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:58 911 Kierunek: Katowice Dworzec
23:02 27 Kierunek: Gołonóg Kosmonautów
23:04 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
23:29 911 Kierunek: Katowice Dworzec