Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:10 904N Kierunek: Będzin Kościuszki
01:07 911N Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
02:17 911N Kierunek: Wojkowice Park
03:05 902N Kierunek: Zagórze Zajezdnia
04:07 911N Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
04:32 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
04:47 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
04:49 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
04:55 235 Kierunek: Czeladź Szpital
05:00 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:02 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:05 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:07 100 Kierunek: Wojkowice Park
05:16 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:17 88 Kierunek: Wojkowice Park
05:33 88 Kierunek: Wojkowice Park
05:36 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:37 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:43 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:44 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:50 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
05:54 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:04 235 Kierunek: Czeladź Szpital
06:05 100 Kierunek: Wojkowice Park
06:07 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:14 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:16 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:26 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:30 88 Kierunek: Wojkowice Park
06:37 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:44 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:44 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:45 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
06:51 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:04 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:07 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
07:15 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:16 235 Kierunek: Czeladź Szpital
07:17 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:21 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:31 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:37 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
07:42 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:44 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:46 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
07:56 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:03 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:07 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:12 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
08:14 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:25 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:31 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:37 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
08:43 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:44 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:44 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
08:46 235 Kierunek: Czeladź Szpital
08:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:05 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
09:07 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
09:14 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:31 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:33 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:38 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
09:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
09:54 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:05 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:08 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
10:16 235 Kierunek: Czeladź Szpital
10:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:23 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:24 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:30 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
10:38 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
10:54 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:02 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:08 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
11:20 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:23 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:34 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:36 235 Kierunek: Czeladź Szpital
11:38 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
11:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
11:53 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:08 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:08 100 Kierunek: Wojkowice Park
12:14 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:20 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:23 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:28 88 Kierunek: Wojkowice Park
12:38 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:44 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
12:55 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:56 235 Kierunek: Czeladź Szpital
13:00 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:08 100 Kierunek: Wojkowice Park
13:08 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:14 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:20 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:33 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
13:39 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:54 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
13:55 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:58 88 Kierunek: Wojkowice Park
14:01 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:09 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:09 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
14:14 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:16 235 Kierunek: Czeladź Szpital
14:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:25 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:33 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
14:39 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
14:59 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:00 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:01 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:02 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
15:09 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
15:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:23 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:24 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:30 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:39 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:45 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
15:46 235 Kierunek: Czeladź Szpital
15:48 88 Kierunek: Wojkowice Park
15:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
15:57 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:01 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:03 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:05 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:09 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:18 100 Kierunek: Wojkowice Park
16:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:25 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:27 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:28 88 Kierunek: Wojkowice Park
16:35 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:39 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:48 88 Kierunek: Wojkowice Park
16:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
16:55 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:56 235 Kierunek: Czeladź Szpital
17:01 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:05 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:05 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:07 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:09 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:28 100 Kierunek: Wojkowice Park
17:29 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:30 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:37 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
17:43 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:47 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
17:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:06 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
18:07 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:13 100 Kierunek: Wojkowice Park
18:22 935 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:23 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:25 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
18:37 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:37 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:38 88 Kierunek: Wojkowice Park
18:51 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
18:55 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
18:56 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:09 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
19:11 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:19 100 Kierunek: Wojkowice Park
19:32 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
19:34 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
19:39 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
19:48 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:49 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
19:53 43 Kierunek: Katowice Plac Wolności
20:07 88 Kierunek: Wojkowice Park
20:08 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
20:24 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
20:28 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:30 43 Kierunek: Wojkowice Park
20:39 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
20:49 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
20:49 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
21:03 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
21:18 100 Kierunek: Wojkowice Park
21:35 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:39 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
21:39 43 Kierunek: Wojkowice Park
21:44 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:03 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:09 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:10 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:23 88 Kierunek: Wojkowice Park
22:31 723 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:43 911 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
22:48 42 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:54 43 Kierunek: Wojkowice Park
22:59 27 Kierunek: Gołonóg Kosmonautów
23:04 11 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
23:09 35 Kierunek: Czeladź Wojkowicka Pętla
23:38 42 Kierunek: Będzin Kościuszki

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję