Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:00 632 Kierunek: Katowice Dworzec
00:23 830N Kierunek: Katowice Dworzec
00:59 840N Kierunek: Katowice Dworzec
01:27 830N Kierunek: Katowice Dworzec
02:23 830N Kierunek: Katowice Dworzec
03:45 830N Kierunek: Katowice Dworzec
04:13 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
04:33 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:33 48 Kierunek: Katowice Dworzec
04:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
04:39 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
04:45 6 Kierunek: Gliwice Robotnicza
04:53 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:54 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
04:55 98 Kierunek: Halemba Pętla
04:59 144 Kierunek: Halemba Pętla
05:00 48 Kierunek: Katowice Dworzec
05:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
05:04 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:10 632 Kierunek: Katowice Dworzec
05:10 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:16 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:18 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
05:20 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
05:24 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
05:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
05:31 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
05:35 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
05:39 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:40 6 Kierunek: Gliwice Robotnicza
05:40 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:40 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
05:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
05:49 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
05:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
05:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
05:59 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:02 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
06:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
06:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
06:09 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:12 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:15 98 Kierunek: Halemba Pętla
06:19 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
06:25 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
06:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
06:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
06:29 144 Kierunek: Halemba Pętla
06:29 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
06:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
06:39 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:42 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
06:45 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
06:49 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
06:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
06:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
06:59 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
07:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
07:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
07:09 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:12 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:15 98 Kierunek: Halemba Pętla
07:19 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
07:25 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
07:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
07:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
07:29 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
07:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
07:39 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:42 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
07:45 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
07:49 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
07:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
07:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
07:59 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
08:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
08:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
08:09 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:12 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:19 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
08:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
08:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
08:29 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
08:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
08:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
08:39 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:49 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
08:55 98 Kierunek: Halemba Pętla
08:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
08:57 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
08:59 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
09:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
09:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
09:09 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:20 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
09:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
09:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
09:29 144 Kierunek: Halemba Pętla
09:30 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
09:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
09:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
09:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
09:51 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:57 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
09:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
10:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
10:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
10:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
10:21 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
10:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
10:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
10:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
10:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
10:52 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
10:57 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
10:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
10:59 144 Kierunek: Halemba Pętla
11:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
11:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
11:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
11:21 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
11:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
11:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
11:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
11:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
11:55 98 Kierunek: Halemba Pętla
11:57 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
11:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
12:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
12:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
12:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
12:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
12:21 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
12:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
12:29 144 Kierunek: Halemba Pętla
12:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
12:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
12:35 98 Kierunek: Halemba Pętla
12:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
12:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
12:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
12:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
12:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
13:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
13:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
13:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
13:09 98 Kierunek: Halemba Pętla
13:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:12 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
13:21 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:23 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
13:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
13:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
13:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
13:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
13:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
13:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:42 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
13:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
13:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
13:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
13:59 144 Kierunek: Halemba Pętla
14:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
14:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
14:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
14:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:11 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:12 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
14:21 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:25 98 Kierunek: Halemba Pętla
14:25 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
14:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
14:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
14:31 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
14:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
14:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:42 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
14:45 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
14:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
14:51 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
14:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
15:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
15:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
15:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
15:11 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:12 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
15:21 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:25 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
15:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
15:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
15:29 144 Kierunek: Halemba Pętla
15:31 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
15:35 98 Kierunek: Halemba Pętla
15:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
15:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:42 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
15:45 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
15:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
15:51 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
15:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
16:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
16:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
16:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
16:11 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:12 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
16:21 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:25 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
16:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
16:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
16:31 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
16:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
16:41 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:42 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:42 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
16:45 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
16:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
16:51 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:55 98 Kierunek: Halemba Pętla
16:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
16:58 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
16:59 144 Kierunek: Halemba Pętla
17:01 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
17:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
17:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
17:11 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:20 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
17:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
17:28 48 Kierunek: Katowice Dworzec
17:30 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
17:37 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
17:39 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:49 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
17:57 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
17:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
17:59 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
18:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
18:07 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
18:09 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:11 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
18:12 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
18:19 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
18:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
18:28 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
18:29 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:29 144 Kierunek: Halemba Pętla
18:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
18:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
18:39 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:41 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
18:49 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
18:57 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
18:57 48 Kierunek: Katowice Dworzec
18:57 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
18:59 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
19:09 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
19:17 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:20 632 Kierunek: Katowice Dworzec
19:26 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
19:27 48 Kierunek: Katowice Dworzec
19:32 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
19:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
19:36 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:44 830 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:49 144 Kierunek: Halemba Pętla
19:50 632 Kierunek: Katowice Dworzec
19:55 974 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
19:56 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:01 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
20:02 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
20:05 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
20:05 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
20:08 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
20:12 48 Kierunek: Katowice Dworzec
20:16 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:30 632 Kierunek: Katowice Dworzec
20:35 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
20:36 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:38 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
20:50 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
20:56 98 Kierunek: Halemba Pętla
21:00 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
21:06 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:08 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
21:09 144 Kierunek: Halemba Pętla
21:12 48 Kierunek: Katowice Dworzec
21:30 632 Kierunek: Katowice Dworzec
21:35 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
21:36 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:38 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
21:50 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
22:00 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
22:01 663 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
22:06 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
22:08 22 Kierunek: Chorzów Batory Pętla
22:12 48 Kierunek: Katowice Dworzec
22:30 632 Kierunek: Katowice Dworzec
22:36 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
22:38 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
22:39 144 Kierunek: Nowy Bytom Urząd Miasta
22:50 139 Kierunek: Bykowina Grzegorzka
22:57 6 Kierunek: Gliwice Zajezdnia
23:00 998 Kierunek: Klimzowiec Racławicka
23:04 165 Kierunek: Osiedle Tysiąclecia Pętla
23:07 820 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
23:07 74 Kierunek: Chorzów Batory Park Logistyczny
23:17 48 Kierunek: Katowice Dworzec
23:30 632 Kierunek: Katowice Dworzec
23:53 830N Kierunek: Katowice Mickiewicza

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję