Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:16 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
01:41 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
03:16 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
03:57 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:03 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:06 104 Kierunek: Bytom Dworzec
04:11 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
04:19 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:24 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
04:26 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:26 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
04:26 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:32 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
04:33 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
04:37 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
04:40 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
04:41 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:42 107 Kierunek: Sączów Kościół
04:43 99 Kierunek: Bytom Dworzec
04:46 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:48 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
04:48 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
05:01 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:06 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
05:07 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:08 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:09 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:11 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
05:13 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:16 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
05:18 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
05:18 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:22 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:24 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:25 24 Kierunek: Bytom Dworzec
05:27 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
05:28 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
05:33 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
05:33 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:35 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
05:37 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
05:41 99 Kierunek: Bytom Dworzec
05:46 243 Kierunek: Ratanice
05:47 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:47 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:48 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:50 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:53 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
05:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
05:53 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:55 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
05:56 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:59 107 Kierunek: Sączów Kościół
06:02 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:06 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
06:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:08 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:08 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
06:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
06:08 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:11 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:14 24 Kierunek: Bytom Dworzec
06:15 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:15 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:16 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:18 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
06:20 104 Kierunek: Bytom Dworzec
06:29 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:31 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:34 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:35 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:36 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:37 606 Kierunek: Błędów Zagórze
06:37 99 Kierunek: Bytom Dworzec
06:38 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
06:39 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:42 104 Kierunek: Goląsza Biska
06:43 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:43 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:44 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:48 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
06:53 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:55 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:56 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:57 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:58 107 Kierunek: Sączów Kościół
07:01 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
07:04 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:07 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
07:10 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:11 104 Kierunek: Bytom Dworzec
07:12 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
07:13 99 Kierunek: Bytom Dworzec
07:18 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
07:23 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:23 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:23 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:23 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:23 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
07:34 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:37 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:43 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
07:43 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:47 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:47 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
07:51 24 Kierunek: Bytom Dworzec
07:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
07:57 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:58 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
08:02 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:03 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
08:04 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:07 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
08:08 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
08:11 606 Kierunek: Błędów Zagórze
08:14 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:14 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:16 107 Kierunek: Sączów Kościół
08:17 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:21 243 Kierunek: Ratanice
08:23 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
08:23 104 Kierunek: Bytom Dworzec
08:23 99 Kierunek: Bytom Dworzec
08:30 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:39 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
08:43 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
08:47 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:51 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
08:53 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:53 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
08:54 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:57 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:58 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:03 24 Kierunek: Bytom Dworzec
09:08 200 Kierunek: Sączów Kościół
09:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
09:08 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:13 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
09:17 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:23 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
09:23 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
09:27 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:27 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
09:28 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:33 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
09:34 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:36 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
09:43 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:53 99 Kierunek: Bytom Dworzec
09:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
09:53 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
09:57 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
09:59 107 Kierunek: Sączów Kościół
10:03 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:04 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
10:16 104 Kierunek: Bytom Dworzec
10:18 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:21 243 Kierunek: Ratanice
10:23 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
10:23 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:23 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:26 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
10:27 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:28 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
10:31 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:33 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
10:34 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:41 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
10:48 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:53 24 Kierunek: Bytom Dworzec
10:53 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
11:03 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
11:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
11:08 107 Kierunek: Sączów Kościół
11:11 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
11:13 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:13 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:13 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:18 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
11:20 200 Kierunek: Sączów Kościół
11:23 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:23 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:24 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:24 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:26 99 Kierunek: Bytom Dworzec
11:31 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:40 104 Kierunek: Bytom Dworzec
11:42 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:45 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
11:50 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:51 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
11:53 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:53 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
11:54 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:56 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
11:57 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
12:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
12:08 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
12:09 107 Kierunek: Sączów Kościół
12:12 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
12:15 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:15 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:18 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
12:19 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:23 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:23 24 Kierunek: Bytom Dworzec
12:26 243 Kierunek: Ratanice
12:31 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:34 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:35 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:38 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
12:38 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:41 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
12:44 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:48 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
12:49 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
12:52 104 Kierunek: Bytom Dworzec
12:53 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:56 99 Kierunek: Bytom Dworzec
12:59 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:04 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
13:08 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:10 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:13 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:16 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
13:16 107 Kierunek: Sączów Kościół
13:17 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:18 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
13:18 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
13:23 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:25 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:26 24 Kierunek: Bytom Dworzec
13:27 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:28 200 Kierunek: Sączów Kościół
13:29 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
13:30 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:31 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:37 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:39 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:40 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:44 104 Kierunek: Bytom Dworzec
13:45 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
13:49 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
13:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
13:53 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
13:53 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:53 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:56 99 Kierunek: Bytom Dworzec
14:06 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
14:08 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
14:09 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
14:10 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:12 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:15 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:16 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:18 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
14:22 104 Kierunek: Bytom Dworzec
14:23 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:23 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:24 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
14:26 24 Kierunek: Bytom Dworzec
14:28 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
14:28 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:29 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:30 107 Kierunek: Sączów Kościół
14:31 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:33 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:37 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
14:37 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
14:39 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
14:39 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:40 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:41 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
14:43 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:45 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
14:45 99 Kierunek: Bytom Dworzec
14:48 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
14:53 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
14:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
14:53 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
15:08 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:09 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
15:09 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:11 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
15:11 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
15:12 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:14 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:18 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:18 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
15:22 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:23 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:23 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
15:23 107 Kierunek: Sączów Kościół
15:24 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
15:28 24 Kierunek: Bytom Dworzec
15:28 606 Kierunek: Błędów Zagórze
15:32 104 Kierunek: Bytom Dworzec
15:36 200 Kierunek: Sączów Kościół
15:38 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
15:38 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:38 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:39 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
15:40 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
15:41 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
15:49 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:50 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:51 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
15:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
15:54 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
15:57 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:57 99 Kierunek: Bytom Dworzec
15:59 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
16:02 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
16:07 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:11 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
16:13 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:17 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:17 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:21 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:23 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
16:23 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
16:24 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
16:28 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
16:29 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:35 107 Kierunek: Sączów Kościół
16:36 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
16:37 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
16:39 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:42 104 Kierunek: Bytom Dworzec
16:47 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:51 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
16:53 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
16:53 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
16:58 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:59 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
17:09 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:09 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:09 243 Kierunek: Ratanice
17:11 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
17:13 24 Kierunek: Bytom Dworzec
17:13 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
17:15 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:17 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:17 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
17:17 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:22 107 Kierunek: Sączów Kościół
17:24 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
17:29 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
17:30 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:33 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
17:33 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
17:36 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
17:38 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:42 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:51 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:51 99 Kierunek: Bytom Dworzec
17:53 200 Kierunek: Sączów Kościół
17:53 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
17:54 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
18:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
18:09 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:13 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:13 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
18:17 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
18:18 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:21 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
18:23 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
18:26 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
18:27 104 Kierunek: Bytom Dworzec
18:33 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:37 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
18:39 243 Kierunek: Ratanice
18:43 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:47 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
18:47 24 Kierunek: Bytom Dworzec
18:53 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
18:53 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
19:06 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
19:06 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
19:08 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
19:09 225 Kierunek: Zendek Szkoła
19:13 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:14 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
19:17 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:17 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
19:18 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
19:19 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
19:19 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
19:23 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
19:28 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:31 99 Kierunek: Bytom Dworzec
19:36 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:36 107 Kierunek: Sączów Kościół
19:38 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
19:46 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
19:48 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
19:49 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
19:54 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
19:58 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
19:59 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:01 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
20:02 200 Kierunek: Sączów Kościół
20:03 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
20:07 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
20:13 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:13 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:18 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
20:19 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
20:23 24 Kierunek: Bytom Dworzec
20:28 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
20:44 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
20:45 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
20:48 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:49 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
20:53 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
20:53 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:07 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
21:07 104 Kierunek: Bytom Dworzec
21:08 606 Kierunek: Błędów Zagórze
21:09 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
21:11 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
21:13 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:17 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:18 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
21:18 99 Kierunek: Bytom Dworzec
21:25 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
21:45 225 Kierunek: Łagisza Elektrownia
21:48 24 Kierunek: Bytom Dworzec
21:49 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
22:07 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
22:13 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
22:18 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:18 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
22:18 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
22:18 243 Kierunek: Ratanice
22:23 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
22:24 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
22:24 200 Kierunek: Siemonia Kościół
22:25 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
22:26 606 Kierunek: Błędów Zagórze
22:27 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
22:31 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:33 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:48 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:49 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
23:07 AP2 Kierunek: Pyrzowice Port Lotniczy
23:18 27 Kierunek: Gołonóg Kosmonautów

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję