Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
02:11 904N Kierunek: Dobieszowice Skrzyżowanie
04:05 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:15 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:21 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:28 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:31 99 Kierunek: Bytom Dworzec
04:44 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
04:48 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:48 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
04:57 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:10 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
05:12 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:13 24 Kierunek: Bytom Dworzec
05:16 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:16 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
05:26 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:35 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:36 243 Kierunek: Ratanice
05:43 99 Kierunek: Bytom Dworzec
05:48 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:50 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:02 107 Kierunek: Sączów Kościół
06:03 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:04 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
06:07 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:08 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:10 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:12 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:13 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:17 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:20 24 Kierunek: Bytom Dworzec
06:20 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:20 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:35 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:35 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:38 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:38 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:46 243 Kierunek: Ratanice
06:46 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:48 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
06:56 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:57 99 Kierunek: Bytom Dworzec
07:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:13 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
07:16 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:18 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
07:25 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:25 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:31 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
07:35 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:40 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:45 24 Kierunek: Bytom Dworzec
07:50 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
07:56 243 Kierunek: Ratanice
07:59 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
08:03 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
08:06 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
08:10 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
08:10 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:11 107 Kierunek: Sączów Kościół
08:13 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
08:16 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:19 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:25 99 Kierunek: Bytom Dworzec
08:25 104 Kierunek: Bytom Dworzec
08:30 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
08:51 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
08:53 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
08:56 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:56 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:00 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:01 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
09:05 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:15 24 Kierunek: Bytom Dworzec
09:16 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:20 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:29 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:34 243 Kierunek: Ratanice
09:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:37 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
09:38 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
09:45 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
09:55 99 Kierunek: Bytom Dworzec
10:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:13 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
10:15 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:19 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:21 107 Kierunek: Sączów Kościół
10:25 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:25 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:28 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
10:30 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
10:30 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:36 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
10:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
10:55 24 Kierunek: Bytom Dworzec
11:04 243 Kierunek: Ratanice
11:13 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
11:13 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
11:15 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:16 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:22 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:22 200 Kierunek: Sączów Kościół
11:26 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:35 99 Kierunek: Bytom Dworzec
11:35 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:41 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
11:43 104 Kierunek: Bytom Dworzec
11:45 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
11:55 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:55 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
11:56 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:58 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
12:00 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:13 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
12:19 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:21 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:25 107 Kierunek: Sączów Kościół
12:25 24 Kierunek: Bytom Dworzec
12:34 243 Kierunek: Ratanice
12:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:37 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:38 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
12:40 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:45 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:46 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:50 99 Kierunek: Bytom Dworzec
12:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
13:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:11 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
13:15 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:16 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:18 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
13:21 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:25 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:27 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:30 200 Kierunek: Sączów Kościół
13:35 24 Kierunek: Bytom Dworzec
13:40 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:41 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
13:58 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
14:10 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:13 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:14 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:15 99 Kierunek: Bytom Dworzec
14:17 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:19 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:20 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:20 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:24 104 Kierunek: Bytom Dworzec
14:25 107 Kierunek: Sączów Kościół
14:27 225 Kierunek: Zendek Szkoła
14:27 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
14:35 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
14:35 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:38 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
14:41 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
14:41 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:45 243 Kierunek: Ratanice
14:45 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:51 916 Kierunek: Ksawera Prosta Pętla
15:00 24 Kierunek: Bytom Dworzec
15:11 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:16 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:25 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:27 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
15:30 99 Kierunek: Bytom Dworzec
15:38 200 Kierunek: Sączów Kościół
15:38 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
15:40 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:42 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:44 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
15:45 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:45 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:55 243 Kierunek: Ratanice
15:59 24 Kierunek: Bytom Dworzec
16:01 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:06 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
16:19 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:30 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:37 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
16:38 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
16:41 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:50 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:01 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:04 107 Kierunek: Sączów Kościół
17:05 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:05 243 Kierunek: Ratanice
17:12 225 Kierunek: Zendek Szkoła
17:12 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:13 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
17:16 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:17 24 Kierunek: Bytom Dworzec
17:32 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:38 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
17:44 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:55 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:59 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
18:03 99 Kierunek: Bytom Dworzec
18:10 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:12 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:15 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:23 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
18:25 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:25 243 Kierunek: Ratanice
18:30 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:49 24 Kierunek: Bytom Dworzec
19:07 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
19:08 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
19:14 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:14 200 Kierunek: Pomłynie Spółdzielnia [nż]
19:16 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:30 99 Kierunek: Bytom Dworzec
19:38 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:50 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
19:52 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
20:05 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:05 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
20:10 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:16 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:18 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
20:25 24 Kierunek: Bytom Dworzec
20:30 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
20:40 243 Kierunek: Ratanice
20:45 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:47 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
20:50 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:09 104 Kierunek: Bytom Dworzec
21:16 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:20 99 Kierunek: Bytom Dworzec
21:30 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
21:30 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
21:47 225 Kierunek: Łagisza Elektrownia
21:50 24 Kierunek: Bytom Dworzec
22:16 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
22:19 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:20 243 Kierunek: Ratanice
22:20 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:20 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
22:27 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
22:29 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
22:35 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:50 722 Kierunek: Będzin Kościuszki

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję