Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:49 904N Kierunek: Dobieszowice Skrzyżowanie
00:51 902N Kierunek: Zagórze Zajezdnia
00:54 104 Kierunek: Będzin Kościuszki
02:07 904N Kierunek: Dobieszowice Skrzyżowanie
02:11 104 Kierunek: Będzin Kościuszki
03:19 902N Kierunek: Zagórze Zajezdnia
03:21 904N Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
03:54 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:00 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:04 104 Kierunek: Bytom Dworzec
04:09 61 Kierunek: Katowice Dworzec
04:15 42 Kierunek: Bytom Dworzec
04:16 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:21 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
04:23 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:23 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:29 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
04:30 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
04:30 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
04:34 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:37 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
04:38 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:39 107 Kierunek: Sączów Kościół
04:40 99 Kierunek: Bytom Dworzec
04:43 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:45 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
04:45 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
04:53 61 Kierunek: Katowice Dworzec
04:57 42 Kierunek: Bytom Dworzec
05:04 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:05 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:10 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:12 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:13 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
05:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
05:15 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:18 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
05:21 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:22 24 Kierunek: Bytom Dworzec
05:24 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
05:25 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
05:30 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
05:30 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:32 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
05:36 61 Kierunek: Katowice Dworzec
05:38 99 Kierunek: Bytom Dworzec
05:40 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:42 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:43 243 Kierunek: Ratanice
05:44 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:44 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:45 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:47 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:47 42 Kierunek: Bytom Dworzec
05:47 40 Kierunek: Będzin Johnson Electric
05:48 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
05:50 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
05:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
05:50 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:53 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
05:56 107 Kierunek: Sączów Kościół
05:59 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:03 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
06:05 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
06:08 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:11 24 Kierunek: Bytom Dworzec
06:12 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:12 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
06:16 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:17 104 Kierunek: Bytom Dworzec
06:17 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:19 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
06:23 200 Kierunek: Sączów Kościół
06:26 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:28 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:31 61 Kierunek: Katowice Dworzec
06:32 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:32 42 Kierunek: Bytom Dworzec
06:34 99 Kierunek: Bytom Dworzec
06:34 606 Kierunek: Błędów Zagórze
06:35 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
06:36 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:39 104 Kierunek: Goląsza Biska
06:40 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:40 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:41 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:42 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:45 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:45 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
06:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
06:52 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:53 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:53 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:55 107 Kierunek: Sączów Kościół
06:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
06:57 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:57 42 Kierunek: Bytom Dworzec
06:58 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
06:58 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:01 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:05 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
07:07 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:08 104 Kierunek: Bytom Dworzec
07:10 99 Kierunek: Bytom Dworzec
07:12 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
07:20 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:20 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:20 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:20 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
07:21 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
07:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:31 61 Kierunek: Katowice Dworzec
07:36 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:37 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:40 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
07:40 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:42 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:46 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
07:48 24 Kierunek: Bytom Dworzec
07:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
07:52 42 Kierunek: Bytom Dworzec
07:54 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:55 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
07:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
07:59 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:00 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
08:05 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
08:07 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:08 606 Kierunek: Błędów Zagórze
08:11 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:11 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:12 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:13 107 Kierunek: Sączów Kościół
08:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:15 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
08:18 243 Kierunek: Ratanice
08:20 99 Kierunek: Bytom Dworzec
08:20 104 Kierunek: Bytom Dworzec
08:20 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
08:26 61 Kierunek: Katowice Dworzec
08:27 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:32 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
08:37 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:40 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
08:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
08:50 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:51 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:52 42 Kierunek: Bytom Dworzec
08:54 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:55 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
08:56 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
08:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
08:57 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:00 24 Kierunek: Bytom Dworzec
09:05 200 Kierunek: Sączów Kościół
09:05 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:07 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:10 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
09:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:20 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
09:24 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:25 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:30 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
09:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:36 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
09:40 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:42 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:48 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:50 99 Kierunek: Bytom Dworzec
09:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
09:50 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
09:52 42 Kierunek: Bytom Dworzec
09:56 107 Kierunek: Sączów Kościół
09:57 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:00 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:01 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:06 61 Kierunek: Katowice Dworzec
10:13 104 Kierunek: Bytom Dworzec
10:15 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
10:18 243 Kierunek: Ratanice
10:20 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:20 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
10:25 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
10:28 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:28 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:30 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
10:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:38 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
10:45 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:50 24 Kierunek: Bytom Dworzec
10:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
10:52 42 Kierunek: Bytom Dworzec
10:56 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
10:57 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:00 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:00 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
11:05 107 Kierunek: Sączów Kościół
11:06 61 Kierunek: Katowice Dworzec
11:08 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:10 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:10 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:10 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
11:17 200 Kierunek: Sączów Kościół
11:20 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:21 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:23 99 Kierunek: Bytom Dworzec
11:28 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:36 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
11:37 104 Kierunek: Bytom Dworzec
11:38 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:39 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:42 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
11:47 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:48 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
11:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
11:50 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:51 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:54 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
11:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
11:57 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:02 42 Kierunek: Bytom Dworzec
12:05 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
12:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
12:08 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:12 107 Kierunek: Sączów Kościół
12:12 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
12:16 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
12:20 24 Kierunek: Bytom Dworzec
12:23 243 Kierunek: Ratanice
12:28 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:32 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:35 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:35 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
12:41 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:41 61 Kierunek: Katowice Dworzec
12:44 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:45 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
12:46 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
12:46 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
12:49 104 Kierunek: Bytom Dworzec
12:53 99 Kierunek: Bytom Dworzec
12:56 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:57 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:58 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:01 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:02 42 Kierunek: Bytom Dworzec
13:05 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:07 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:10 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:11 61 Kierunek: Katowice Dworzec
13:13 107 Kierunek: Sączów Kościół
13:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
13:15 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
13:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
13:22 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
13:22 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:23 24 Kierunek: Bytom Dworzec
13:24 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:25 200 Kierunek: Sączów Kościół
13:27 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:28 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:28 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:29 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:34 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:37 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:41 104 Kierunek: Bytom Dworzec
13:41 61 Kierunek: Katowice Dworzec
13:42 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:42 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
13:46 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
13:46 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
13:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
13:50 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:50 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
13:52 42 Kierunek: Bytom Dworzec
13:53 99 Kierunek: Bytom Dworzec
14:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
14:07 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:08 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:09 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:11 61 Kierunek: Katowice Dworzec
14:12 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:12 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:13 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
14:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
14:19 104 Kierunek: Bytom Dworzec
14:20 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:21 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
14:23 24 Kierunek: Bytom Dworzec
14:25 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:25 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
14:26 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:27 107 Kierunek: Sączów Kościół
14:30 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:32 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:32 42 Kierunek: Bytom Dworzec
14:34 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
14:34 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
14:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:36 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
14:37 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:38 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
14:38 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:40 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:41 61 Kierunek: Katowice Dworzec
14:42 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:42 99 Kierunek: Bytom Dworzec
14:45 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
14:49 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
14:50 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
15:05 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:08 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
15:09 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:11 61 Kierunek: Katowice Dworzec
15:11 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:12 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:14 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:15 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
15:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
15:19 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:20 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:20 107 Kierunek: Sączów Kościół
15:25 606 Kierunek: Błędów Zagórze
15:25 24 Kierunek: Bytom Dworzec
15:29 104 Kierunek: Bytom Dworzec
15:33 200 Kierunek: Sączów Kościół
15:35 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:35 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:35 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
15:36 243 Kierunek: Niepiekło Pętla
15:37 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
15:40 42 Kierunek: Bytom Dworzec
15:41 61 Kierunek: Katowice Dworzec
15:42 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:44 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:46 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:47 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:48 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:48 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
15:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
15:54 99 Kierunek: Bytom Dworzec
15:54 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:55 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
15:56 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
16:10 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:11 61 Kierunek: Katowice Dworzec
16:12 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
16:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:14 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:14 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
16:18 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:20 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
16:20 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
16:25 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
16:26 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:32 107 Kierunek: Sączów Kościół
16:34 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
16:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:39 104 Kierunek: Bytom Dworzec
16:44 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:48 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
16:50 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
16:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
16:52 42 Kierunek: Bytom Dworzec
16:55 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:00 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:05 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:06 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:06 243 Kierunek: Ratanice
17:06 61 Kierunek: Katowice Dworzec
17:10 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
17:10 24 Kierunek: Bytom Dworzec
17:12 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:14 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
17:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
17:19 107 Kierunek: Sączów Kościół
17:22 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
17:24 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:27 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:30 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
17:30 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
17:35 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:39 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:42 42 Kierunek: Bytom Dworzec
17:48 99 Kierunek: Bytom Dworzec
17:50 200 Kierunek: Sączów Kościół
17:51 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
17:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
18:00 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:10 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
18:10 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:13 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:14 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
18:15 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
18:22 42 Kierunek: Bytom Dworzec
18:23 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
18:24 104 Kierunek: Bytom Dworzec
18:30 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:32 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:34 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
18:36 243 Kierunek: Ratanice
18:40 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:43 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:44 24 Kierunek: Bytom Dworzec
18:50 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
18:59 42 Kierunek: Bytom Dworzec
19:01 61 Kierunek: Katowice Dworzec
19:03 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
19:06 225 Kierunek: Zendek Szkoła
19:07 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
19:10 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
19:16 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
19:20 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
19:21 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
19:25 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:28 99 Kierunek: Bytom Dworzec
19:33 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:33 107 Kierunek: Sączów Kościół
19:35 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
19:39 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:43 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
19:51 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:55 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
19:56 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
19:58 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
19:58 42 Kierunek: Bytom Dworzec
19:59 200 Kierunek: Sączów Kościół
20:00 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
20:10 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:10 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
20:16 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
20:20 24 Kierunek: Bytom Dworzec
20:38 42 Kierunek: Bytom Dworzec
20:39 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:41 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
20:42 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
20:45 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:50 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:50 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
21:02 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
21:04 104 Kierunek: Bytom Dworzec
21:05 606 Kierunek: Błędów Zagórze
21:06 61 Kierunek: Katowice Dworzec
21:10 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:15 99 Kierunek: Bytom Dworzec
21:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
21:21 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
21:22 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
21:28 42 Kierunek: Bytom Dworzec
21:39 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:42 225 Kierunek: Łagisza Elektrownia
21:45 24 Kierunek: Bytom Dworzec
21:56 800 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
22:10 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
22:11 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:15 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
22:15 243 Kierunek: Ratanice
22:15 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
22:15 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:17 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
22:18 42 Kierunek: Bytom Dworzec
22:20 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
22:21 200 Kierunek: Pomłynie Spółdzielnia [nż]
22:22 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
22:23 606 Kierunek: Błędów Zagórze
22:24 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
22:28 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:30 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:39 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:45 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:06 61 Kierunek: Milowice Hala Sportowa
23:22 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:36 40 Kierunek: Będzin Kościuszki

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję