Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony
Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:49 904N Kierunek: Dobieszowice Skrzyżowanie
02:07 904N Kierunek: Dobieszowice Skrzyżowanie
03:21 904N Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
04:00 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:09 61 Kierunek: Katowice Dworzec
04:10 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:14 42 Kierunek: Bytom Dworzec
04:16 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:23 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
04:26 99 Kierunek: Bytom Dworzec
04:35 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
04:43 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
04:43 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:45 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
04:52 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
05:02 42 Kierunek: Bytom Dworzec
05:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
05:05 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
05:06 606 Kierunek: Błędów Zagórze
05:07 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:08 24 Kierunek: Bytom Dworzec
05:10 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
05:11 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:20 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
05:21 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:30 243 Kierunek: Ratanice
05:30 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
05:38 99 Kierunek: Bytom Dworzec
05:43 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:44 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:45 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
05:45 40 Kierunek: Będzin Johnson Electric
05:46 606 Kierunek: Błędów Zagórze
05:55 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
05:55 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
05:57 107 Kierunek: Sączów Kościół
06:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
06:02 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:05 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
06:07 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:08 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
06:12 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
06:15 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:15 24 Kierunek: Bytom Dworzec
06:15 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:15 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:15 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
06:30 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:30 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:33 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:40 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
06:41 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
06:41 243 Kierunek: Ratanice
06:43 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
06:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
06:51 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
06:52 99 Kierunek: Bytom Dworzec
06:55 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
07:01 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:03 606 Kierunek: Błędów Zagórze
07:04 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
07:08 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
07:11 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
07:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
07:20 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:20 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:21 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
07:22 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
07:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:34 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
07:35 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:35 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:40 24 Kierunek: Bytom Dworzec
07:45 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
07:45 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:48 107 Kierunek: Sączów Kościół
07:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
07:51 243 Kierunek: Ratanice
07:54 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
08:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
08:01 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
08:05 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:05 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
08:05 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:08 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
08:08 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
08:11 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
08:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
08:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
08:20 104 Kierunek: Bytom Dworzec
08:20 99 Kierunek: Bytom Dworzec
08:25 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:31 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:35 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:35 606 Kierunek: Błędów Zagórze
08:45 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
08:46 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
08:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
08:51 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:51 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:52 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
08:55 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:00 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
09:05 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:08 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
09:10 24 Kierunek: Bytom Dworzec
09:11 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
09:15 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
09:19 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
09:22 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:29 243 Kierunek: Ratanice
09:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:32 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
09:40 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
09:45 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:45 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
09:50 99 Kierunek: Bytom Dworzec
09:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
09:56 107 Kierunek: Sączów Kościół
10:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
10:01 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:01 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
10:08 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
10:10 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
10:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:14 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
10:16 606 Kierunek: Błędów Zagórze
10:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
10:20 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:20 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:25 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
10:25 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:25 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:31 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
10:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:45 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
10:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
10:50 24 Kierunek: Bytom Dworzec
10:59 243 Kierunek: Ratanice
11:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
11:05 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:08 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
11:10 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:11 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
11:12 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
11:13 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
11:14 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
11:15 606 Kierunek: Błędów Zagórze
11:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
11:17 200 Kierunek: Sączów Kościół
11:21 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:30 99 Kierunek: Bytom Dworzec
11:30 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:32 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
11:35 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:38 104 Kierunek: Bytom Dworzec
11:40 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:45 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
11:50 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
11:50 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
11:50 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:51 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:55 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
12:05 606 Kierunek: Błędów Zagórze
12:05 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:08 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
12:12 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
12:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
12:13 107 Kierunek: Sączów Kościół
12:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
12:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
12:16 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:20 24 Kierunek: Bytom Dworzec
12:29 243 Kierunek: Ratanice
12:31 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:32 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:35 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:40 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:41 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:41 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
12:45 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
12:45 99 Kierunek: Bytom Dworzec
12:45 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
12:55 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
13:01 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:02 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
13:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
13:10 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
13:11 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
13:15 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
13:16 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:17 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
13:18 606 Kierunek: Błędów Zagórze
13:20 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:22 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:25 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:25 200 Kierunek: Sączów Kościół
13:30 24 Kierunek: Bytom Dworzec
13:35 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
13:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
14:05 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:05 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:05 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
14:08 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:09 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
14:09 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:10 99 Kierunek: Bytom Dworzec
14:11 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:12 42 Kierunek: Bytom Dworzec
14:14 606 Kierunek: Błędów Zagórze
14:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:15 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:15 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
14:15 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:17 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
14:18 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
14:19 104 Kierunek: Bytom Dworzec
14:20 107 Kierunek: Sączów Kościół
14:22 225 Kierunek: Zendek Szkoła
14:30 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
14:30 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:35 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:36 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
14:39 243 Kierunek: Ratanice
14:40 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:55 24 Kierunek: Bytom Dworzec
15:00 61 Kierunek: Katowice Dworzec
15:06 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:11 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:11 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
15:17 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
15:20 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:22 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
15:25 99 Kierunek: Bytom Dworzec
15:27 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:34 200 Kierunek: Sączów Kościół
15:35 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:35 921 Kierunek: Grodziec Kijowska
15:35 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
15:37 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
15:38 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
15:39 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:40 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:40 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:50 243 Kierunek: Ratanice
15:54 24 Kierunek: Bytom Dworzec
15:56 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:01 61 Kierunek: Katowice Dworzec
16:01 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
16:09 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:13 42 Kierunek: Bytom Dworzec
16:14 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:17 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
16:25 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:32 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
16:36 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:39 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:44 921 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:45 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:55 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
16:56 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:58 606 Kierunek: Błędów Zagórze
17:00 243 Kierunek: Ratanice
17:00 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:01 61 Kierunek: Katowice Dworzec
17:07 225 Kierunek: Zendek Szkoła
17:07 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:08 42 Kierunek: Bytom Dworzec
17:08 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
17:11 901 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:12 24 Kierunek: Bytom Dworzec
17:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
17:17 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
17:27 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:29 107 Kierunek: Sączów Kościół
17:29 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:39 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:50 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
17:54 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
17:58 99 Kierunek: Bytom Dworzec
18:01 61 Kierunek: Katowice Dworzec
18:05 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:07 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:09 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:10 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:15 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
18:16 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
18:17 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
18:20 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:20 243 Kierunek: Ratanice
18:25 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:37 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:38 42 Kierunek: Bytom Dworzec
18:44 24 Kierunek: Bytom Dworzec
19:01 61 Kierunek: Katowice Dworzec
19:02 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
19:09 721 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:11 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
19:21 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
19:25 99 Kierunek: Bytom Dworzec
19:27 606 Kierunek: Błędów Zagórze
19:33 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:35 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
19:36 200 Kierunek: Siemonia Kościół
19:37 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:47 625 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
19:56 61 Kierunek: Katowice Dworzec
20:00 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:00 269 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
20:05 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:08 42 Kierunek: Bytom Dworzec
20:11 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:13 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
20:16 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
20:20 24 Kierunek: Bytom Dworzec
20:35 243 Kierunek: Ratanice
20:37 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:40 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:41 79 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
20:45 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
20:45 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:48 606 Kierunek: Błędów Zagórze
21:04 104 Kierunek: Bytom Dworzec
21:06 61 Kierunek: Katowice Dworzec
21:11 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:15 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
21:15 99 Kierunek: Bytom Dworzec
21:21 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
21:25 16 Kierunek: Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury
21:28 42 Kierunek: Bytom Dworzec
21:37 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:42 225 Kierunek: Łagisza Elektrownia
21:45 24 Kierunek: Bytom Dworzec
22:11 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
22:12 616 Kierunek: Osiedle Zamkowe Krośnieńska
22:14 97 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:15 125 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:15 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
22:15 243 Kierunek: Ratanice
22:18 42 Kierunek: Bytom Dworzec
22:22 225 Kierunek: Mierzęcice Magazyny
22:23 606 Kierunek: Błędów Zagórze
22:24 769 Kierunek: Siewierz Dom Kultury
22:30 67 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:37 40 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:45 722 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:06 61 Kierunek: Milowice Hala Sportowa
23:34 40 Kierunek: Będzin Kościuszki

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję