Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Będzin Aleja Kołłątaja Stanowisko: 2

Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
00:44 902N Kierunek: Zagórze Zajezdnia
04:20 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
04:23 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
04:45 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:05 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
05:09 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:16 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:17 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:25 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
05:32 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
05:33 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
05:34 818 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:38 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:45 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
05:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
05:54 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:02 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:04 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:05 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:06 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:07 606 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:19 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
06:21 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:30 40 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:32 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:38 603 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
06:40 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
06:41 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
06:49 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
06:53 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:54 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
06:54 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:01 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:05 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:06 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:29 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
07:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:38 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
07:40 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:41 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:43 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
07:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
07:50 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
07:56 606 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:03 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:06 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:20 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:24 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
08:29 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
08:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:40 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
08:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
08:47 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
08:54 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:09 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
09:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:25 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
09:32 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
09:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:45 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
09:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
09:52 603 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
10:04 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
10:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:17 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
10:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:22 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
10:35 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
10:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
10:49 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
11:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:07 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
11:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:19 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
11:24 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:35 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
11:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
11:52 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
12:04 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
12:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:25 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
12:32 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
12:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:37 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
12:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
12:57 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:00 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:04 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
13:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:12 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
13:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:25 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
13:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:40 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:42 90 Kierunek: Osiedle Syberka Pawilony
13:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
13:50 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
13:53 603 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
14:02 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
14:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:06 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:09 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
14:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:30 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:37 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
14:37 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
14:40 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
14:47 606 Kierunek: Będzin Kościuszki
14:49 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:05 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:06 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:07 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
15:09 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
15:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:19 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
15:20 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:37 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
15:40 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:50 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
15:52 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
15:53 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
16:02 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
16:05 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:05 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:06 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:30 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:32 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
16:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:37 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
16:40 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
16:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
16:49 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:06 814 Kierunek: Milowice Osiedle Kalety
17:08 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:19 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
17:32 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
17:35 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
17:54 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
17:59 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
17:59 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
18:06 814 Kierunek: Milowice Osiedle Kalety
18:17 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
18:17 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:35 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
18:36 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:38 603 Kierunek: Sosnowiec Szpital Wojewódzki
18:47 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
18:50 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:03 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
19:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:14 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
19:15 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:17 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
19:33 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
19:35 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:43 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
19:45 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
19:45 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:14 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:24 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
20:25 25 Kierunek: Grodziec Różyckiego
20:30 928 Kierunek: Będzin Kościuszki
20:45 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:00 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:05 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
21:19 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:24 814 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:39 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:40 606 Kierunek: Będzin Kościuszki
21:45 807 Kierunek: Katowice Piotra Skargi
21:57 90 Kierunek: Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia
22:00 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:01 603 Kierunek: Będzin Kościuszki
22:24 61 Kierunek: Katowice Dworzec
22:45 27 Kierunek: Katowice Plac Wolności
22:49 814 Kierunek: Milowice Osiedle Kalety
22:56 260 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:04 28 Kierunek: Będzin Kościuszki
23:22 814 Kierunek: Milowice Osiedle Kalety

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję