Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Przystanek: Będzin Aleja Kołłątaja Stanowisko: 1

Godzina odjazdu Linia Kierunek / Ostatni przystanek dla kursu
03:25 902N Kierunek: Zagórze Zajezdnia
03:27 904N Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
04:36 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
04:43 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
04:51 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
04:59 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:04 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:12 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:19 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
05:21 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
05:21 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
05:25 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:29 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
05:31 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
05:35 40 Kierunek: Będzin Johnson Electric
05:36 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
05:48 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
05:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
05:59 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:11 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
06:12 40 Kierunek: Będzin Johnson Electric
06:18 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:19 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:19 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:19 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:21 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
06:35 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
06:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
06:40 606 Kierunek: Błędów Zagórze
06:41 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
06:43 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
06:56 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
06:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
07:09 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
07:10 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:10 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
07:19 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
07:21 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
07:26 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:26 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
07:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
07:40 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:46 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
07:46 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
07:50 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
07:54 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
07:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
08:07 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:09 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
08:10 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:14 606 Kierunek: Błędów Zagórze
08:26 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
08:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
08:40 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
08:50 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:56 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
08:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
08:59 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
09:16 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
09:25 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
09:26 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
09:26 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
09:30 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
09:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
09:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
09:56 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:02 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
10:20 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
10:26 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:26 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
10:30 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
10:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
10:44 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
10:46 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
10:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
10:56 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:05 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
11:21 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
11:26 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:27 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
11:37 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
11:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
11:48 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
11:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
11:56 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:11 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
12:18 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:20 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
12:21 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
12:21 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
12:26 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:39 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
12:41 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
12:51 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
12:56 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:07 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
13:09 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:20 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:20 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
13:21 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
13:21 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
13:26 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
13:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
13:49 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
13:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
13:56 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
13:56 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:04 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
14:09 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:11 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
14:21 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
14:26 807 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:27 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
14:34 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
14:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
14:51 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
14:53 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
14:56 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
14:56 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
14:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
15:09 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
15:16 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
15:21 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
15:25 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
15:26 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
15:27 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
15:31 606 Kierunek: Błędów Zagórze
15:40 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
15:41 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
15:52 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
15:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
15:57 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
16:10 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
16:10 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:18 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
16:22 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
16:26 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
16:27 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
16:31 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
16:40 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
16:50 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
16:53 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
16:56 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
17:02 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
17:04 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
17:16 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
17:20 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:27 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
17:36 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
17:36 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
17:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
17:47 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
17:54 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
17:56 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
18:10 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
18:20 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
18:26 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
18:29 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
18:39 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
18:46 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
18:50 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
18:56 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
19:09 928 Kierunek: Kazimierz Górniczy Kopalnia
19:20 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
19:21 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
19:22 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
19:22 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
19:28 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
19:30 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
19:31 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
19:41 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
19:52 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
19:57 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
20:04 603 Kierunek: Kuźniczka Nowa
20:11 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
20:21 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
20:22 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
20:31 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
20:47 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
20:52 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
20:56 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
21:11 606 Kierunek: Błędów Zagórze
21:14 27 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
21:21 814 Kierunek: Tworzeń Huta Katowice
21:21 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
21:36 61 Kierunek: Będzin Johnson Electric
21:36 25 Kierunek: Będzin Sienkiewicza
21:52 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
22:13 90 Kierunek: Zagórze Zajezdnia
22:21 28 Kierunek: Maczki Kościuszki
22:26 260 Kierunek: Porąbka Osiedle Juliusz II
22:29 606 Kierunek: Błędów Zagórze
22:31 814 Kierunek: Gołonóg Dworzec PKP
22:52 807 Kierunek: Gołonóg Zajezdnia
23:21 27 Kierunek: Gołonóg Kosmonautów

Ten serwis używa cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.

Akceptuję