Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Uruchomienie linii metropolitalnych M12, M13 i M17

Data obowiązywania od: 03.06.2023

Dotyczy linii metropolitalnych M12, M13, M17 oraz linii autobusowych 29, 42, 45, 69, 294, 525, 594, 655

3 czerwca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Uruchomiona zostanie nowa linia metropolitalna M12 kursująca na trasie Katowice Sądowa – Gostyń Drzymały, która:
  • połączy Katowice z Mikołowem, Łaziskami, Wyrami i Gostynią,
  • utworzy pierwsze bezpośrednie połączenie Wyr i Katowic,
  • w dni robocze, soboty oraz niedziele i święta linia będzie kursować w relacji Katowice Sądowa – Gostyń Drzymały z częstotliwością co 60 min,
  • w dni robocze oraz soboty uruchomione zostaną dodatkowe kursy w relacji skróconej: Katowice Sądowa – Łaziska Średnie Zwycięstwa z częstotliwością co 60 min zapewniając na odcinku pomiędzy Katowicami a Łaziskami Górnymi wspólną częstotliwość co 30 minut.

Linia metropolitalna M12:

Trasa linii metropolitalnej M12 w kierunku Gostyń Drzymały (kurs wariantowy do przystanku Łaziska Średnie Zwycięstwa):

 • Katowice Sądowa 1A – Katowice Dworzec 02 – Katowice Mikołowska 01 – Katowice AWF 01 – Brynów W. Pola 01 – Brynów Centrum Przesiadkowe 01 – Piotrowice Fabryka Maszyn 01 – Zarzecze Owsiana 01 – Kamionka Szkoła 01 – Mikołów Dworzec 01 – Łaziska Górne Ratusz 04 – (Łaziska Średnie Zwycięstwa 03*) – Łaziska Średnie Szyb Aleksander 01** – Łaziska Średnie Szkoła 01** – Wyry Główna 01** – Wyry Przejazd Kolejowy 02** – Gostyń Poczta 02** – Gostyń Szkoła 01** – Gostyń Drzymały 01**.

( * ) – przystanek obsługiwany w kursach skróconych do przystanku Łaziska Średnie Zwycięstwa,

( ** ) – przystanek obsługiwany w kursach do przystanku Gostyń Drzymały.

 

Trasa linii metropolitalnej M12 w kierunku Katowice Sądowa:

 • Gostyń Drzymały 02** – Gostyń Szkoła 02** – Gostyń Poczta 01** – Wyry Przejazd Kolejowy 01** – Wyry Główna 02** – Łaziska Średnie Szkoła 02** – Łaziska Średnie Szyb Aleksander 02** – (Łaziska Średnie Zwycięstwa 01*) – Łaziska Górne Ratusz 02 – Mikołów Dworzec 05 – Kamionka Szkoła 02 – Zarzecze Owsiana 02 – Piotrowice Fabryka Maszyn 02 – Brynów Centrum Przesiadkowe 02 – Brynów W. Pola 02 – Katowice AWF 02 – Katowice Mikołowska 02 – Katowice Mikołowska Sąd 01 – Katowice Dworzec 10 – Katowice Sądowa 2A.

( * ) – przystanek obsługiwany w kursach skróconych z przystanku Łaziska Średnie Zwycięstwa,

( ** ) – przystanek obsługiwany w kursach z przystanku Gostyń Drzymały.

 

Ponadto w związku z uruchomieniem linii metropolitalnej M12 wprowadzone zostaną zmiany w obecnej siatce połączeń: 

 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii autobusowej 29 zakładającego skrócenie trasy przejazdu do relacji: Zgoń Pętla – Brynów Centrum Przesiadkowe, 
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii autobusowej 45 zakładającego wydłużenie trasy przejazdu do relacji: Łaziska Średnie Dworzec PKP – Katowice Sądowa, 
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii autobusowej 69 polegającej na wydłużeniu wybranych kursów z relacji: Mikołów Dworzec – Woszczyce Centrum do relacji: Mikołów Dworzec – Żory Centrum Przesiadkowe, 
 • rozdzielenie linii autobusowej 294 na dwie linie okrężne: 294 oraz 594 wraz ze zmianą trasy na terenie Łazisk Górnych, 
 • zawieszenie funkcjonowania linii autobusowej 525, 
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii 655 zakładającego wprowadzenie w dni robocze kursów wariantowych w relacji: Mikołów Dworzec – Orzesze Kościół.

Linie autobusowe 294 i 594:

Trasa linii autobusowej 294:

 • Mikołów Dworzec 02 – Mikołów Plac Synagogi 02 – Mikołów Kolonia Wojewódzka 02 – Mikołów Kolonia 02 – Wyry I 02 – Wyry Skrzyżowanie 02 – Wyry Główna 01 – Wyry Urząd Gminy 01 – Wyry Przejazd Kolejowy 02 – Gostyń Pszczyńska 02 – Gostyń Łuczników 02 – Gostyń Poczta 02 – Gostyń Szkoła 01 – Gostyń Motyla 01 – Gostyń Mamzera 01 – Gostyń Drzymały 01 – Gostyń Wroni Kąt 01 – Mościska Skrzyżowanie 01 – Zawiść Skrzyżowanie 02 – Łaziska Górne Kopanina 01* – Łaziska Górne Wyzwolenia 02* – Łaziska Górne Huta 02* – Łaziska Górne Cieszyńska 02 – Łaziska Górne Ratusz 02 – Łaziska Górne Ogrodowa 02 – Łaziska Górne Pomnik 02 – Łaziska Średnie Zwycięstwa 02 – Łaziska Średnie Boisko 02 – Łaziska Średnie Kopalniana 02 – Łaziska Dolne Ligonia 02 – Łaziska Dolne Kościół 02 – Łaziska Dolne Mikołowska 02 – Mikołów Wymyślanka 02 – Mikołów Bpa Bandurskiego 01 – Mikołów Plac Synagogi 01 – Mikołów Dworzec 06.

( * ) – kurs wariantowy umożliwiający powroty pracowników z Huty Łaziska (Łaziska Górne Kopanina 01 jest przystankiem początkowym kursu od Huty Łaziska).

Trasa linii autobusowej 594:

 • Mikołów Dworzec 02 – Mikołów Plac Synagogi 02 – Mikołów Aqua Plant 01 – Mikołów Wymyślanka 01 – Łaziska Dolne Mikołowska 01 – Łaziska Dolne Kościół 01 – Łaziska Dolne Ligonia 01 – Łaziska Średnie Kopalniana 01 – Łaziska Średnie Boisko 01 – Łaziska Średnie Zwycięstwa 01 – Łaziska Górne Pomnik 01 – Łaziska Górne Ogrodowa 01 – Łaziska Górne Ratusz 01 – Łaziska Górne Cieszyńska 01 – Łaziska Górne Huta 01* – Łaziska Górne Wyzwolenia 01* – Łaziska Górne Kopanina 01* – Zawiść Skrzyżowanie 01 – Mościska Skrzyżowanie 02 – Gostyń Wroni Kąt 02 – Gostyń Drzymały 02 – Gostyń Mamzera 02 – Gostyń Motyla 02 – Gostyń Szkoła 02 – Gostyń Poczta 01 – Gostyń Łuczników 01 – Gostyń Pszczyńska 01 – Wyry Przejazd Kolejowy 01 – Wyry Urząd Gminy 02 – Wyry Główna 02 – Wyry Skrzyżowanie 01 – Wyry I 01 – Mikołów Kolonia 01 – Mikołów Kolonia Wojewódzka 01 – Mikołów Plac Synagogi 01 – Mikołów Dworzec 06.

( * ) – kurs wariantowy umożliwiający dojazdy pracowników do Huty Łaziska (Łaziska Górne Kopanina 01 jest przystankiem końcowym w kursach do Huty).

 

Wraz z wdrożeniem ww. zmian wprowadzona zostanie także zmiana nazw przystanków na terenie gminy Łaziska Górne:

L.p.

Obecna nazwa przystanku:

Nowa nazwa przystanku:

1.

Łaziska Dolne I

Łaziska Dolne Mikołowska

2.

Łaziska Dolne II

Łaziska Dolne Ligonia

3.

Łaziska Dolne GS

Łaziska Dolne Stroma

4.

Łaziska Średnie Plac Autobusowy

Łaziska Średnie Zwycięstwa

5.

Łaziska Średnie Szyb Waleska

Łaziska Średnie Wyrska

6.

Łaziska Górne Dyrekcja

Łaziska Górne Cieszyńska

7.

Łaziska Górne Huta I

Łaziska Górne Huta

8.

Łaziska Górne Huta II

Łaziska Górne Wyzwolenia

9.

Brada I

Brada Przysiółki

 

 

Zmianie ulegnie także obsługa stanowisk przystankowych na dworcu autobusowym w Mikołowie w następujący sposób:

 

Nr stanowiska

Kierunek

Linie odjeżdżające
ze stanowiska

Przed zmianą

Po zmianie

Przed zmianą

Po zmianie

01

Mikołów Mokre

Mikołów Mokre
Łaziska Górne

620, J (tylko do 04.06), K, P

M12, 29, 505, 620, 655, K, P

02

Mikołów Pl. Synagogi Łaziska Górne
Łaziska Średnie
Wyry

Mikołów Pl. Synagogi
Łaziska Średnie
Wyry

29, 37, 45, 69, 75, 157, 294, 505, 525, 655

37, 45, 69, 157, 294, 594

04

Mikołów Wygoda
Gliwice
Ruda Śląska Halemba

Mikołów Wygoda
Gliwice
Ruda Śląska Halemba

41, 82, 245, 982, M18

M18, 41, 82, 245, 541 (linia kursuje od 05.06), 982

05

Mikołów Kamionka, Katowice

Mikołów Kamionka, Katowice

J (tylko do 04.06), 29, 37, 45, 695, 905N

M12, 29, 37, 45,

529 (linia kursuje od 05.06), 695, 905N

 

 

3 czerwca 2023 r. uruchomiona zostanie także nowa linia metropolitalna M13 kursująca na trasie Katowice Sądowa – Bobrek Inwestycyjna Pętla II, która:

 • połączy Katowice z Mysłowicami oraz dzielnicą Sosnowca Niwką, Dańdówką oraz Bobrkiem,
 • zapewni dojazd z Katowic do obszarów przemysłowych,
 • kursować będzie w tygodniu co 30 minut, a soboty oraz niedzielę i święta co 60 minut,

oraz linia metropolitalna M17 kursująca na trasie Bytom Dworzec – Sosnowiec Urząd Miasta, która:

 • połączy Bytom z Sosnowcem oraz Piekarami Śląskimi, Siemianowicami i Czeladzią,
 • w dni robocze kursować będzie co 30 minut, a w soboty, niedziele oraz święta co 60 minut.

Linia metropolitalna M13:

Trasa linii metropolitalnej M13 w kierunku Katowice Sądowa:

 • Bobrek Inwestycyjna Pętla II 01 – Bobrek Logistyczna 02 – Bobrek Innowacyjna 02 – Dańdówka Osiedle Kalinowa 02 – Niwka Pawiak 01 – Niwka Fabryka 01 – Niwka Kościół 01 – Mysłowice Kościół 02 – Mysłowice Cmentarz 01 – Mysłowice Mikołowska Markety 01 – Giszowiec Mysłowicka 04 – Giszowiec Radosna 01 – Giszowiec Kościół 01 – Katowice Francuska 02 – Katowice Dworzec 10 – Katowice Sądowa 2A.

Trasa linii metropolitalnej M13 w kierunku Bobrek Inwestycyjna Pętla II:

 • Katowice Sądowa 1A – Katowice Dworzec 05 – Katowice Jagiellońska 01 – Katowice Komenda Policji 01 – Giszowiec Kościół 02 – Giszowiec Mysłowicka 01 – Giszowiec Radosna 02 – Mysłowice Mikołowska Markety 02 –  Mysłowice Cmentarz 02 – Mysłowice Kościół 01 – Niwka Kościół 02 – Niwka Fabryka 02 – Niwka Pawiak 02 – Dańdówka Osiedle Kalinowa 01 – Bobrek Innowacyjna 03 – Bobrek Inwestycyjna Pętla I 01 – Bobrek Inwestycyjna Wiadukt 01 – Bobrek Inwestycyjna Pętla II 01.

Linia metropolitalna M17:

Trasa linii metropolitalnej M17 w kierunku Sosnowiec Urząd Miasta:

 • Bytom Dworzec 09 – Rozbark Siemianowicka 01 – Brzeziny Śląskie Stare Osiedle 04 – Brzeziny Śląskie Skrzyżowanie 02 – Dąbrówka Wielka 02 – Bańgów Zachodnia 02 – Bańgów Strefa 01 – Czeladź Stare Miasto 02 – Czeladź Dworzec 01 – Piaski Skrzyżowanie 01 – Pogoń Grota-Roweckiego 02 – Sosnowiec Dworzec PKP 02 – Sosnowiec Urząd Miasta 04.

Trasa linii metropolitalnej M17 w kierunku Bytom Dworzec:

 • Sosnowiec Urząd Miasta 04 – Sosnowiec Dworzec PKP 03 – Pogoń Aleja Mireckiego 01 – Piaski Skrzyżowanie 02 – Czeladź Dworzec 01 – Czeladź Stare Miasto 01 – Bańgów Strefa 02 – Bańgów Zachodnia 01 – Dąbrówka Wielka 01 – Brzeziny Śląskie Skrzyżowanie 01 – Brzeziny Śląskie Stare Osiedle 01 – Rozbark Siemianowicka 02 – Bytom Plac Sobieskiego 01 – Bytom Dworzec 09.

 

Ponadto w związku z uruchomieniem linii metropolitalnej M17:

 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 42 polegająca na korekcie godzin odjazdów oraz zmniejszeniu liczby kursów.