Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej

Data obowiązywania od: 01.04.2023
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2023 13:09

Dotyczy linii tramwajowych: 0, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 59, 60, 62, linii autobusowych: 6, 7, 7N, 23, 830, 920, M3 oraz autobusowej komunikacji zastępczej: T-7, T-9, T-10, T-14, T-15, T-34, T-38

W związku z zakończeniem bieżących oraz rozpoczęciem kolejnych prac modernizacyjnych prowadzonych przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz sprawdzania rozkładów jazdy w Internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

29 lipca 2023 r. w związku z przebudową wiaduktu tramwajowego nad DK 86 w Będzinie i zakończeniem prac związanych z modernizacją infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach:

 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii tramwajowej 21 na dni robocze oraz dni wolne od pracy na trasie Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy – Milowice Pętla, polegający na korekcie czasów przejazdu.                                                                                                                
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii tramwajowej 22 na dni robocze oraz dni wolne od pracy na trasie Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy – Os. Zamkowe Pętla, polegający na korekcie trasy i czasów przejazdu.
 • Uruchomiona zostanie linia autobusowa komunikacji zastępczej Z-2 na trasie Czeladź Dworzec – Będzin Stadion. Tym samym kursowanie tramwajów na trasie Będzin Rondo – Czeladź Dworzec zostanie zawieszone.

Trasa Z-2 w kierunku przystanku Będzin Stadion:

Czeladź Dworzec 02 – Czeladź Grodziecka 01 – Czeladź Strefa Ekonomiczna 03 – Piaski Centrum Handlowe 01 – Os. Syberka 32 – Będzin Czeladzka 32 – Będzin Zamek 01 – Będzin Stadion 01.

Trasa Z-2 w kierunku przystanku Czeladź Dworzec:

Będzin Stadion 01 – Będzin Stadion 02 – Będzin Rondo 32 – Będzin Czeladzka 31 – Os. Syberka 31 – Piaski Centrum Handlowe 02 – Czeladź Strefa Ekonomiczna 04 – Czeladź Grodziecka 32 – Czeladź Dworzec 02.

 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii tramwajowej 7 na dni robocze i dni wolne od pracy w związku ze skróceniem trasy do przystanku Zawodzie Centrum Przesiadkowe.
 • Wznowione zostanie kursowanie linii tramwajowej 14 na trasie Katowice Pl. Wolności – Szopienice Pętla.
 • Wznowione zostanie kursowanie linii tramwajowej 15 na trasie Katowice Pl. Wolności – Zagórze Rondo Jana Pawła II.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii tramwajowej 20 na dni robocze i dni wolne od pracy w związku z przedłużeniem trasy do przystanku Szopienice Pętla.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii tramwajowej 23 w dni wolne od pracy w związku ze zmniejszeniem liczby kursów. Obsługa połączeń będzie realizowana wyłącznie taborem zabytkowym.
 • Wznowione zostanie kursowanie linii tramwajowej 26 na trasie Milowice Pętla – Pogoń Akademiki.
 • Kursowanie linii tramwajowych 35 i 37 zostanie zawieszone.
 • Uruchomione zostanie kursowanie linii tramwajowej 41 w sobotę.
 • Linia autobusowa komunikacji zastępczej T-14 zostanie skrócona do relacji Szopienice Kościół – Mysłowice Poczta.
 • Kursowanie linii autobusowych komunikacji zastępczej T-15 i T-34 zostanie zawieszone.

19 czerwca 2023 r.:

 • nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii tramwajowej 0 na trasie Katowice Pl. Wolności – Chorzów Stadion Śl. Pętla Zach. polegająca na korekcie godzin kursowania,
 • wznowienie kursowania linii tramwajowej 23 na trasie Zawodzie Zajezdnia - Chorzów Stadion Śl. Pętla Zach. w soboty i niedziele,
 • wznowienie kursowania linii tramwajowej 41 na trasie Katowice Pl. Miarki - Chorzów Stadion Śl. Pętla Zach. w dni robocze.

11 czerwca 2023 r.:

 • nastąpi korekta rozkładu jazdy linii tramwajowej 0 na trasie Katowice Plac Wolności – Chorzów Stadion Śląski Pętla polegająca na wprowadzeniu kursów przez cały dzień roboczy w zamian za zawieszoną linię tramwajową 19,
 • wznowione zostanie kursowanie linii tramwajowej 6 na trasie Chorzów Batory Zajezdnia – Brynów Centrum Przesiadkowe,
 • wprowadzona zostanie godzinowa korekta rozkładu jazdy linii tramwajowej 7,
 • wprowadzona zostanie nowa trasa linii tramwajowej 13 w relacji Siemianowice Plac Skargi – Chorzów Batory Zajezdnia, w zamian za zawieszoną linię 43,
 • wprowadzona zostanie godzinowa korekta rozkładu jazdy linii tramwajowej 16,
 • wprowadzona zostanie nowa trasa przejazdu linii tramwajowej 17 w relacji Bytom Plac Sikorskiego – Świętochłowice Szkolna,
 • zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej 19,
 • wznowione zostanie kursowanie linii tramwajowej 20 na trasie Chorzów Rynek – Zawodzie Zajezdnia,
 • od 11 do 18 czerwca 2023 r. zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej 23,
 • wprowadzona zostanie godzinowa korekta rozkładu jazdy linii tramwajowej 36, polegająca na zmniejszeniu częstotliwości kursowania z 8 do 15 minut,
 • wprowadzona zostanie godzinowa korekta rozkładu jazdy linii tramwajowej 37, polegająca na zwiększeniu częstotliwości kursowania z 15 do 8 minut,
 • zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej 43,
 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii tramwajowej 46 na trasie Koszutka Słoneczna Pętla – Brynów Centrum Przesiadkowe, w zamian za zawieszoną linę 43,
 • zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej 62,
 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy autobusowej komunikacji zastępczej T-7 polegająca na skróceniu trasy przejazdu do relacji Chorzów Batory Zajezdnia – Świętochłowice Kubiny.

Uruchomione zostaną nowe przystanki:

 • Świętochłowice Szkolna 01t i 02t, zlokalizowane na ul. Katowickiej między ul. Szkolną i Pocztową,
 • Świętochłowice Szkolna 31 i 32, zlokalizowane na ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną.

- - - -

W związku z rozpoczęciem przebudowy torowiska od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza w Katowicach – Szopienicach, wznowieniem ruchu tramwajów między przystankami Katowice Stęślickiego i Dąb Huta Baildon oraz między przystankami Katowice Plac Wolności i Załęże Pośpiecha, wznowieniem ruchu tramwajów między przystankami Świętochłowice Gazownia i Chorzów Batory Dworzec PKP oraz wstrzymaniem ruchu tramwajów między przystankami Świętochłowice Gazownia i Chorzów Bałtycka występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz sprawdzania rozkładów jazdy w Internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

Aktualizacja III: 25 kwietnia 2023 r. wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy autobusowej komunikacji zastępczej T-14 zakładająca uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 02:40 z Mysłowic w kierunku Zawodzia. 

Aktualizacja II: 12 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy autobusowej komunikacji zastępczej T-14 i T-34 oraz linii tramwajowej 35;
 • wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii autobusowej 920 kursującej na trasie Katowice Aleja Korfantego – Szopienice Bednorza;
 • zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej 15;
 • uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-15 na trasie Sosnowiec Urząd Miasta – Zawodzie Centrum Przesiadkowe.

Aktualizacja: 7 kwietnia 2023 r. wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii autobusowej komunikacji zastępczej T-14 polegająca na uruchomieniu dodatkowych kursów w dni robocze w godz. od 06:00 do 07:00 oraz od 15:00 do 16:00. 

Od 7 do 11 kwietnia 2023 r. linia autobusowej komunikacji zastępczej T-34 będzie kursowała według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego zwiększenie liczby kursów.

1 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • zawieszenie kursowania linii tramwajowych 14, 26, 34, 41, 59, 60;
 • wznowienie kursowania linii tramwajowych: 0, 23, 43 na stałych trasach;
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii tramwajowych: 3, 5, 10, 13, 16, 36, 37;
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii tramwajowych 9 i 17 na trasie Bytom Plac Sikorskiego – Chorzów Batory Zajezdnia;
 • wznowienie kursowania linii tramwajowej 7 na trasie: Zawodzie Zajezdnia – Bytom Plac Sikorskiego oraz wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na dni robocze oraz dni wolne od pracy;
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii tramwajowej 19 na dni robocze oraz w dni wolne od pracy na trasie Katowice Plac Wolności – Chorzów Rynek – Chorzów Batory Zajezdnia;
 • uruchomienie linii tramwajowej 35 na trasie Zagórze Rondo Jana Pawła II - Milowice Pętla;
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii tramwajowej 46 obowiązującego tylko w soboty;
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii tramwajowej 49 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na trasie Stroszek Zajezdnia – Bytom Plac Sikorskiego – Łagiewniki Zajezdnia;
 • uruchomienie kursowania linii tramwajowej 62 na trasie: Zawodzie Zajezdnia – Katowice Rynek – Chorzów Batory Dworzec PKP – Chorzów Rynek – Katowice Rondo – Katowice Rynek – Katowice Plac Miarki – Brynów Centrum Przesiadkowe oraz wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na dni robocze oraz dni wolne od pracy;
 • zawieszenie kursowania autobusowej komunikacji zastępczej T-7;
 • uruchomienie linii autobusowej komunikacji zastępczej T-9 na trasie Chorzów Rynek – Świętochłowice Mijanka;
 • wydłużenie trasy linii autobusowej komunikacji zastępczej T-14 do relacji Zawodzie Centrum Przesiadkowe – Mysłowice Poczta;
 • uruchomienie linii autobusowej komunikacji zastępczej T-34 na trasie Zawodzie Centrum Przesiadkowe – Szopienice Pętla;
 • linie autobusowe 7, 7N i 23 będą kursowały według stałych rozkładów jazdy (odwołanie objazdu na odcinku Chorzów Batory Dworzec PKP – Świętochłowice Mijanka);
 • dla linii autobusowej 6 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy uwzględniający przywrócenie stałej trasy przejazdu na odcinku Chorzów Hajducka – Świętochłowice Mijanka.

Trasa linii tramwajowej 35 w kierunku Milowice Pętla:

 • Zagórze Rondo Jana Pawła II 02t – Zagórze Gwiezdna 01t – Zagórze Aleja Paderewskiego 01t – Zagórze Osiedle Białostocka II 01t – Zagórze Osiedle Białostocka I 01t – Zagórze Centrum Przesiadkowe 01t – Zagórze BMC 01t – Zagórze Małe 02t – Środula Osiedle 02t – Sielec Osiedle Zamkowa 04t – Sielec Kąpielisko 02t – Sielec Park 02t – Sosnowiec Estakada 02t – Sosnowiec Dworzec PKP 02t – Sosnowiec Aleja Mireckiego 01t – Sosnowiec Osiedle Piastów 01t – Sosnowiec Wysoka 01t – Sosnowiec Egzotarium 01t – Milowice Park Logistyczny 01t – Milowice Podjazdowa 01t – Milowice Zakłady Mięsne 01t – Milowice Hala Sportowa 01t – Milowice Pętla 01t.

Trasa linii tramwajowej 35 w kierunku Zagórze Rondo Jana Pawła II:

 • Milowice Pętla 01t – Milowice Hala Sportowa 02t – Milowice Zakłady Mięsne 02t – Milowice Podjazdowa 02t – Milowice Park Logistyczny 02t – Sosnowiec Egzotarium 02t – Sosnowiec Wysoka 02t – Sosnowiec Osiedle Piastów 02t – Sosnowiec Aleja Mireckiego 02t – Sosnowiec Dworzec PKP 01t – Sosnowiec Estakada 01t – Sielec Park 01t – Sielec Kąpielisko 01t – Sielec Osiedle Zamkowa 03t – Środula Osiedle 01t – Zagórze Małe 01t – Zagórze BMC 02t – Zagórze Centrum Przesiadkowe 02t – Zagórze Osiedle Białostocka I 02t – Zagórze Osiedle Białostocka II 02t – Zagórze Aleja Paderewskiego 02t – Zagórze Gwiezdna 02t – Zagórze Rondo Jana Pawła II 03t.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-9 w kierunku Świętochłowice Mijanka:

 • Chorzów Rynek 03 – Chorzów Powstańców Szkoła 31 – Chorzów Zjednoczenia 31 – Chorzów Powstańców Kościół Św. Jadwigi 01 – Chorzów Omańkowskiej 01t – Chorzów Bałtycka 01t – Świętochłowice Gazownia 02t – Świętochłowice Mijanka 01t – Świętochłowice Mijanka 03.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-9 w kierunku Chorzów Rynek:

 • Świętochłowice Mijanka 04 – Świętochłowice Mijanka 02t – Świętochłowice Gazownia 01t – Chorzów Bałtycka 02t – Chorzów Omańkowskiej 02t – Chorzów Kościół Św. Jadwigi 01 – Chorzów Sobieskiego 01t – Chorzów Rynek 03.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-14 w kierunku Mysłowice Poczta:

 • Zawodzie Centrum Przesiadkowe 01 – Szopienice Roździeńska nż 01 – Szopienice Wodociągi 01t – Burowiec 01 – Szopienice Bednorza 01 – Szopienice Kościół 31 – Szopienice Dwór 01t – Szopienice Pętla 01t – Szopienice Chemiczna 01t – Mysłowice Obrzeżna Północna 02t – Mysłowice Świerczyny 02t – Mysłowice Szpital 32 – Mysłowice Kopalnia 02 – Mysłowice Katowicka 02 – Mysłowice Kościół 01 – Mysłowice Urząd Miasta 01t – Mysłowice Poczta 32. 

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-14 w kierunku Zawodzie Centrum Przesiadkowe:

 • Mysłowice Poczta 32 – Mysłowice Kościół 02 – Mysłowice Towarowa 32 – Mysłowice Bytomska 32 – Mysłowice Szpital 31 – Mysłowice Świerczyny 01t – Mysłowice Obrzeżna Północna 31 – Szopienice Chemiczna 32 – Szopienice Pętla 32 – Szopienice Dwór 02t – Szopienice Kościół 34 – Szopienice Bednorza 02 – Burowiec 02 – Szopienice Wodociągi 02t – Szopienice Roździeńska nż 02 – Zawodzie Zajezdnia 01 – Zawodzie Centrum Przesiadkowe 02.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-34 w kierunku Szopienice Pętla:

 • Zawodzie Centrum Przesiadkowe 01 – Szopienice Roździeńska nż 01 – Szopienice Wodociągi 01t – Burowiec 01 – Szopienice Bednorza 01 – Szopienice Kościół 31 – Szopienice Dwór 01t – Szopienice Pętla 01t – Szopienice Chemiczna 01t – Szopienice Pętla 32.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-34 w kierunku Zawodzie Centrum Przesiadkowe:

 • Szopienice Pętla 32 – Szopienice Dwór 02t – Szopienice Kościół 34 – Szopienice Bednorza 02 – Burowiec 02 – Szopienice Wodociągi 02t – Szopienice Roździeńska nż 02 – Zawodzie Zajezdnia 01 – Zawodzie Centrum Przesiadkowe 02. 

Trasa linii tramwajowej 19 w kierunku Chorzów Batory Zajezdnia:

 • Katowice Plac Wolności 01t – Katowice Dworzec PKP 02t – Katowice Rynek 02t – Katowice Rondo 01t – Katowice Sokolska 01t – Katowice Stęślickiego 01t – Dąb Huta Baildon 01t – Dąb Silesia City Center 01t – Dąb Kościół 01t – Park Śląski Wesołe Miasteczko 01t – Park Śląski Ogród Zoologiczny 01t – Park Śląski Wejście Główne 01t – Chorzów Stadion Śląski 02t – Chorzów AKS 02t – Chorzów Teatr Rozrywki 02t – Chorzów Rynek 01t – Chorzów Dworcowa 01t – Chorzów Żeromskiego 01t – Chorzów Kościół Św. Jadwigi 02t –  Chorzów Szkoła Niewidomych 01t – Chorzów Dom Działkowca 01t – Chorzów Racławicka 01t – Chorzów Batory Dworzec PKP 01t – Chorzów Batory Piekarska 01t – Chorzów Batory Zajezdnia 03t.

Trasa linii tramwajowej 19 w kierunku Katowice Plac Wolności:

 • Chorzów Batory Zajezdnia 02t – Chorzów Batory Piekarska 02t – Chorzów Batory Dworzec PKP 02t – Chorzów Racławicka 02t – Chorzów Dom Działkowca 02t – Chorzów Szkoła Niewidomych 02t – Chorzów Kościół Św. Jadwigi 01t – Chorzów Sobieskiego 01t – Chorzów Rynek 05t – Chorzów Teatr Rozrywki 01t – Chorzów AKS 01t – Chorzów Stadion Śląski 01t – Park Śląski Wejście Główne 02t – Park Śląski Ogród Zoologiczny 02t – Park Śląski Wesołe Miasteczko 02t – Dąb Kościół 02t – Dąb Silesia City Center 02t – Dąb Huta Baildon 02t – Katowice Stęślickiego 02t – Katowice Sokolska 02t – Katowice Rondo 02t – Katowice Rynek 01t – Katowice Dworzec PKP 01t – Katowice Plac Wolności 01t.

Trasa linii tramwajowej 62 w kierunku Brynów Centrum Przesiadkowe:

 • Zawodzie Zajezdnia 03t – Zawodzie Centrum Przesiadkowe 04t – Zawodzie Łączna 02t – Zawodzie Ośrodek Sportowy 02t – Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny 02t – Zawodzie Paderewskiego 02t – Katowice Graniczna 02t – Katowice Szkoła Filmowa UŚ 02t – Katowice Rynek/ Teatr Śl./ 04t – Katowice Dworzec PKP 01t – Katowice Plac Wolności 01t – Katowice Sobieskiego 02t – Katowice Dąbrówki 01t – Załęże Pośpiecha 01t – Załęże Kościół 01t – Załęże Janasa 01t – Załęże Dwór 01t – Załęże Wiśniowa 01t – Załęże Dom Kultury 01t – Załęże Szkoła 01t – Chorzów Batory Zajezdnia 02t – Chorzów Batory Piekarska 02t – Chorzów Batory Dworzec PKP 02t – Chorzów Racławicka 02t – Chorzów Dom Działkowca 02t – Chorzów Szkoła Niewidomych 02t – Chorzów Kościół Św. Jadwigi 01t – Chorzów Sobieskiego 01t – Chorzów Rynek 05t – Chorzów Teatr Rozrywki 01t – Chorzów AKS 01t – Chorzów Stadion Śląski 01t – Park Śląski Wejście Główne 02t – Park Śląski Ogród Zoologiczny 02t – Park Śląski Wesołe Miasteczko 02t – Dąb Kościół 02t – Dąb Silesia City Center 02t – Dąb Huta Baildon 02t – Katowice Stęślickiego 02t – Katowice Sokolska 02t – Katowice Rondo 02t – Katowice Rynek 01t – Katowice Św. Jana 02t – Katowice Plac Miarki 01t – Katowice Jordana 02t – Katowice Stadion AWF 02t – Katowice Kościuszki Szpital 01t – Katowice Kościuszki Basen 01t – Brynów Zgrzebnioka 01t – Brynów Gawronów 01t – Brynów Drozdów 01t – Brynów Słowików 01t – Brynów Centrum Przesiadkowe 02t.

Trasa linii tramwajowej 62 w kierunku Zawodzie Zajezdnia:

 • Brynów Centrum Przesiadkowe 01t – Brynów Słowików 02t – Brynów Drozdów 02t – Brynów Gawronów 02t – Brynów Zgrzebnioka 02t – Katowice Kościuszki Basen 02t – Katowice Kościuszki Szpital 02t – Katowice Stadion AWF 01t – Katowice Jordana 01t – Katowice Plac Miarki 02t – Katowice Św. Jana 01t – Katowice Rynek 02t – Katowice Rondo 01t – Katowice Sokolska 01t – Katowice Stęślickiego 01t – Dąb Huta Baildon 01t – Dąb Silesia City Center 01t – Dąb Kościół 01t – Park Śląski Wesołe Miasteczko 01t – Park Śląski Ogród Zoologiczny 01t – Park Śląski Wejście Główne 01t – Chorzów Stadion Śląski 02t – Chorzów AKS 02t – Chorzów Teatr Rozrywki 02t – Chorzów Rynek 01t – Chorzów Dworcowa 01t – Chorzów Żeromskiego 01t – Chorzów Kościół Św. Jadwigi 02t –  Chorzów Szkoła Niewidomych 01t – Chorzów Dom Działkowca 01t – Chorzów Racławicka 01t – Chorzów Batory Dworzec PKP 01t – Chorzów Batory Piekarska 01t – Chorzów Batory Zajezdnia 01t – Załęże Szkoła 02t – Załęże Dom Kultury 02t – Załęże Wiśniowa 02t – Załęże Dwór 02t – Załęże Janasa 02t – Załęże Kościół 02t – Załęże Pośpiecha 02t – Katowice Sobieskiego 01t – Katowice Dworzec PKP 02t – Katowice Rynek/ Teatr Śl./ 03t – Katowice Szkoła Filmowa UŚ 01t – Katowice Graniczna 01t – Zawodzie Paderewskiego 01t – Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny 01t – Zawodzie Ośrodek Sportowy 01t – Zawodzie Łączna 01t – Zawodzie Centrum Przesiadkowe 01t – Zawodzie Zajezdnia 01t.

Zmiany przystankowe:

 • zawieszenie obsługi przystanku Chorzów Hala Sportowa 31 oraz Szopienice Kościół 32;
 • przywrócenie obsługi przystanku Chorzów Urząd Skarbowy 01 i 02 oraz Chorzów Powstańców Kościół Św. Jadwigi 01;
 • uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Chorzów Powstańców Szkoła 31 zlokalizowany na ul. Powstańców na wysokości Zespołu Szkół Technicznych nr 2;
 • uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Chorzów Zjednoczenia 31 zlokalizowany na ul. Powstańców na wysokości Muzeum Miejskiego;
 • uruchomienie przystanków tymczasowych Szopienice Kościół 31 i 34 zlokalizowanych na ul. Bednorza w rejonie ronda;
 • uruchomienie przystanków tymczasowych Sosnowiec Piłsudskiego/ Sobieskiego 31 i 32 zlokalizowanych na ul. Sobieskiego przy skrzyżowaniu z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Szopienice Morawa 32 zlokalizowany na ul. Morawa przy skręcie z ul. Sosnowiecką.

Od 1 do 3 kwietnia 2023 r. w związku zabudową rozjazdu w Szopienicach:

 • linia tramwajowa 15 zostaje zawieszona;
 • uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-15 kursująca na trasie Zawodzie Centrum Przesiadkowe – Sosnowiec Urząd Miasta.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-15 w kierunku Zawodzie Centrum Przesiadkowe:

 • Sosnowiec Urząd Miasta 01 – Sosnowiec Dworzec PKP 03 – Sosnowiec Piłsudskiego/ Sobieskiego 31 – Sosnowiec Brynica 01t – Szopienice Dolina 5 Stawów 02t – Szopienice Morawa 32 – Szopienice Dwór 02t – Szopienice Kościół 34 – Szopienice Bednorza 02 – Burowiec 02 – Szopienice Wodociągi 02t – Szopienice Roździeńska nż 02 – Zawodzie Zajezdnia 01 – Zawodzie Centrum Przesiadkowe 02.

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-15 w kierunku Sosnowiec Urząd Miasta:

 • Zawodzie Centrum Przesiadkowe 01 – Szopienice Roździeńska nż 01 – Szopienice Wodociągi 01t – Burowiec 01 – Szopienice Bednorza 01 – Szopienice Kościół 31 – Szopienice Dwór 01t – Szopienice Morawa 31 – Szopienice Dolina 5 Stawów 01t – Sosnowiec Brynica 02t – Sosnowiec Piłsudskiego/ Sobieskiego 32 – Sosnowiec Dworzec PKP 02 – Sosnowiec Aleja Zwycięstwa 02 – Sosnowiec Urząd Miasta 01.

4 kwietnia 2023 r. nastąpi:

 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy w dni robocze oraz wolne od pracy linii tramwajowej 15 na trasie Zagórze Rondo Jana Pawła II – Szopienice Kościół.
 • wprowadzenie nowego rozkładu jazdy linii autobusowej 920 na trasie: Katowice Aleja Korfantego - Zawodzie Centrum Przesiadkowe. Do obsługi linii włączone zostaną także przystanki tymczasowe Szopienice Kościół 31 i 34. 

Ponadto utrzymane zostaną następujące zmiany:

 • zwiększenie częstotliwości linii M3;
 • zwiększenie częstotliwości linii 830 wraz z obsługą przystanków Bytom Teatr Tańca – Rozbark 01 i 02, Łagiewniki Media-Markt 01 i 02, Chorzów Polna 31 i 32, Chorzów Metalowców 01 i 32, Chorzów Stadion Śląski 05 i Katowice Stadion Śląski 31;
 • zawieszenie linii tramwajowej 38 wraz z uruchomieniem autobusowej komunikacji zastępczej T-38 na trasie Bytom Kościół Św. Trójcy – Bytom Powstańców Śląskich – Bytom Kościół Św. Trójcy;
 • utrzymanie kursowania linii autobusowej komunikacji zastępczej T-10 na trasie Katowice Rynek – Chorzów Nowa.

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.