Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Marcowe zmiany rozkładów jazdy

Data obowiązywania od: 01.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 10:36

Dotyczy linii autobusowych: M22, M105, 1, 3, 5, 19, 21, 153, 168, 192, 194, 259, 536, 610, 638, 641, 694 i 739 oraz autobusowej komunikacji zastępczej T-14

1 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy autobusowej komunikacji zastępczej T-14 zakładająca zawieszenie kursów w godzinach nocnych.
 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii autobusowej 3 oraz 192,
 • przywrócenie stałego rozkładu jazdy linii 168 uwzględniającego wyłączenie ograniczeń na linii,
 • przywrócenie kursu linii 5 w dni robocze z Tarnowskich Gór o godz. 16:35 oraz o godz. 18:00 z Katowic,
 • przywrócenie stałego rozkładu jazdy linii 19 w relacji Bytom Dworzec – Tarnowskie Góry Dworzec.

6 marca 2023 r. 13 marca 2023 r.  27 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 610, w celu usprawnienia dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do:
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie,
  • Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie,
 • koordynacja godzin odjazdów linii 610 z pozostałymi liniami kursującymi przez Knurów, w celu zwiększenia możliwości przesiadek na przystankach Knurów Wojska Polskiego oraz Knurów Centrum Przesiadkowe Szpitalna z liniami kursującymi w kierunku Szczygłowic, Gliwic, Gierałtowic, Zabrza, Rudy Śląskiej oraz Katowic,
 • podział rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze na dni robocze szkolne oraz dni robocze nieszkolne;

6 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • na dni robocze wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 259 polegająca na:
  • wydłużeniu relacji kursu: z Stare Łabędy Einsteina (20:35) - Gliwice Zajezdnia (21:15) do relacji: Stare Łabędy Einsteina (20:35) - Sośnica Osiedle Żeromskiego (21:29),
  • uruchomienie nowego kursu w relacji: Sośnica Osiedle Żeromskiego (21:44) - Gliwice Zajezdnia (22:01);
 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 638 polegająca na:
  • zmianie przystanku początkowego dla kursu w kierunku Osiedla Mydlice z obecnego Gołonóg Aleja Piłsudskiego (o godz. 14:08) na Ząbkowice Dom Kultury. Po zmianie odjazd z tego przystanku odbywać się będzie o godz. 13:56,
  • zmianie przystanku początkowego dla kursów w kierunku Podwarpia z obecnego Gołonóg Swobodna (o godz. 05:13 oraz 05:53) na Reden Aleja Majakowskiego. Po zmianie odjazdy z tego przystanku odbywać się będą o godz. 04:59 oraz 5:39;
 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 641 polegająca na:
  • włączeniu do obsługi przez linię przystanku autobusowego Preczów Remiza.

11 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 153 i 739, w celu poprawy możliwości przesiadek. W związku z tym w wybranych kursach nastąpiła zmiana przystanku końcowego w Pyskowicach (Pyskowice Szpitalna lub Pyskowice Plac Wyszyńskiego).
 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii metropolitalnej M22 polegająca na włączeniu do obsługi przystanku Imielin Leśna w obu kierunkach oraz podziału rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze na dni robocze szkolne i nieszkolne.

25 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • przyspieszenie kursu w dni robocze linii autobusowej 1 w relacji Tychy Szpital Wojewódzki – Katowice Aleja Korfantego z godz. 04:33 na 04:28,
 • zmiana przystanku początkowego linii autobusowej 21 w dni robocze, soboty oraz niedziele i święta na Tychy Sikorskiego Wiadukt 02 w kursach odjeżdżających obecnie z przystanku Cielmice Pętla 01,
 • włączenie do obsługi linii 536 w dni robocze, soboty oraz niedziele i święta przystanku Hołdunów Pętla we wszystkich kursach w kierunku Mysłowic.

27 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • skorygowany zostanie rozkład jazdy linii metropolitalnej M105. Zmieni się trasa przejazdu linii w dni robocze szkolne, w kursach kończących się obecnie na przystanku Knurów Dworcowa, poprzez skierowanie ich do przystanku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe. W tych kursach wyłączone z obsługi zostaną przystanki: Knurów Remiza, Knurów Poczta, Knurów Dworcowa.
 • wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii 194 i 694 w dni robocze oraz wolne od pracy, polegającą na przeniesieniu poszczególnych kursów linii autobusowej 194 do linii autobusowej 694, która poprawi obsługę komunikacyjną rejonu ul. Rybnickiej i Zwycięstwa w Krywałdzie,

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany.