Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Gliwice - zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

Data obowiązywania od: 01.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022 11:20

Dotyczy linii autobusowych 59, 60, 71, 194, 195, 197, 259, 669, 678, 692, 693, 694, 840, 932, M1, M105

Aktualizacja II: 17 listopada 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • wprowadza się stały rozkład jazdy linii 669 oraz przywrócenie realizacji kursu rozpoczynającego się o godzinie 04:56 w relacji: Gliwice DworcowaBykowina Grzegorzka (przez DK44),
 • wprowadza się stały rozkład jazdy linii 669 oraz przywrócenie realizacji kursu rozpoczynającego się o godzinie 06:41 w relacji: Bykowina Grzegorzka Gliwice Plac Piastów (przez DK44)

Aktualizacja I: 26 października 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Na linii autobusowej 259 wprowadzone zostanie wydłużenie trasy w wybranych kursach:
  • W dni robocze z relacji Gliwice Zajezdnia (17:47) – Stare Łabędy Einsteina (18:26) do relacji Sośnica Osiedle Żeromskiego (17:30) – Stare Łabędy Einsteina (18:26),
  • W dni wolne od pracy z relacji Osiedle Waryńskiego Pętla (20:39) – Gliwice Plac Piastów (20:57) do relacji Osiedle Waryńskiego Pętla (20:39) – Sośnica Osiedle Żeromskiego (21:23).
 • Na linii autobusowej 692 wprowadzone zostaną zmiany:
  • W celu usprawnienia dojazdu do miejsc zlokalizowanych w rejonie Gliwickiej Podstrefy KSSE przywrócony zostanie stały rozkład jazdy.
 • Na linii autobusowej 840 wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów:
  • W celu poprawy punktualności kursowania w dni robocze w godzinach porannych, wprowadzona zostanie korekta godzin odjazdów.
 • Na linii autobusowej M1 wprowadzone zostaną zmiany:
  • W celu poprawy punktualności kursowania oraz usprawnienia możliwości dojazdów poza godzinami szczytu, w dni robocze przywrócony zostanie stały rozkład jazdy.

W związku z wnioskiem przewoźnika PKM Gliwice oraz niewystarczającą liczbą zatrudnionych przez niego kierowców, czasowo wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Linia

Wprowadzone zmiany

59

Korekta godzin odjazdów oraz zawieszenie realizacji wybranych kursów w dni robocze:

 • rozpoczynającego się o godzinie 13:03 w relacji Gliwice Dworcowa – Żernica Pętla,
 • rozpoczynającego się o godzinie 16:40 w relacji Żerniki Osiedle – Żernica Pętla;
 • rozpoczynającego się o godzinie 16:52 i 17:52 w relacji Żernica Pętla – Gliwice Piwna.

Wprowadzona zostanie również korekta godzin odjazdów w godzinach porannych, która umożliwi dojazd z Pilchowic do szkół zlokalizowanych w Gliwicach.

60

Skrócenie czasu kursowania linii w dni robocze poprzez zawieszenie realizacji kursów w godzinach porannych, popołudniowych oraz wieczornych (kursy odbywać się będą od 5:23 do 16:06).

Zawieszone zostanie kursowanie linii w dni wolne od pracy.

71 197

Wydłużenie trasy kursowania linii 71 do przystanku Sośnica Zespół Szkół.

Wydłużenie trasy przejazdu linii 197, która od przystanku Łabędy Strzelców Bytomskich skierowana zostanie przebiegiem trasy linii 932 do przystanku Brzezinka Przemyska.

Z obsługi linii 197 wyłączone zostaną przystanki Łabędy Huta i Łabędy Rynek w obu kierunkach oraz Łabędy Strzelców Bytomskich w kierunku centrum Gliwic.

W dni robocze zwiększona zostanie liczba kursów linii 71 obsługujących przystanki: Łabędy Huta i Łabędy Rynek oraz uruchomione zostaną dodatkowe kursy w relacji Łabędy Huta – Gliwice Plac Piastów.

932

Zawieszenie kursowania linii autobusowej. Linia zostanie zastąpiona przez linie 71 i 197 ze zmienionymi trasami przejazdu.

195

Zawieszenie kursowania linii autobusowej. Uruchomione zostanie połączenie w relacji Szczygłowice – Książenice – Leszczyny realizowane przez MZK Jastrzębie-Zdrój.

194 694

Zawieszenie realizacji wybranych kursów:

 • w dni robocze:

a)     zawieszenie kursu linii 694 w dni robocze rozpoczynającego się o godzinie 18:22, realizowanego w relacji Szczygłowice Centrum Przesiadkowe – Gliwice Zajezdnia,

b)     uruchomienie kursu linii 194 w dni robocze rozpoczynającego się o godzinie 23:23, realizowanego w relacjiLeszczyny Broniewskiego - Gliwice Zajezdnia,

 • w soboty:

a)     zawieszenie realizacji kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 6:26 w relacji Leszczyny Broniewskiego - Gliwice Zajezdnia,

b)     uruchomienie kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 21:57 w relacji Gliwice Zajezdnia - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe,

c)      uruchomienie kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 22:50 w relacji Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Zajezdnia,

 • w niedziele i święta:

a)     skrócenie kursu linii 194 (realizowanego obecnie do przystanku Leszczyny Czereśniowa) rozpoczynającego się o godzinie 21:57 na przystanku Gliwice Zajezdnia do przystanku Szczygłowice Centrum Przesiadkowe,

b)     uruchomienie kursu linii 194 rozpoczynającego się o godzinie 22:50 w relacji Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Zajezdnia.

259

Wprowadzenie w dni robocze korekt godzin odjazdów, zmiany taboru dla wybranych kursów w godzinach późno popołudniowych.

678

Utrzymanie w dni robocze rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze nieszkolne, tj. utrzymanie kursowania linii w dni robocze co 30 minut.

693

Zmniejszenie częstotliwości kursowania w dni robocze w godzinach szczytów komunikacyjnych, autobusy będą kursować z częstotliwością co 60 minut.

Ponadto wprowadzone zostaną korekty czasów przejazdów.

M105

Zmiana trasy przejazdu wybranych kursów realizowanych obecnie w dni robocze szkolne w relacji Pyskowice Szpitalna – Szczygłowice Centrum Przesiadkowe do relacji Pyskowice Szpitalna – Knurów Szpitalna – Knurów Remiza 2. Po zmianie kursy w godzinach szczytów na pełnej trasie do Szczygłowic odbywać się będą co 30 minut, a w relacji Pyskowice Szpitalna – Knurów Szpitalna nadal co 10‑20 minut.

Zawieszenie realizacji wybranych kursów w dni robocze szkolne:

 • rozpoczynających się o godzinie 4:21, 4:58, 5:12 i 12:31, w relacji Gliwice Dworcowa – Szczygłowice Centrum Przesiadkowe,
 • rozpoczynających się o godzinie 4:51, 5:20 i 17:20 w relacji: Szczygłowice Centrum Przesiadkowe – Gliwice Plac Piastów,

Uruchomienie kursów w dni robocze szkolne:

 • rozpoczynającego się o godzinie 5:58 w relacji: Pyskowice Szpitalna – Gliwice Plac Piastów, w celu poprawy realizacji połączeń przesiadkowych dla mieszkańców gminy Toszek,
 • wydłużenie kursu rozpoczynającego się o godzinie 7:08, w relacji Pyskowice Szpitalna – Gliwice Plac Piastów do przystanku „Knurów Szpitalna”.

W przypadku poprawy sytuacji kadrowej przewoźnika PKM Gliwice wprowadzone zostaną kolejne modyfikacje. 

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.