Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Katowice – wstrzymanie ruchu tramwajów w ciągu ul. Gliwickiej i Chorzowskiej

Data obowiązywania od: 07.07.2022
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2022 11:25

Dotyczy linii tramwajowych 0, 6, 7, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 34, 37 i 40, 43, 46 autobusowych 830 i M3 oraz autobusowej komunikacji zastępczej T-6, T-20 i T-40

W związku z budową linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz sprawdzania rozkładów jazdy w Internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

Aktualizacja III: W związku z zaplanowanym na okres od 19 do 20 listopada 2022 r. demontażem rozjazdu technologicznego przy ul. Wiśniowej w Katowicach, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej:

 • Linia tramwajowa 20 będzie kursować na trasie skróconej: Chorzów Rynek – Chorzów Batory Zajezdnia,
 • Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-20 kursująca na trasie Katowice Plac Wolności – Chorzów Batory Piekarska:
  • Trasa linii T-20 w kierunku Katowice Plac Wolności:

Chorzów Batory Piekarska 01t – Chorzów Batory Zajezdnia 01t – Załęże Szkoła 02t – Załęże Dom Kultury 02t – Załęże Wiśniowa 31 – Załęże Dwór 02 – Załęże Janasa 05 – Załęże Kościół 01 – Załęże Pośpiecha 02 – Katowice Sobieskiego 01 – Katowice Plac Wolności 02,

 • Trasa linii T-20 w kierunku Chorzów Batory Piekarska:

Katowice Plac Wolności 02 – Katowice Sobieskiego 02t – Katowice Dąbrówki 01 – Załęże Pośpiecha 01 – Załęże Kościół 02 – Załęże Janasa 04 – Załęże Dwór 01 – Załęże Wiśniowa 32, Załęże Dom Kultury 01t, Załęże Szkoła 01t, Chorzów Batory Zajezdnia 02t, Chorzów Batory Piekarska 01t.

21 listopada 2022 r., w związku z oddaniem do użytku zmodernizowanego odcinka trasy tramwajowej w ciągu linii 20, pomiędzy przystankami: Załęże Wiśniowa – Załęże Pośpiecha wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Linia tramwajowa 20 - wprowadzenie nowego, tymczasowego rozkładu jazdy na trasie Chorzów Rynek - Załęże Pośpiecha oraz zawieszenie kursów dojazdowych oraz zjazdowych z Zajezdni Zawodzie,
 • Linia autobusowej komunikacji zastępczej T-20 - wprowadzenie nowej trasy przejazdu:

Załęże Pośpiecha 01 – Załęże Pośpiecha 02 – Katowice Sobieskiego 01 – Katowice Plac Wolności 02 – Katowice Sobieskiego 02t – Katowice Dąbrówki 01 – Załęże Pośpiecha 01.

Po zakończeniu prac remontowych, po 11 grudnia 2022 r., wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii 20 i T-20.

W związku z zaplanowanym na okres od 21 listopada do 11 grudnia 2022 r. zintensyfikowaniem prac torowych na terenie Katowic, kolejnym etapem modernizacji torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Dębową i Złotą, rozpoczęciem budowy rozjazdów łączących budowaną trasę tramwajową wzdłuż ul. Grundmanna z istniejącą trasą wzdłuż ul. Chorzowskiej oraz zabudowie rozjazdów na pętli wschodniej przy Stadionie Śląskim, wprowadzone zostają następujące, tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej:

 • Linia tramwajowa 6 - wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Chorzów Batory Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Stadion Śląski,
 • Linia tramwajowa 9 - wprowadzenie nowego rozkładu jazdy,
 • Linia tramwajowa 11 - wprowadzenie nowego rozkładu jazdy tylko w dni robocze na trasie Chorzów Metalowców - Chorzów Stadion Śląski, linia nie kursuje w weekendy,
 • Linia tramwajowa 19 - wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Stadion Śląski,
 • Linia tramwajowa 46 - wprowadzenie nowego rozkładu jazdy zakładającego zwiększenie częstotliwości kursowania do co 5/10 minut (na odcinku Brynów Centrum Przesiadkowe – Katowice Rondo linia przejmie zadania przewozowe linii 6 i 11),
 • Linia autobusowa 830 - wprowadzenie nowego rozkładu jazdy: w dni robocze, zakładającego zwiększenie częstotliwości kursowania oraz uruchomienie obsługi przystanku Chorzów AKS; uruchomienie kursowania w soboty,
 • Linia autobusowa M3 – wprowadzenie korekty rozkładu jazdy zakładającej włączenie do obsługi przystanku Chorzów AKS,
 • Zawieszenie kursowania linii tramwajowych: 0, 23 oraz 43,

Uruchomione zostaną stanowiska tymczasowe przystanków:

 • Katowice Rynek 32 – na ul. Piotra Skargi w rejonie skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego,
 • Park Śląski Wejście Główne 31 (kier. Chorzów) – na peronie tramwajowym w kierunku Katowic,
 • Park Śląski Wejście Główne 32 (kier. Katowice) – na pasie wyjazdowym z ul. Bolesława Chrobrego,
 • Chorzów Stadion Śląski 04 – na ul. Parkowej w kierunku Chorzowa Starego pomiędzy ulicami Chorzowską a Harcerską,
 • Chorzów Stadion Śląski 05 – na peronie tramwajowym w kierunku Katowic.

W ramach zapewnienia wzajemnych połączeń przesiadkowych uruchomiona zostanie linia autobusowej komunikacji zastępczej T-6 kursująca na trasie Katowice RynekChorzów Stadion Śląski z częstotliwością co 7-8 minut:

 • Trasa linii T-6 w kierunku Chorzów Stadion Śląski:

Katowice Rynek 32 – Katowice Piotra Skargi 04 – Katowice Sokolska 01 – Dąb Huta Baildon 01 – Dąb Kościół 01 – Park Śląski Ogród Zoologiczny 01 – Park Śląski Wejście Główne 31 – Chorzów Stadion Śląski 05 – Chorzów Stadion Śląski 04.

 • Trasa linii T-6 w kierunku Katowice Rynek:

Chorzów Stadion Śląski 04 – Park Śląski Wejście Główne 32 – Park Śląski Ogród Zoologiczny 02 – Park Śląski Wesołe Miasteczko 31 – Dąb Kościół 02 – Dąb Silesia Business Park 01 – Dąb Huta Baildon 02 – Katowice Chorzowska 02 – Katowice Aleja Korfantego 02 – Katowice Rynek 32.

Przystanki Katowice Stęślickiego 01t i 02t, Dąb Silesia City Center 01t i 02t oraz Park Śląski Wesołe Miasteczko 01t nie będą obsługiwane (w zamian za przedmiotowe nie zostaną uruchomione przystanki na linii zastępczej). Autobusowa komunikacja zastępcza nie obsłuży również przystanków w rejonie Ronda w Katowicach.

Aktualizacja II: w nocy z 30 września na 1 października 2022 r. w godz. 22:50 – 04:40, wzwiązku pracami sieciowymiw rejonie przystanku Załęże Wiśniowa, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Linia tramwajowa 20 począwszy od kursu o godz. 22:35 z Chorzowa Rynku będzie kursować na skróconej trasie: Chorzów Rynek – Załęże Wiśniowa.

Na trasie Katowice Plac Wolności – Załęże Dom Kultury uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza T-40:

 • Trasa linii T-40 w kierunku Katowice Plac Wolności: Załęże Dom Kultury (autobusowy) – Załęże Wiśniowa (tymczasowy zlokalizowany na ul. Gliwickiej za skrzyżowaniem z ul. Wiśniową) – Załęże Dwór (autobusowy) – Załęże Janasa (autobusowy) – Załęże Kościół (autobusowy) – Załęże Pośpiecha (autobusowy) – Katowice Sobieskiego (autobusowy) – Katowice Plac Wolności (autobusowy; zlokalizowany pomiędzy ul. Sokolską a ul. Gliwicką).
 • Trasa linii T-40 w kierunku Załęże Dom Kultury: Katowice Plac Wolności (autobusowy; zlokalizowany pomiędzy ul. Sokolską a ul. Gliwicką) – Katowice Sobieskiego (tymczasowy na wysokości tramwajowego) – Katowice Dąbrówki (autobusowy) – Załęże Pośpiecha (autobusowy) – Załęże Kościół (autobusowy) – Załęże Janasa (autobusowy) – Załęże Dwór (autobusowy) – Załęże Wiśniowa (tymczasowy, zlokalizowany na ul. Gliwickiej przed skrzyżowaniem z ul. Wiśniową) – Załęże Dom Kultury (autobusowy).

Aktualizacja I: 1 października 2022 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej: 

 • Wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy linii tramwajowych 0 i 20 oraz nowa trasa przejazdu linii 20: Chorzów Rynek – Załęże Wiśniowa

W celu zapewnienia możliwości wzajemnych połączeń przesiadkowych wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy autobusowej komunikacji zastępczej T-20 na trasie Katowice Plac Wolności – Załęże Dom Kultury:

 • Trasa T-20 w kierunku Katowice Plac Wolności: Załęże Dom Kultury 01 – Załęże Wiśniowa 31 (stanowisko tymczasowe) – Załęże Dwór 01 – Załęże Janasa 05 – Załęże Kościół 01 – Załęże Pośpiecha 02 – Katowice Sobieskiego 01 – Katowice Plac Wolności 32 (stanowisko tymczasowe do wysiadania);
 • Trasa T-20 w kierunku Załęże Dom Kultury: Katowice Plac Wolności 02 – Katowice Dąbrówki 01 – Załęże Pośpiecha 01 – Załęże Kościół 02 – Załęże Janasa 04 – Załęże Dwór 01 – Załęże Wiśniowa 32 (tymczasowy) – Załęże Dom Kultury 02.

Uruchomione zostaną przystanki tymczasowe:

 • Katowice Plac Wolności 32 (stanowisko na ul. 3 Maja na wysokości istniejącego przystanku tramwajowego,
 • Załęże Wiśniowa 31 (stanowisko na ul. Gliwickiej w zatoce w zatoce przy posesji nr 198),
 • Załęże Wiśniowa 32 (stanowisko na ul. Gliwickiej w zatoce przy posesji nr 227).

 

Od 7 lipca 2022 r. do odwołania wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Od 7 do 10 lipca 2022 roku:

 • Linia tramwajowa 20 – wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Chorzów Rynek – Chorzów Batory Zajezdnia;
 • Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-20 kursująca na trasie Katowice Plac Wolności – Chorzów Batory Piekarska:

Trasa T-20 w kierunku przystanku Katowice Plac Wolności:

Chorzów Batory Piekarska 01t – Chorzów Batory Zajezdnia 01t – Załęże Szkoła 02t – Załęże Dom Kultury 02t – Załęże Wiśniowa 04 – Załęże Dwór 02 – Załęże Janasa 05 – Załężę Kościół 01 – Załężę Pośpiecha 02 – Katowice Sobieskiego 01 – Katowice Plac Wolności 02

Trasa T-20 w kierunku przystanku Chorzów Batory Piekarska:

Katowice Plac Wolności 02 – Katowice Sobieskiego 02t – Katowice Dąbrówki 01 – Załęże Pośpiecha 01 – Załęże Kościół 02 – Załężę Janasa 04 – Załężę Dwór 01 – Załężę Wiśniowa 03 – Załężę Dom Kultury 01t – Załężę Szkoła 01t – Chorzów Batory Zajezdnia 02t – Chorzów Batory Piekarska 02t

 

Od 7 lipca 2022 roku:

 • Linia tramwajowa 7 – wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Bytom Plac Sikorskiego – Chorzów Batory Zajezdnia;
 • Linia tramwajowa 14 – wprowadzenie zmiany rozkładu;
 • Linia tramwajowa 34 – uruchomienie tymczasowej linii tramwajowej na trasie Katowice Plac Wolności - Szopienice Pętla;
 • Linia tramwajowa 37 – uruchomienie tymczasowej linii tramwajowej na trasie Katowice Plac Wolności – Zawodzie Centrum Przesiadkowe;
 • Linia tramwajowa 40 – wprowadzenie tymczasowego rozkładu jazdy w dni wolne od pracy na trasie Chorzów Batory Zajezdnia Chorzów Stadion Śląski;

 

Od 11 lipca 2022 roku:

 • Linia tramwajowa 20 - wprowadzenie nowego rozkładu jazdy na trasie Chorzów Rynek – Załęże Pośpiecha;
 • Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-20 kursująca na trasie Katowice Plac Wolności – Załęże Pośpiecha – Katowice Plac Wolności

Trasa linii T-20:

Załęże Pośpiecha 02 – Katowice Sokolska 01 – Katowice Plac Wolności 02 – Katowice Sobieskiego 02t – Katowice Dąbrówki 01 – Załęże Pośpiecha 01 – Załęże Pośpiecha 02

 

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.