Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Dąbrowa Górnicza – czasowe wycofanie komunikacji autobusowej z rejonu przystanku Gołonóg Dworzec PKP

Data obowiązywania od: 29.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2022

Dotyczy linii autobusowych 18, 55, 116, 140, 175, 237, 603, 604, 606, 635, 637,644, 690, 807, 814, 903N, 972, M2

W związku z trwającą budową centrum przesiadkowego w Gołonogu, występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz sprawdzania rozkładów jazdy w Internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

Aktualizacja 3: 29 września 2022 r., w związku z przywróceniem do ruchu ulicy Uklańskiego w Dąbrowie Górniczej, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Przywrócone zostaną stałe trasy przejazdu linii M2, 55, 140, 237, 637, 638, 690, 814, 972, 903N;
 • Dla linii 18 i 807 utrzymana zostanie dotychczasowa trasa objazdowa wraz z obsługą przystanku Gołonóg Szkoła. Dodatkowo przystanek Gołonóg Szkoła obsługiwany będzie przez linie autobusową 972;
 • Obsługa przystanku Gołonóg Dworzec PKP nadal odbywać będzie się w dotychczasowych, tymczasowych lokalizacjach ze względu na wciąż prowadzone prace budowlane.

Aktualizacja 2: 16 sierpnia 2022 r., w związku z zamknięciem ul. Piecucha w Dąbrowie Górniczej, zmienione zostaną trasy przejazdu linii 116 oraz 903N.

 • Trasa linii 116 w kierunku dzielnicy Ząbkowice: … - Gołonóg Manhattan 01 – Gołonóg Liceum 01 – Gołonóg Dworzec PKP 01 – Gołonóg Wczasowa 01 - …;
 • Trasa powrotna przebiegać będzie analogicznie.
 • Wyłączone z obsługi zostaną przystanki Gołonóg Centrum 01, 02, Gołonóg Szkoła 01, 02.
 • Trasa linii 903N w kursach w relacji Gołonóg Zajezdnia – Gołonóg Zajezdnia: … - Łęknice Osiedle 01 - Gołonóg Dworzec PKP 02 – Gołonóg Osiedle 02 – Gołonóg Szkoła 02 – Gołonóg Zajezdnia 01;
 • Trasa linii 903N w relacji Gołonóg Aleja Piłsudskiego – Gołonóg Zajezdnia: Gołonóg Aleja Piłsudskiego 01 – Gołonóg Szkoła 01 – Gołonóg Osiedle 01 – Gołonóg Dworzec PKP 01 – Łęknice Osiedle 02 -…;

Aktualizacja: 1 sierpnia 2022 r. przywrócone zostaną stałe trasy rozkładu jazdy linii autobusowych nr 604 i 644.

Przystanki autobusowe Gołonóg Dworzec PKP nadal będą funkcjonować w tymczasowych lokalizacjach (dotyczy obu stanowisk przystankowych). Ponadto zostanie uruchomiony dodatkowy kurs linii autobusowej 644 w relacji Gołonóg Wczasowa (4:06) – Osiedle Mydlice Pętla (4:29).

Od 1 czerwca 2022 r., w związku czasowym wycofaniem komunikacji autobusowej z rejonu przystanku Gołonóg Dworzec PKP związanej z trwającą budową centrum przesiadkowego w Gołonogu, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Trasa linii 18, 140, 635, 637, 807 w kierunku Ząbkowic/Tworznia: ….- Gołonóg Centrum 02 – Gołonóg Szkoła 02 – Gołonóg Hotele 01 /(Gołonóg Zajezdnia 01 dla linii 807) - …;
 • Trasa linii 18, 140, 635, 637, 807 w kierunku centrum Dąbrowy Górniczej: … Gołonóg Aleja Piłsudskiego 01 – Gołonóg Szkoła 01– Gołonóg Centrum 01  -…
 • Trasa linii 175 w wybranych kursach linii 55 i 814 w kierunku Gołonoga/Tworznia: ….- Gołonóg Kosmonautów 01 – Gołonóg Szkoła 02 – Gołonóg Hotele 01/ Gołonóg Zajezdnia 01 dla linii 814 - …
 • Trasa linii 175 oraz w wybranych kursach linii 55 i 814 w kierunku centrum Dąbrowy Górniczej: … Gołonóg Aleja Piłsudskiego 01 – Gołonóg Szkoła 01 – Gołonóg Kosmonautów 02 -…
 • Trasa linii M2 w kierunku Gołonoga/Tworznia: ….- Gołonóg Manhattan 01 – Gołonóg Szkoła 02  – Gołonóg Zajezdnia 01 - …
 • Trasa linii M2 w kierunku centrum Dąbrowy Górniczej: … Gołonóg Aleja Piłsudskiego 01 – Gołonóg Szkoła 01 – Gołonóg Manhattan 02 -…
 • W wybranych kursach wariantowych dotychczas rozpoczynających się na przystanku Gołonóg Dworzec PKP linia 814 rozpocznie kursy od przystanku Gołonóg Osiedle 02
 • W wybranych kursach wariantowych dotychczas kończących się na przystanku Gołonóg Dworzec PKP linia 814 zakończy trasę na przystanku  Gołonóg Osiedle 01.

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki Gołonóg Dworzec PKP 01 i 02 i Gołonóg Osiedle 01 i 02

 • Poniższa zmiana trasy linii 116 obowiązuje do 15.08.2022.
 • Trasa linii 116 kierunku centrum Dąbrowy Górniczej: … - Gołonóg Wczasowa 02 – Gołonóg Szkoła 01 – Gołonóg Centrum 01 - …
 • Trasa linii 116 kierunku Gołonoga: … -– Gołonóg Centrum 02 – Gołonóg Szkoła 02 - Gołonóg Wczasowa 01 -….  

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki Gołonóg Dworzec PKP 01 i 02 i Gołonóg Liceum 01 i 02

 • Trasa linii 237, 603 i 606 w kierunku Gołonoga: … Gołonóg Aleja Piłsudskiego 01 – Gołonóg Szkoła 01 – Gołonóg Osiedle 03
 • Trasa linii 237, 603 i 606 w kierunku Ząbkowic/Tworznia: Gołonóg Osiedle 03 –Gołonóg Liceum 01– Gołonóg Osiedle 02 – Gołonóg Szkoła 02 – Golonóg Hotele 01 -…

Wyłączone z obsługi: Gołonóg Dworzec PKP 01 i 02

 • Trasa linii 604 kierunku centrum Dąbrowy Górniczej: … - Gołonóg Wczasowa 02 – Gołonóg Szkoła 01 – Gołonóg Osiedle 03 - …

Wyłączone z obsługi Gołonóg Dworzec PKP 02 i Gołonóg Liceum 02

 • Trasa linii 644 kierunku centrum Dąbrowy Górniczej: … - Gołonóg Osiedle 03 – Gołonóg Centrum 02- Gołonóg Szkoła 02 – Gołonóg Wczasowa 01 -…

Wyłączone z obsługi: Gołonóg Dworzec PKP 01 i Gołonóg Liceum 01

 • Trasa linii 690 kierunku Gołonoga: … - Gołonóg Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 01 – Gołonóg Osiedle 02 – Gołonóg Szkoła 02 – Gołonóg Hotele 01 -……
 • Trasa linii 690 kierunku centrum Dąbrowy Górniczej: … - Gołonóg Aleja Piłsudskiego 01- Gołonóg Szkoła 01 – Gołonóg Osiedle 01 – Gołonóg Dworzec PKP 01 - Gołonóg Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 02 -….

Wyłączone z obsługi: Gołonóg Dworzec PKP 01 i 02

 • Trasa linii 972 w kierunku Gołonoga: …- Gołonóg Osiedle Kasprzaka 02 – Gołonóg Osiedle 03
 • Trasa linii 972 w kursach z Gołonoga kierunku Tucznawy: Gołonóg Osiedle 03 – Gołonóg Liceum 01- Gołonóg Osiedle 02 - …

Wyłączone z obsługi: Gołonóg Dworzec PKP 01 i 02, Gołonóg Centrum 02, Gołonóg Osiedle 01

Zmiany w obsłudze przystanków:

- Uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Gołonóg Szkoła 01 i 02 zlokalizowany na Al.  Piłsudskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18.

- Przystanek Gołonóg Dworzec PKP 01 – obsługiwany będzie wyłącznie przez linię 690

Wyłączone z obsługi zostaną następujące przystanki:

- Gołonóg Dworzec PKP 02 – całkowicie wyłączone z obsługi

- Gołonóg Osiedle 01 – dotyczy 18, 55 (w wybranych kursach), 140, 237, 635, 637, 807, 814 (w wybranych kursach), 972, M2

- Gołonóg Osiedle 02 - dotyczy linii 18, 55 (w wybranych kursach), 140, 175, 604, 635, 637, 807, 814 (w wybranych kursach), M2

- Gołonóg Liceum 01 – dotyczy linii 116, 644

- Gołonóg Liceum 02 - całkowicie wyłączone z obsługi

- Gołonóg Centrum 02 – dotyczy linii 972

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany. 

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.