Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Katowice – Jarmark na Nikiszu

Data obowiązywania od: 02.12.2021 do: 06.12.2021

Dotyczy linii autobusowej 72, 108, 109, 292, 695, 920, 930, 906N

Od 2 do 5 grudnia 2021 r., w związku z organizacją imprezy plenerowej „Jarmarku na Nikiszu” w Katowicach, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej;

  • Trasa linii 72, 108, 695, 920 i 906N w kierunku Giszowca: …- Nikiszowiec Szyb Wilson 01 – Nikiszowiec Szpital 01 – Nikiszowiec Kościół 31 (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Szopienickiej) – Nikiszowiec Szyb Pułaski 01 - …
  • Trasa linii 72, 108, 695, 920 i 906N w kierunku Szopienic: … -  Nikiszowiec Szyb Pułaski 02 – Nikiszowiec Kościół 32 (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Szopienickiej) – Nikiszowiec Szpital 02 – Nikiszowiec Szyb Wilson 02 – Janów Lwowska Szkoła 02 - …
  • Trasa linii 109 w kierunku Janowa: … - Janów Lwowska Szkoła 01 – Janów Spółdzielnia Inwalidów 01 – Janów Zamkowa Skwer 01 - …
  • Trasa linii 109 w kierunku Szopienic: …– Janów Zamkowa Skwer 03 - Janów Spółdzielnia Inwalidów 02 - Janów Lwowska Szkoła 02 –…
  • Trasa linii 292 w kierunku Mysłowic: … Nikiszowiec Szyb Pułaski 02 – Nikiszowiec Kościół 32 (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Szopienickiej) – Nikiszowiec Szpital 02 – Nikiszowiec Szyb Wilson 02 – Janów Spółdzielnia Inwalidów 01 – Janów Zamkowa Skwer 01 - …
  • Trasa linii 292 w kierunku Giszowca: … - Janów Zamkowa Skwer 03 – Janów Spółdzielnie Inwalidów 02 – Nikiszowiec Szyb Wilson 01 – Nikiszowiec Szpital 01 – Nikiszowiec Kościół 31 (stanowisko tymczasowe zlokalizowane przy ul. Szopienickiej) – Nikiszowiec Szyb Pułaski -…
  • Trasa linii 930 w kierunku Nikiszowca: … - Janów Lwowska Szkoła 01 – Nikiszowiec Szyb Wilson 01 – Nikiszowiec Pętla 01
  • Trasa linii 930 w kierunku Szopienic:  Nikiszowiec Petla 01 – Nikiszowiec Szyb Wilson 02 – Janów Lwowska Szkoła 02 -…

Zmiany w obsłudze przystanków:

Linie 72, 108292695, 920 i 906N obsługiwać będą przystanek Nikiszowiec Kościół ze stanowisk tymczasowych 31 i 32 zlokalizowanych przy ul. Szopienickiej.

Z obsługi wyłączone zostaną przystanki:

- Nikiszowiec Kościół 01 i 02 – dotyczy linii 72, 108, 292, 695, 920, 906N, 930

- Janów Zamkowa Skwer 01 i 02, Janów Spółdzielnia Inwalidów 01 i 02 - dotyczy linii 72, 108, 695, 920, 906N, 930

- Nikiszowiec Szyb Wilson 01 i 02, – dotyczy linii 109

- Nikiszowiec Szpital 01 i 02 – dotyczy linii 109, 930

Informujemy, że w związku z organizacją Jarmarku na Nikiszu mogą nastąpić opóźnienia w kursowaniu linii komunikacyjnych: 72, 108, 109, 292 695, 920 i 906N, 930. W związku z tym wprowadza się dodatkowa 3 minutową tolerancję punktualności czasu odjazdu dla ww. linii autobusowych (dotyczy opóźnień).