Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Świętochłowice – wstrzymanie ruchu tramwajów w Lipinach i Chropaczowie

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2023 07:27

Dotyczy linii autobusowych 102, 201 linii tramwajowej 17 autobusowej komunikacji zastępczej T-47

W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu modernizacji infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz sprawdzania rozkładów jazdy w Internecie przed wyjściem z domu na przystanek.

Aktualizacja: 10 lipca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Trasa linii autobusowej 201 w kierunku Bytomia:

(…) – Lipiny Bukowego 01 – Chropaczów Bieszczadzka Tymczasowy 32 – Piaśniki Szpital 06 – Piaśniki Skrzyżowanie 02 – Chropaczów Osiedle na Wzgórzu 32 – Łagiewniki Targowisko 02 – (…),

 • Trasa linii autobusowej 201 w kierunku Chorzowa:

(…) – Łagiewniki Targowisko 31 (w wariancie skróconym stanowisko 03) – Chropaczów Osiedle na Wzgórzu 31 – Piaśniki Skrzyżowanie 01 – Piaśniki Szpital 05 – Chropaczów Bieszczadzka Tymczasowy 31 – Lipiny Bukowego 02t – (…),

 • Trasa linii autobusowej 102 w kierunku Bytomia:

(…) – Piaśniki Szpital 05 – Chropaczów Bieszczadzka Tymczasowy 31 – Chropaczów Szkoła 31 – Chropaczów Ratusz 31 – Chropaczów Konstantego Wolnego 01 – Chropaczów Wiślan 01,

 • Trasa linii autobusowej 102 w kierunku Świętochłowic:

(…) – Łagiewniki Targowisko 01 – Chropaczów Konstantego Wolnego 02 – Chropaczów Ratusz 32 – Chropaczów Szkoła 32 – Chropaczów Bieszczadzka Tymczasowy 32 – Piaśniki Szpital 06 – (…),

 • Trasa linii autobusowej T-47 w kierunku Bytomia:

(…) – Piaśniki Szpital 05 – Chropaczów Bieszczadzka Tymczasowy 31 – Chropaczów Szkoła 31 – Chropaczów Ratusz 31 – Chropaczów Konstantego Wolnego 01 – Łagiewniki Targowisko 03,

 • Trasa linii autobusowej T-47 w kierunku Świętochłowic:

Łagiewniki Targowisko 01 – Chropaczów Konstantego Wolnego 02 – Chropaczów Ratusz 32 – Chropaczów Szkoła 32 – Chropaczów Bieszczadzka Tymczasowy 32 – Piaśniki Szpital 01 – (…).

 

Zmiany w zakresie lokalizacji przystanków:

 • Chropaczów Ratusz 31 i 32 – zlokalizowane na ul. Łagiewnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej,
 • Chropaczów Konstantego Wolnego 01 i 02 – zlokalizowane na ul. Łagiewnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Jordanowską.

Uruchomione przystanki tymczasowe:

 • Chropaczów Bieszczadzka Tymczasowy 31 i 32 – zlokalizowane w ciągu ul. Bieszczadzkiej  przy skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką,
 • Łagiewniki Targowisko 31 – zlokalizowany w ciągu ul. Świętochłowickiej naprzeciwko stanowiska 02,
 • Chropaczów Osiedle na Wzgórzu 31 i 32 – zlokalizowane na ul. Bytomskiej na wysokości przystanku tramwajowego.

W związku z modernizacją infrastruktury tramwajowej występować będą niezależne od ZTM utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji. Zachęcamy pasażerów do zapoznania się z opisywanymi zmianami oraz sprawdzania rozkładów jazdy w Internecie przed wyjściem z domu na przystanek

Aktualizacja VII: 11 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • czasowa obsługa przystanku Chropaczów Ratusz 31 w zmienionej lokalizacji; obsługa stanowiska przy ul. Kopernika w rejonie skrzyżowania z ul. Łagiewnicką 

Aktualizacja VI: 11 marca 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Trasa linii autobusowej 102 w kierunku Chropaczowa:

 • (…) – Piaśniki Szpital 05 – Chropaczów Szkoła 31 – Chropaczów Ratusz 31 – Chropaczów Konstantego Wolnego 31 – (…).

Trasa linii autobusowej 102 w kierunku Piaśnik:

 • (…) – Chropaczów Konstantego Wolnego 02 – Chropaczów Ratusz 32 – Chropaczów Szkoła 32 – Piaśniki Szpital 06 – Piaśniki Szpital 02 – (…).

Trasa linii autobusowej 201 w kierunku Bytomia:

 • (…) – Piaśniki Szpital 01 – Lipiny Bukowego 01 – Chropaczów Szkoła 31 – Chropaczów Ratusz 31 – Chropaczów Konstantego Wolnego 31 – (…).

Trasa linii autobusowej 201 w kierunku Chorzowa:

 • (…) – Chropaczów Konstantego Wolnego 02 – Chropaczów Ratusz 32 – Chropaczów Szkoła 32 – Lipiny Bukowego 02t – Lipiny Wieczorka 01 – (…).

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-47 w kierunku Łagiewnik:

 • (…) – Lipiny Wieczorka 01 – Piaśniki Szpital 05 – Chropaczów Szkoła 31 – Chropaczów Ratusz 31 – Chropaczów Konstantego Wolnego 31 – (…).

Trasa autobusowej komunikacji zastępczej T-47 w kierunku Lipin:

 • (…) – Chropaczów Konstantego Wolnego 02 – Chropaczów Ratusz 32 – Chropaczów Szkoła 32 – Piaśniki Szpital 01.
 • Przystanek Chropaczów Ratusz 32 w kierunku Chorzowa zlokalizowany przy ul. Wolności w rejonie posesji nr 1A,
 • Przystanek Chropaczów Ratusz 31 w kierunku Bytomia zlokalizowany przy ul. Łagiewnickiej na wysokości zawieszonego przystanku tramwajowego,
 • Przystanek Chropaczów Szkoła 32 w kierunku Chorzowa i centrum Świętochłowic zlokalizowany przy ul. Kościelnej w rejonie posesji nr 1,
 • Przystanek Chropaczów Szkoła 31 w kierunku Bytomia zlokalizowany przy ul. Kościelnej w rejonie posesji nr 10.

Aktualizacja V: 19 września 2022 r. nastąpi zmiana trasy przejazdu linii 201 w rejonie Świętochłowic - Lipin:

 • Autobusy linii 201 w kierunku centrum Świętochłowic i Chorzowa Batorego pojadą zmienioną trasą z obsługą przystanku tramwajowego Lipiny Bukowego 02t: 

 … - Chropaczów Sudecka 02 - Lipiny Bukowego 02t - Lipiny Wieczorka 01 - …

 

Aktualizacja IV: 27 czerwca 2022 r., w związku z wyłączniem z ruchu skrzyżowania ulic Łagiewnickiej i Bieszczadzkiej, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • trasa linii 201 w kierunku Bytomia: ... - Piaśniki Szpital 05 - Chropaczów Szkoła 31 - Chropaczów Ratusz 01t - ...
 • trasa linii 201 w kierunku Chorzowa: ... - Chropaczów Ratusz 02t - Chropaczów Szkoła 32 - Chropaczów Sudecka 02 - Lipiny Wieczorka 01 - ...
 • trasa linii T-47 w kierunku Łagiewnik: ... - Piaśniki Szpital 05 - Chropaczów Szkoła 31 - Chropaczów Ratusz 01t - ...
 • trasa linii T-47 w kierunku Lipin:  ... - Chropaczów Ratusz 02t - Chropaczów Szkoła 32 - Chropaczów Sudecka 02 - Lipiny Bukowego 02t.

Zmiany w obsłudze przystanków:

 • Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: Chropaczów Szkoła 01 i 02, w zamian utworzone zostaną stanowiska tymczasowe: Chropaczów Szkoła 31 (w kierunku centrum Świętochłowic, zlokalizowane przy ul. Łagiewnickiej w rejonie posesji nr 52) oraz Chropaczów Szkoła 32 (w kierunku Bytomia, zlokalizowane przy ul. Łagienickiej w rejonie posesji 41)
 • wyłączony z obsługi zostanie przystanek Chropaczów Szpital 06, w zamian autobusy linii 201 i T-47 obsłuża przystanek Chropaczów Sudecka 02.

Aktualizacja III: 2 lutego 2022 r., w związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Trasa linii 201 w kierunku Bytomia: … - Lipiny Bukowego 01 -Piaśniki Szpital 05 – Chropaczów Szkoła 01 - …
 • Trasa linii 201 kierunku Chorzowa: … - Chropaczów Szkoła 02 – Piaśniki Szpital 06 – Lipiny Wieczorka 01 - …
 • Trasa linii T-47 w kierunku Łagiewnik: Lipiny Bukowego 02t – Lipiny Wieczorka 01 – Piaśniki Szpital 05 – Chropaczów Szkoła 01 -…
 • Trasa linii T-47 w kierunku Lipin: … Chropaczów Szkoła 02 – Piaśniki Szpital 06 – Piaśniki Szpital 01 – Lipiny Bukowego 02t 

Zmiany w obsłudze przystanków:

 • Wyłączone z obsługi zostaną przystanki: Lipiny Mijanka 01t, Lipiny Bukowego 01t - dotyczy linii T-47
 • Do obsługi włączony zostanie przystanek: Piaśniki Szpital 06 (zlokalizowany na ul. Bieszczadzkiej na wysokości sklepu Lidl) – dotyczy linii T-47, 201

 

Aktualizacja II: 2 grudnia 2021r., w związku z wyłączeniem z ruchu odcinka  ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Trasa linii 102, 201, T-47 w kierunku Bytomia: … - Chropaczów Szkoła 01 – Chropaczów Ratusz 01t -Chropaczów Lampego 31 – Łagiewniki Ostatnia nż 01 -…
 • Trasa linii 102, 201, T-47 kierunek centrum Świętochłowic: … - Łagiewniki Targowisko 01 - Łagiewniki Ostatnia nż 01 – Chropaczów Lampego 02 – Chropaczów Ratusz 02t -Chropaczów Szkoła 02 -…

Zmiany w obsłudze przystanków:

Wyłączone z obsługi zostaną przystanki:  Chropaczów Lampego 01 - dotyczy linii 102, 201, T-47

Aktualizacja I: Od 30 października 2021 r., zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej dotyczące linii zastępczych T-17 i T-47 oraz linii autobusowej 201.

Zawieszone zostaje kursowanie linii komunikacji zastępczej T-17 oraz przystanki Chorzów Truchana Szpital 31 i Łagiewniki Targowisko 03t.

Korekcie ulega rozkład jazdy linii zastępczej T-47, kursującej na trasie Łagiewniki Targowisko - Lipiny Mijanka.

Zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 201 polegający na dostosowaniu do rozkladów jazdy linii 17 i T-47.

4 października 2021 r., w związku z rozpoczęciem modernizacji infrastruktury tramwajowej na trasie linii 17, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • z ruchu tramwajów wyłączony zostanie odcinek Łagiewniki Targowisko – Lipiny Mijanka;
 • linia tramwajowa 17 będzie kursowała na trasie Chorzów Batory Zajezdnia – Łagiewniki Targowisko, od tego dnia wprowadzona zostanie zmiana rodzaju taboru obsługującego przedmiotową linię;
 • na trasie Łagiewniki Targowisko – Lipiny Mijanka uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T-47;

Szczegółowa trasa linii w kierunku Łagiewnik: Lipiny Mijanka 01t – Lipiny Bukowego 01t – Chropaczów Szkoła 01 – Chropaczów Ratusz 01t – Chropaczów Lampego 01 – Łagiewniki Targowisko 03;

Szczegółowa trasa linii w kierunku Lipin: Łagiewniki Targowisko 03 – Łagiewniki Targowisko 01 – Chropaczów Lampego 02 – Chropaczów Ratusz 02t – Chropaczów Szkoła 02 – Lipiny Bukowego 02t – Lipiny Wieczorka 01 – Lipiny Mijanka 01t;

Obsługa stanowisk przystanku Łagiewniki Targowisko przez linię 17:

 • przystankiem dla pasażerów wysiadających będzie stanowisko 03t (na łuku w kierunku Lipin);
 • przystankiem dla pasażerów wsiadających będzie stanowisko 01t (stanowisko dla linii 7 w kierunku Katowic);

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany. 

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.