Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Tychy, Mikołów, Łaziska Górne, Gliwice, Katowice – zmiany na liniach S, 1, 2, 4, 14, 21, 31, 33, 36, 45, 56, 65, 82, 131, 137, 254, 273, 297, 515, 525, 551, 554, 656, 696, M18 i Sz1

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021 11:02
Aktualizacja obowiązuje od: 27.10.2021

Dotyczy linii autobusowych S, 1, 2, 4, 14, 21, 31, 33, 36, 45, 56, 65, 82, 131, 137, 254, 273, 297, 515, 525, 551, 554, 656, 696, M18 i Sz1

Aktualizacja VIII: Od 27 października wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 14, 36, 56, 131, S, 551.

Aktualizacja VII: Przedłużenie obowiązywania ograniczeń do 1 listopada 2021 r.

Aktualizacja VI: Od 25 października wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 4 i 31

Aktualizacja V: Od 24 października wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 36

Aktualizacja IV: Od 22 października wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 2, 14, 254, 686, 696.

Aktualizacja III: Od 21 października wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 45, 137, 696.

Aktualizacja II: Od 8 października do 1 listopada 2021 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 1, 2, 4, 14, 21, 31, 36, 45, 56, 82, 131, 137, 254, 273, 515, 525, 551, 554, 686, 696, S i Sz1

Linia

Typ dnia

Opis zmian

1

Dni robocze, soboty, niedziele i święta

Linia będzie kursowała codziennie wg specjalnego rozkładu jazdy zakładającego częstotliwość kursowania co 60 min;

2

Dni robocze

Przywrócenie kursów z przystanku Wartogłowiec Pętla o 11:03, 14:03, 17:03 i 18:29;

4

Dni robocze, soboty, niedziele i święta

Linia będzie kursowała codziennie wg specjalnego rozkładu jazdy zakładającego częstotliwość kursowania co 60 min;

Uruchomienie w dni robocze kursu relacji Tychy Towarowa - Katowice Aleja Korfantego o 3:33;

Uruchomienie w dni robocze kursu w relacji Katowice Aleja Korfantego - Tychy Sikorskiego Wiadukt o 4:35;

14

Dni robocze

Od 27.10.2021 przywrócenie pełnej obsługi linii.

21

Dni robocze

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Tychy TowarowaCielmice Pętla o 5:01;

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Wilkowyje MurarskaCielmice Pętla o 6:02, 11:43, 14:07, 16:25;

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Tychy Dworzec PKPCielmice Pętla o 9:03;

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Cielmice Pętla Wilkowyje Murarska o 5:09, 9:48, 12:52, 15:08;

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Cielmice Pętla Tychy Dworzec PKP o 7:15;

31

Dni robocze

Przywrócenie kursu w relacji Tychy Fiat Auto-HitTychy Dworzec PKP o 4:50;

Przywrócenie kursu w relacji Bieruń Plac Nobla Tychy Dworzec PKP o 6:52;

Przywrócenie kursów w relacji Bieruń Plac AutobusowyTychy Dworzec PKP o 10:09, 12:44, 16:25;

Przywrócenie kursu w relacji Tychy Dworzec PKP Bieruń Plac Nobla o 5:48;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Dworzec PKP Bieruń Plac Autobusowy o 8:32, 11:32, 15:17;

36

Dni robocze

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Tychy TowarowaLigota Akademiki o 4:54, 12:01;

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Ligota AkademikiTychy Towarowa o 5:46, 13:05;

Od 27.10.2021 przywrócenie pełnej obsługi linii.

Niedziele i święta

Przywrócenie kursowania od 24.10.2021;

45

Dni robocze

Przywrócenie kursów w relacji Łaziska Średnie Dworzec PKP - Katowice Andrzeja Dworzec o 6:10, 8:03, 11:08. 13:28, 15:34;

Przywrócenie kursu w relacji Łaziska Średnie Dworzec PKP - Mikołów Dworzec o 17:35;

Przywrócenie kursów w relacji Katowice Kopernika Dworzec - Łaziska Średnie Dworzec PKP o 7:06, 9:02, 12:04, 14:31, 16:31;

56

Dni robocze

Wprowadzenie rozkładów jazdy na dni robocze nieszkolne;

Od 27.10.2021 przywrócenie pełnej obsługi linii.

82

Soboty, niedziele i święta

Zawieszenie kursowania;

131

Dni robocze

Wprowadzenie rozkładów jazdy na sobotę z jednoczesnym zawieszeniem kursu relacji Tychy Marii Konopnickiej - Tychy Sportowa o 5:07 oraz kursów relacji Tychy Sportowa - Tychy Marii Konopnickiej o 4:17 i 5:51

Od 27.10.2021 przywrócenie pełnej obsługi linii.

137

Dni robocze

Przywrócenie kursu w relacji Tychy TowarowaWilkowyje Murarska o 5:09;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Osiedle „Z1”Wilkowyje Murarska o 6:47, 8:08;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Tychy Centrum HandloweWilkowyje Murarska o 10:14, 12:54, 13:41, 15:23, 17:11;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Centrum Handlowe - Wilkowyje Murarska o 10:14 i 13:41;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Tychy Centrum HandloweTychy Dworzec PKP o 9:16, 11:04, 12:04, 18:54, 21:09;

Przywrócenie kursu w relacji Tychy Centrum Handlowe - Tychy Dworzec PKP o 12:04;

Przywrócenie kursów relacji Wilkowyje MurarskaTychy Osiedle „Z1” o 6:06, 7:26;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Wilkowyje MurarskaTychy Centrum Handlowe o 8:49, 11:02, 14:14, 16:13, 18:06;

Przywrócenie kursów w relacji Wilkowyje Murarska - Tychy Centrum Handlowe o 8:49 i 11:02;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Tychy Dworzec PKPTychy Centrum Handlowe o 10:15, 12:18, 12:54, 19:58;

Przywrócenie kursu w relacji Tychy Dworzec PKP - Tychy Centrum Handlowe o 12:54;

Przywrócenie kursu w relacji Wilkowyje MurarskaTychy Towarowa o 14:42;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Tychy TowarowaWilkowyje Dojazdowa o 6:06;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Tychy Osiedle „Z1”Wilkowyje Dojazdowa o 7:35;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Wilkowyje DojazdowaTychy Osiedle „Z1” o 6:54;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Wilkowyje DojazdowaTychy Centrum Handlowe o 8:31;

W dni robocze zamiana taboru ze standardowego na przegubowy w kursach w relacji Tychy Dworzec PKPTychy Sikorskiego Wiadukt o 21:50;

254

Dni robocze

Przywrócenie kursów z przystanku Wartogłowiec Pętla o 12:45 i 15:45;

273

Dni robocze

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Tychy TowarowaMąkołowiec Pętla o 15:35, 17:28;

Zawieszenie w dni robocze kursów w relacji Mąkołowiec PętlaTychy Towarowa o 16:38;

Zawieszenie w dni robocze Mąkołowiec PętlaTychy Zajezdnia o 18:48;

515

Soboty, niedziele i święta

Zawieszenie kursowania;

525

Dni robocze, soboty, niedziele i święta

Zawieszenie kursowania;

551

 

Dni robocze

Od 27.10.2021 przywrócenie pełnej obsługi linii.

Soboty, niedziele i święta

Zawieszenie kursowania;

554

Dni robocze

Zawieszenie kursowania;

686

Dni robocze

Przywrócenie kursu relacji Tychy Bar - Bieruń Pętla o 6:04;

Przywrócenie kursów w relacji Bieruń Pętla - Tychy Jana Pawła II o 4:32 i 7:20;

696

Dni robocze

Przywrócenie kursu w relacji Tychy Towarowa - Wilkowyje Obywatelska o 14:10;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Towarowa - Wilkowyje Obywatelska o 3:52 i 6:11 ;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Sikorskiego Wiadukt - Wilkowyje Obywatelska o  8:32, 11:20 i 18:30;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Sikorskiego Wiadukt - Wilkowyje Obywatelska o 8:06 i 10:20;

Przywrócenie kursów w relacji Wilkowyje Obywatelska - Tychy Zajezdnia o 12:46 i 19:28;

Przywrócenie kursu w relacji Wilkowyje Obywatelska - Tychy Zajezdnia o 4:46;

Przywrócenie kursów w relacji Wikowyje Obywatelska - Tychy Sikorskiego Wiadukt o 9:46 i 15:20;

Przywrócenie kursów w relacji Wikowyje Obywatelska - Tychy Sikorskiego Wiadukt o 7:15, 9:15 i 11:46;

Przywrócenie kursu w relacji Tychy Towarowa - Tychy Dworzec PKP o 5:55;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Sikorskiego Wiadukt - Tychy Dworzec PKP o 7:14 i 16:05;

Przywrócenie kursów w relacji Tychy Dworzec PKP - Tychy Sikorskiego Wiadukt o 6:39, 7:57 i 16:57;

S

Dni robocze

Wdrożenie rozkładu jazdy na dni robocze nieszkolne;

Od 27.10.2021 przywrócenie pełnej obsługi linii.

Sz1

Dni robocze

Zawieszenie kursowania;

Aktualizacja: Od 1 września 2021 r. linia S będzie kursowała wg stałego rozkładu na dni robocze szkolne.

13 sierpnia 2021 r., wprowadzone zostaną zmiany dla linii S, 33, 65, M18:

  • Na linii S zawieszone zostaną następujące kursy: 7:03 z Mąkołowca, 7:40 ze Żwakowa, 8:16 z Mąkołowca - zmiana obowiązuje do 7.10.2021;
  • Linia 33 ulega zawieszeniu.
  • Linia 65 ulega zawieszeniu.
  • W celu minimalizacji utrudnień związanych z zawieszeniem linii 33, linia M18 będzie kursowała według zmienionego rozkładu jazdy zakładającego włączenie do obsługi przystanków: Reta Hipermarket, Borowa Wieś Świetlica, Paniówki Skrzyżowanie, Gliwice Okrężna.

17 sierpnia 2021 r. wprowadzona zostanie zmiana rozkładu jazdy linii 297 polegająca na zmniejszeniu częstotliwości kursowania w dni robocze.