Rozkłady jazdy ZTM
Przejdź do treści strony

Sosnowiec – zmiany w ruchu w związku z modernizacją infrastruktury tramwajowej

Data obowiązywania od: 01.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2021 14:12

dotyczy linii tramwajowych 15, 21, 22, 24, 26, 27 i 35 oraz autobusowych 26, 28, 34, 35, 40, 61, 88, 100, 116, 150, 616, 622, 690, 818, 928, i 935

Aktualizacja 3: W związku z rozpoczęciem modernizacji pętli Zagórze wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Od 4:00 2.10.2021 r. do 03:50 4.10.2021 r.:

 • linia 15 będzie kursowała na trasie Katowice Plac Wolności - Pogoń Akademiki wg nowego rozkładu jazdy;
 • linia 35 będzie kursowała na stałej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy. W tych dniach wsiadanie do tramwajów na przystanku Zagórze Pętla odbywać się będzie na stanowisku do wysiadania, zaś obsługa przystanków Zagórze Małe i Środula Osiedle w obu kierunkach odbywać się będzie ze stanowisk w kierunku Zagórza. Stanowiska ww. przystanków w kierunku centrum Sosnowca zostaną zawieszone.
 • na liniach 22 i 27 wprowadzona zostanie zmiana typu taboru.

4 października 2021 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej:

 • linia 15 będzie kursowała na trasie Katowice Plac Wolności - Pogoń Akademiki wg nowego rozkładu jazdy;
 • na linii 22 wprowadzona zostanie zmiana typu taboru;
 • na linii 26 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy;
 • na linii 27 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy oraz zmiana typu taboru;
 • na linii 35 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy oraz zmiana typu taboru, linia we wszystkich kursach będzie obsługiwana taborem częściowo niskopodłogowym;
 • na linii 45 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy, linia będzie kursowała wyłącznie w dni robocze.

Aktualizacja 2: 6 września 2021 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej i autobusowej na terenie Zagłębia:

Wprowadzenie zmian zostanie poprzedzone pracami w dniu 5 września:

Sosnowiec - awaryjne prace torowe na Rondzie Ludwik

Sosnowiec – prace przygotowawcze w ciągu ul. Andersa w Sosnowcu

Linie tramwajowe:

 • linia 24 ulga zawieszeniu;
 • linia 26 będzie kursowała na trasie Pogoń Akademiki – Konstantynów Okrzei;
 • linia 27 będzie kursowała na trasie Osiedle Zamkowe Pętla – Konstantynów Okrzei;

Komunikacja zastępcza:

 • w celu minimalizacji utrudnień związanych ze zmianą trasy linii tramwajowej 26 uruchomiona zostanie linia 926 kursująca na trasie Mysłowice Poczta – Sosnowiec Urząd Miasta;
 • w celu minimalizacji utrudnień związanych ze zmianą trasy linii tramwajowej 27 uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 34 (oznaczone w rozkładach jako linia 34.) wykonywane na trasie wariantowej Sosnowiec Urząd Miasta – Kazimierz Górniczy Kopalnia;

Szczegółowa trasa linii 926 w kierunku Sosnowca: Mysłowice Poczta 32 – Modrzejów Rynek 02 – Niwka Kościół 02 – Niwka Fabryka 02 – Niwka Pawiak 02 – Niwka Cmentarz Komunalny 02 – Dańdówka Osiedle 02 – Dańdówka Dworzec PKP 32 – Dańdówka Skrzyżowanie 04 – Dańdówka Cmentarz 02 – Dębowa Góra Tabelna 32 – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – Sosnowiec Osiedle Wanda 01 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – Sosnowiec Sąd 32 – Sosnowiec Sienkiewicza 01 – Sosnowiec Wspólna 02 – Sosnowiec Dworzec PKP 01 – Sosnowiec Aleja Zwycięstwa 01 – Sosnowiec Urząd Miasta 01;

Szczegółowa trasa linii 926 w kierunku Mysłowic: Sosnowiec Urząd Miasta 01 – Sosnowiec Dworzec PKP 03 – Sosnowiec Wspólna 01 – Sosnowiec Sąd 31 – Sosnowiec Rondo Ludwik 01 – Sosnowiec Osiedle Wanda 31 – Dębowa Góra Zakopiańska 01 – Dębowa Góra Tabelna 31 – Dańdówka Cmentarz 01 – Dańdówka Skrzyżowanie 01 – Dańdówka Dworzec PKP 31 – Dańdówka Osiedle 01 – Niwka Cmentarz Komunalny 01 – Niwka Pawiak 01 – Niwka Fabryka 01 – Niwka Kościół 01 – Modrzejów Rynek 01 – Mysłowice Urząd Miasta 01t – Mysłowice Poczta 32;

Szczegółowa trasa kursów wariantowych linii 34 w kierunku Urzędu Miasta: Kazimierz Górniczy Kopalnia 02 – Kazimierz Górniczy Pętla 02 – Porąbka Wiejska 03 – Porąbka Łukasiewicza 04 – Porąbka Kopalnia 02 – Porąbka Dworzec PKP 02 – Klimontów Hospicjum 02 – Klimontów Ogródki Działkowe 02 – Klimontów Basen 02 – Klimontów Fińskie Domki 02 – Zagórze Droga do Klimontowa 03 – Dańdówka Klonowa 32 - Dańdówka Skrzyżowanie 04 – Dańdówka Cmentarz 02 – Dębowa Góra Tabelna 32 – Dębowa Góra Zakopiańska 02 – Sosnowiec Osiedle Wanda 01 – Sosnowiec Rondo Ludwik 02 – Sosnowiec Sąd 32 – Sosnowiec Sienkiewicza 01 – Sosnowiec Wspólna 02 – Sosnowiec Dworzec PKP 01 – Sosnowiec Aleja Zwycięstwa 01 – Sosnowiec Urząd Miasta 01;

Szczegółowa trasa kursów wariantowych linii 34 w kierunku Kazimierza Górniczego:  Sosnowiec Urząd Miasta 01 – Sosnowiec Dworzec PKP 03 – Sosnowiec Wspólna 01 – Sosnowiec Sąd 31 – Sosnowiec Rondo Ludwik 01 – Sosnowiec Osiedle Wanda 31 – Dębowa Góra Zakopiańska 01 – Dębowa Góra Tabelna 31 – Dańdówka Cmentarz 01 – Dańdówka Skrzyżowanie 03 – Dańdówka Klonowa 31 – Zagórze Droga do Klimontowa 04 – Klimontów Fińskie Domki 01 – Klimontów Basen 01 – Klimontów Ogródki Działkowe 01 – Klimontów Hospicjum 01 – Porąbka Dworzec PKP 01 – Porąbka Kopalnia 01 – Porąbka Łukasiewicza 03 – Porąbka Wiejska 04 – Kazimierz Górniczy Pętla 01 – Kazimierz Górniczy Kopalnia 03;

Komunikacja autobusowa:

 • zmiana rozkładu jazdy linii 26 polegająca na ograniczeniu kursowania w dni robocze;
 • linia 28 w soboty będzie kursowała wg niedzielnego rozkładu jazdy;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 34 polegająca na ograniczeniu kursowania po stałej trasie w niedzielę;
 • linia 35 w niedziele będzie kursowała wg sobotniego rozkładu jazdy;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 40 polegająca na ograniczeniu kursowania w dni robocze i w soboty;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 61 polegająca na ograniczeniu liczby kursów w niedzielę oraz wprowadzeniu rozkładów na dni robocze nieszkole (w dni robocze)
 • zmiana rozkładu jazdy linii 88 polegająca na ograniczeniu kursowania w dni robocze oraz wdrożeniu niedzielnego rozkładu jazdy na soboty;
 • linia 100 w soboty będzie kursowała wg niedzielnego rozkładu jazdy;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 116 polegająca na ograniczeniu kursowania w dni robocze;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 150 polegająca na ograniczeniu kursowania w dni robocze oraz niedzielę;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 616 polegająca na ograniczeniu kursowania w dni robocze;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 622 polegająca na ograniczeniu kursowania w niedzielę;
 • zmiana rozkładu jazdy linii 690 polegająca na ograniczeniu kursowania w dni robocze i soboty;
 • zawieszenie kursowania linii 818;
 • zawieszenie kursowania linii 928;
 • zawieszenie kursowania linii 935 w soboty.

Aktualizacja: od 14 czerwca przystanek Sosnowiec Rondo Ludwik w obu kierunkach obsługiwany będzie przez linię 24 z peronu w kierunku centrum Sosnowca (będzie to stanowisko końcowe/początkowej tej linii); linia 24 w obu kierunkach na całej trasie przejazdu obsłuży stanowiska w kierunku Ronda Ludwik; stanowiska dla kierunku Konstantynów Okrzei nie będą obsługiwane;

Aktualizacja: od 14 czerwca linia 24 kursować będzie w relacji skróconej Sosnowiec Rondo Ludwik - Konstantynów Okrzei.

1 lutego 2021 r., w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych na ul. Małachowskiego w Sosnowcu, wprowadzone zostaną zamiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej:

 • linia 15 - korekta rozkładu jazdy;
 • linia 21 – korekta rozkładu jazdy w godzinach nocnych;
 • linia 22 – zmiana obsady taborowej w dni robocze – wprowadzenie dodatkowego wagonu niskopodłogowego;
 • linia 24 – skierowanie na trasę zmienioną: Konstantynów Okrzei – Sosnowiec Ostrogórska;
 • linia 26 – skierowanie na trasę zmienioną: Mysłowice Dworzec PKP – Pogoń Akademiki z pominięciem ul. Małachowskiego;
 • linia 27 – skierowanie na trasę zmienioną: Kazimierz Górniczy Pętla – Osiedle Zamkowe Pętla z pominięciem ul. Małachowskiego;
 • uruchomienie tramwajowej linii tymczasowej 35 na trasie Zagórze Pętla – Milowice Pętla;

Przystanki Sosnowiec Małachowskiego 01t oraz Sosnowiec Aleja Zwycięstwa 01t nie będą obsługiwane. W zamian obsługiwany będzie przystanek Sosnowiec Dworzec PKP.

Uruchomione zostanie stanowisko tymczasowe przystanku tramwajowego Sosnowiec Wspólna w kierunku Dworca PKP oznaczone numerem 02t.